Cambridge Assessment English: A2 Key
A great first step in learning English
A2 Key és una qualificació de nivell bàsic que acredita la capacitat per comunicar-se en anglès en situacions senzilles havent aconseguit una bona base en l'aprenentatge.

 Preguntes freqüents sobre A2 Key
COVID-19: Exams Catalunya implementa en les seves sessions totes les mesures disponibles per a garantir la salut i la seguretat dels candidats i del personal d'examen en compliment de les recomanacions de les autoritats.
Mesures preventives COVID-19
 • Introducció
 • L'examen
 • Resultats
 • Suport
 • Inscripció

Competències lingüístiques per a la vida real

General and
higher education leaflet

A2 Key se situa en el Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER). Preparar-te pel A2 Key et proporcionarà les competències lingüístiques necessàries per:
 • entendre escrits senzills en anglès
 • comunicar-se en situacions familiars
 • entendre notícies curtes i instruccions senzilles

Demostra la capacitat de comunicar-se en anglès a un nivell bàsic. Per exemple, amb el nivell A2 hauràs de ser capaç de:

 • entendre i utilitzar frases i expressions bàsiques
 • presentar-te i respondre a preguntes bàsiques sobre les teves dades personals
 • interactuar amb persones de parla anglesa que parlin a poc a poc i clarament i escriure notes curtes i senzilles.
Fiable
Recolzats pel major programa d’investigació en el seu camp els exàmens Cambridge English proporcionen el reflex més fiable de les teves habilitats lingüístiques.


Elecció
A2 Key està disponible a nivell internacional. Així mateix, en disposar de les opcions en paper (Paper Based) i en ordinador (Computer Based) pots escollir quan i com realitzar l’examen.


Equitatiu
Els exàmens Cambridge English cobreixen totes les varietats importants de la llengua anglesa i han estat dissenyats de manera que resultin equitatius per a usuaris de qualsevol nacionalitat i origen idiomàtic.


Acceptats globalment
Més de 3.000 empreses, universitats i escoles, organismes governamentals i altres organitzacions de tot el món confien en Cambridge English: Key (KET).


Resultats ràpids
Pots obtenir els teus resultats en tan sol dues setmanes amb els exàmens en ordinador (Computer Based).


Una qualificació Cambridge English
Un cop obtingut el teu certificat Cambridge English, disposes d’una de les més valuoses qualificacions d’anglès al món.

Què inclou el A2 Key?
A2 Key és una avaluació de l’idioma de nivell elemental. Ho integren 3 parts: Reading & Writing, Listening i Speaking. La prova del Speaking és un examen cara a cara amb dos candidats i dos assessors per tal de valorar de forma més realista i fiable les teves habilitats comunicatives en anglès.

A2 Key consta de 3 parts:


Reading & Writing: 1 hora
El A2 Key Reading & Writing paper té set parts amb diferents tipus de textos i preguntes. Les parts 1-5 són relatives a la comprensió lectora i les parts 6 i 7 se centren en l’expressió escrita. Els candidats han de demostrar que poden entendre informació escrita senzilla com per exemple cartells, fullets, diàris o revistes. Aquesta prova suposa un 50% de la nota final.

 Número d'apartats:
7
 Número de preguntes:32
 Tipus de preguntes – Reading tasks:

 • Part 1: Texts curts amb opció múltiple
  Llegir sis textos breus de situacions reals per averiguar el missatge principal.
 • Part 2: Aparellar
  Llegir set preguntes i tres textos breus sobre la mateixa matèria i després emparellar les preguntes amb els textos.
 • Part 3: Text llarg amb opció múltiple
  Llegir un text llarg per comprendre'l en detall i esbrinar les idees principals.
 • Part 4: Espais en blanc amb opció múltiple
  Llegir un text objetiu i escollir els elements de vocabulari adequats per  completar els espais en blanc.
 • Part 5: Llegir un text i escriure paraules en els espais en blanc.
  Completar els espais en blanc dins d'un correu electrònic (i de vegades també en la resposta) amb una paraula.
 • Part 6: Escriure un missatge curt
  Escriure un correu electrònic o nota breu de com a mínim 25 paraules.
 • Part 7: Escriure una història breu
  Escriure una història breu, de com a mínim 35 paraules, basada en tres imatges.


Listening: al voltant de 30 minuts (+ 6 minuts per transferir les respostes)
El A2 Key Listening paper té cinc parts. En cadascuna de les parts els candidats han d’escoltar un o diversos textos enregistrats i respondre a diverses preguntes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Els candidats han de ser capaços d’entendre anuncis i altres tipus de missatges orals de persones que parlen raonablement a poc a poc. Apareixen alguns accents regionals britànics i, ocasionalment, parlants irlandesos, americans o australians i els enregistraments són clars i lleugerament més lents del que serien en un entorn normal. Aquesta prova suposa un 25% de la nota final.

  Número d'apartats:5
  Número de preguntes:25
  Tipus de tasques:

 • Part 1: Texts curts amb opció múltiple
  Identificar la informació principal en cinc diàlegs curts i escollir la imatge adequada.
 • Part 2: Emplenar espais en blanc
  Escoltar un monòleg i completar els espais en blanc dins d'una pàgina de notes.
 • Part 3: Text llarg amb opció múltiple
  Escoltar un diàleg per esbrinar la informació principal i respondre cinc preguntes amb 3 opcions.
 • Part 4: Opció múltiple
  Identificar la idea, el missatge, la clau o tema principal en cinc monòlegs o diàlegs curts i respondre cinc preguntes amb 3 opcions.
 • Part 5: Aparellar
  Escoltar un diàleg per esbrinar la informació principal i aparellar cinc elements.

Speaking: 8-10 minuts per cada parella de candidats
El A2 Key Speaking Test té dues parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. D’aquesta forma, el test és més realista i fiable. Hi ha dos examinadors: un d’ells parla amb el candidat i l’altre només escolta. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. El Speaking test suposa un 25% de la nota final.

  Número d'apartats:2
  Tipus de tasques:

 • Part 1: Entrevista
  Respondre preguntes facilitant informació objectiva o personal.
 • Part 2: Discussió
  Els candidats discuteixen les seves preferències i aporten arguments.
Triar la teva parella per al Speaking Test
Si vols realitzar el Speaking Test amb un amic o company de classe pots sol•licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.
Exàmens en llapis i paper
Fes una prova de l'examen A2 Key
 Descarrega l'examen de prova del A2 Key
 Descarrega la llista de vocabulari

Exàmens en ordinador

Mira el Tutorial de la prova abans de començar, t'ajudarà a saber què has de fer.
Realitza una pràctica de la prova del Reading & Writing
Realitza una pràctica de la prova del Listening

Claus de respostes
Claus de respostes de la prova del Reading & Writing
Claus de respostes de la prova del Listening
No hi ha clau de respostes per a la Part 9 del Reading & Writing però hi ha disponibles exemples de respostes i comentaris dels examinadors

Informació per a Candidats

Una guia de l'examen amb una visió general dels continguts i proves d'exemple.
 Descarrega la Informació per a Candidats

Consells per al el dia de l'examen

Informació pràctica sobre el dia de la sessió.
 Exàmens en paper
 Exàmens en ordinador

Normativa per a Candidats
Tota la informació important que cal que sàpigues si et presentes a l'examen.
 Descarrega la Normativa per Candidats

Advertiment sobre conductes fraudulentes
Cambridge English es pren molt seriosament les conductes fraudulentes. No s'emetran resultats ni certificats a candidats que hagin realitzat actes fraudulents.
 És important que llegiu aquest cartell amb atenció.


TROBARÀS TOTA LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA SOBRE RESULTATS I CERTIFICATS EN EL NOSTRE
NOU PORTAL...
Official support site of Exams Catalunya,Exams Madrid and Exams Balears for Preparation Centres, Teachers and Candidates


En Exams Owl, el nostre nou portal de suport per a candidats, escoles i professors, encotrobaràs informació exhaustiva sobre l'estructura i el contingut del teu examen, l'ajuda necessària per a comprendre millor els resultats i tot el suport disponible per preparar-te amb garanties:

- Resultats dels exàmens - Informe de Qualificació
- Consulta i verificació de resultats
- Certificats
- Revisions i apel·lacions  - Certificats perduts


Recursos útils per ajudar-te en la preparació de l'examen A2 Key
TOTA LA INFORMACIÓ I EL SUPORT NECESSARI PER A PREPARAR L'EXAMEN A2 KEY EN EL NOSTRE
NOU PORTAL...
Official support site of Exams Catalunya, Exams Madrid and Exams Balears for Preparation Centres, Teachers and Candidates

En Exams Owl, el nostre nou portal de suport per a candidats, escoles i professors, encotrobaràs informació exhaustiva sobre l'estructura i el contingut de l'examen A2 Key, l'ajuda necessària per a comprendre millor els resultats i tot el suport disponible per preparar-te amb garanties:

- Models d'examen - Vídeos del Speaking test
- Informació per al candidat
- Recursos per a la preparació
- Consells per al dia de l'examen


Ets un candidat particular?
Inscriure's a l'examen A2 Key
és molt senzill. Pots fer-ho en tres simples passos:
Pas 1  Selecciona la data del teu examen

Pots realitzar els exàmens Cambridge English la major part dels mesos de l'any.
Utilitza la nostra cerca online per trobar la sessió que t'interessa.

Pas 2  Emplena el formulari d'inscripció

Per matricular-te en els exàmens Cambridge English pots emplenar el formulari d'inscripción online o bé inscriure't presencialment a les nostres oficines.

Pas 3  Pagament de les taxes

El pagament de les taxes d'examen ha de realitzar-se dins del període d'inscripció. En les inscripcions realitzades una vegada transcorregut l'esmentat període s'aplicarà un recàrrec de 40 Euros.
Per realitzar el pagament pots optar entre un dels tres mètodes següents:

 1. Targeta de crèdit/dèbit  Des del portal Exams Catalunya Online els Centres Preparadors disposen també de la possibilitat de realitzar el pagament de les taxes dels seus candidats directament mitjançant targeta de crèdit.

 2. Transferència bancària a qualsevol dels següents comptes:
  Banco Santander
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0049 4754 89 2516056032
  IBAN: ES9400494754892516056032
  Banco Sabadell
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0081 0053 54 0001180228
  IBAN: ES7300810053540001180228
  IMPORTANT: Si realitzes el pagament mitjançant transferència bancària has de fer constar clarament el nom i cognomeno/s del candidat, l'examen realitzat i la data de la sessió. Qualsevol càrrec o comissió que es generi serà a càrrec de l'ordenant. Exams Catalunya no es responsabilitzarà d'aquests conceptes. Un cop efectuat el pagament de les taxes d'inscripció és imprescindible enviar el comprovant del pagament al nostre centre a l'adreça de correu electrònic registrations@exams-catalunya.com de manera que puguem comprovar el pagament amb el banc. La matrícula no es considerarà completada fins que el centre no hagi rebut el comprovant bancari.

 3. Pagament presencial a les nostres oficines:
  Pots optar per inscriure't en l'examen i realitzar el pagament directament en les nostres oficines. Si es tria aquesta opció, el pagament ha de realitzar-se en el moment de formalitzar la inscripció. El pagament pot realitzar-se en efectiu, transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.

  C/ Freixa, 5-9
  08021 Barcelona
  Tel: 934 111 333
  Horari: de dilluns a vdivendres 9am - 5pm
  El candidat pot inscriure's personalment o mitjançant una tercera persona que actuï en el seu nom.

IMPORTANT: En rebre el formulari d'inscripció, el centre enviarà al candidat una confirmació de rebut. Una vegada comprovat el pagament de les taxes el candidat rebrà una confirmació de la inscripció en l'examen.
Si en el termini de 3 dies laborables no has rebut la confirmació de la teva inscripció, per favor, posa't en contacte amb el centre trucant al telèfon 934 111 333. Assegura't abans que el missatge no ha estat enviat a la carpeta del correu escombraria.

Top