Cambridge Assesment English: C2 Proficiency
Proof of exceptional English ability
C2 Proficiency és l’examen més avançat de Cambridge English, per a estudiants que han aconseguit un nivell extremadament alt de competència en llengua anglesa. L’examen del C2 Proficiency utilitza situacions de la vida real especialment dissenyades per ajudar-te a comunicar de la manera més efectiva i aprendre les eines de l’idioma necessàries per sortir-se al més alt nivell tant acadèmic com a professional.

 Preguntes freqüents sobre el C2 Proficiency
COVID-19: Exams Catalunya implementa totes les mesures disponibles per a garantir la salut i la seguretat dels candidats i del personal d'examen en compliment de les recomanacions de les autoritats.
Mesures preventives COVID-19
 • Introducció
 • L'examen
 • Resultats
 • Suport
 • Inscripció

Competències lingüístiques per a la vida real

General and
higher education leaflet

C2 Proficiency se situa en el Nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER). Preparar-te pel C2 Proficiency et proporcionarà les competències lingüístiques necessàries per:
 • negociar i persuadir de manera efectiva a nivell d'alta adreça en entorns internacionals de negocis.
 • estudiar matèries de continguts exigents als més alts nivells, incloent postgraus i PhD programmes.
Acredita el teu aprenentatge de l'anglès a un nivell excepcional. Per exemple, amb un Nivell C2 has de poder:
 • extreure les idees principals de textos complexos.
 • entendre documents, aconsellar o conversar sobre temes complicats o sensibles, entendre girs col·loquials i afrontar amb confiança preguntes hostils.
 • escriure sobre qualsevol tema i prendre anotacions extenses en reunions o seminaris de forma cuidada i amb bona expressió.
Fiable
Recolzats pel major programa d’investigació en el seu camp els exàmens Cambridge English proporcionen el reflex més fiable de les teves habilitats lingüístiques.


Elecció
C2 Proficiency està disponible a nivell internacional. Així mateix, en disposar de les opcions en paper (paper-based) i en ordinador (computer-based) pots escollir quan i com realitzar l’examen.


Equitatiu
Els exàmens Cambridge English cobreixen totes les varietats importants de la llengua anglesa i han estat dissenyats de manera que resultin equitatius per a usuaris de qualsevol nacionalitat i origen idiomàtic.


Acceptats globalment
Més de 3.000 empreses, universitats i escoles, organismes governamentals i altres organitzacions de tot el món confien en C2 Proficiency. És acceptat en tots aquells àmbits en els quals es requereix un alt nivell d’anglès.


Resultats ràpids
Pots obtenir els teus resultats en tan sol dues setmanes amb els exàmens en ordinador (Computer Based).


Una qualificació Cambridge English
Un cop obtingut el teu certificat Cambridge English, disposes d’una de les més valuoses qualificacions d’anglès al món.

Què inclou el C2 Proficiency?
C2 Proficiency és una avaluació en profunditat de l’idioma per a aquells que pretenguin servir-se de l’anglès en situacions professionals o acadèmiques exigents. Ho integren 5 parts: Reading, Writing, Use of English, Listening i Speaking. La prova del Speaking és un examen cara a cara amb dos candidats i dos assessors a fi de valorar de forma més realista i fiable les teves habilitats comunicatives en anglès.

C2 Proficiency consta de 5 parts:


Reading and Use of English: 1 hora 30 minuts
El C2 Proficiency Reading and Use of English paper té 7 parts i 53 preguntes amb diversos tipus de textos i de qüestions. Aquesta prova suposa un 40% de la nota final.

  Número de parts:
7
  Número de preguntes:53
  Tipus de preguntes – tasques de lectura:

 • Part 1: Espais en blanc amb opció múltiple
  Un text únic amb vuit espais en blanc. Els candidats han de triar una paraula o frase d'un grup de quatre per a completar cada espai en blanc.
 • Part 2: Espais en blanc amb resposta oberta
  Una prova d'espais en blanc modificada, que inclou un text amb vuit espais en blanc. Els candidats han de pensar en la paraula més adequada per a cada espai en blanc.
 • Part 3: Formació de paraules
  Un text que conté vuit espais en blanc. Cada espai en blanc representa una paraula. L'arrel de cada paraula figura al costat del text i ha de ser modificada per a formar la paraula que falta.
 • Part 4: Transformacions amb paraules clau
  Sis elements discrets amb una frase que els introdueix i una resposta amb espais en blanc que cal completar amb 3–8 paraules, incloent determinada paraula clau.
 • Part 5: Opció múltiple
  Un text llarg seguit d'algunes preguntes d'opció múltiple, cadascuna amb quatre opcions (A, B, C o D).
 • Part 6: Text amb espais en blanc
  Un text del qual es van retirar alguns paràgrafs que s'han col·locat desordenats després del text. Els candidats han de decidir en quina part passatge del text s'han llevat aquests paràgrafs.
 • Part 7: Aparellament múltiple
  Un text, o diversos textos curts, precedits de preguntes d'aparellament múltiple. Els candidats han d'aparellar cada pregunta amb elements dels textos.


Writing: 1 hora 30 minuts
El C2 Proficiency Writing paper es compon de 2 parts. El candidat haurà de demostrar que és capaç de redactar diferents tipus de textos en anglès. En la Part 1 hi ha una tasca obligatòria mentre que a la Part 2 es pot escollir d’entre diverses tasques. Aquesta prova suposa un 20% de la nota final.

 Número de parts:2
 Número de preguntes:2
 Tipus de preguntes – tasques d'escriptura:

 • Part 1: Pregunta obligatòria
  Alguns continguts que cal llegir (dos textos d'aproximadament 100 paraules cadascun). Has d'escriure un assaig utilitzant la informació continguda en aquests textos.
 • Part 2: Pregunta a triar d'entre quatre
  Una pregunta a triar entre quatre (2–5). En les preguntes 2–4, hauràs d'escriure un article, carta, informe o ressenya.
C2 Proficiency set texts January 2020 - December 2021
One or both of the following texts may be read as preparation for the two optional set text tasks:
1. Nick Hornby: About a boy (any edition); Teachers may choose to prepare candidates for questions on this set text by studying the film directed by Chris Weitz and Paul Weitz (2002) as well as, or instead of, the novel.
2. Dodie Smith: I Capture the Castle (any edition); Teachers may choose to prepare candidates for questions on this set text by studying the film directed by Tim Fywell (2000) as well as, or instead of, the novel.

Candidates should not attempt the optional set text question in Part 2 unless they have the necessary understanding of the text to answer the task set.
Teachers are best placed to judge which, if any, of the set texts and/or film version may be appropriate and stimulating for a given teaching situation.


Listening: Al voltant de 40 minuts
El C2 Proficiency Listening paper té quatre parts i 30 preguntes. En cada part, els candidats hauran d'escoltar un text o textos enregistrats i respondre una sèrie de preguntes. La prova requereix que els candidats siguin capaços de seguir i entendre una sèrie de materials orals, tals com a noticiaris, presentacions i converses quotidianes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 20% de la nota final.

 Número de parts:4
 Número de preguntes:30
 Tipus de tasques:

 • Part 1: Opció múltiple
  Quatre enregistraments breus i no relacionades entre si d'aproximadament 1 minut cadascuna. Has d'escoltar els enregistraments i respondre dues preguntes d'opció múltiple per cada enregistrament. Cada pregunta té tres opcions (A, B o C).
 • Part 2: Completar frases
  Un monòleg o un monòleg guiat que dura 3–4 minuts. Les preguntes són una sèrie de frases incompletes. Has d'escoltar l'enregistrament i identificar la informació que necessites (d'una a tres paraules) per a completar cada espai en blanc.
 • Part 3: Opció múltiple
  Un enregistrament en la qual interactuen diversos parlants que dura 3–4 minuts. Has d'escoltar l'enregistrament i respondre una sèrie de preguntes d'opció múltiple, cadascuna amb quatre opcions (A, B, C o D).
 • Part 4: Aparellament múltiple
  Cinc monòlegs breus sobre el mateix tema d'aproximadament 35 segons cadascun. Hi ha dues tasques d'aparellament múltiple. Cada tasca d'aparellament múltiple precisa la selecció de cinc opcions correctes d'una llista de vuit.


Speaking: 15 minuts per a cada parella de candidats
El C2 Proficiency Speaking Test consta de quatre parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors: un d’ells, l’interlocutor, condueix la prova (fa preguntes, ofereix als candidats un paper amb temes sobre els quals conversar, etc.) i parla amb el candidat. L’altre examinador, l’assessor, escolta el que el candidat diu i pren notes. El Speaking Test suposa un 20% de la nota final.

 Número de parts:4
 Tipus de tasques:
 • Part 1: Entrevista
  Conversa de l'interlocutor amb cada candidat. L'examinador us formula una sèrie de preguntes, dirigint-se a cadascun de vosaltres de manera successiva, per a donar-vos l'oportunitat de parlar sobre vosaltres mateixos.
 • Part 2: Tasca col·laborativa
  L'examinador et proporciona algunes instruccions per escrit i una o més fotografies que has d'observar. En primer lloc has de respondre una pregunta que se centra en la teva reacció a les característiques d'una o més fotografies (1 minut). La segona part és una tasca de prendre decisions que hauràs de dur a terme amb l'altre candidat.
 • Part 3: Torn llarg i discussió
  L'interlocutor et lliura una targeta amb una pregunta i algunes idees sobre aquesta; has de parlar durant dos minuts per tu mateix. Quan acabis, el teu company haurà de comentar i llavors l'interlocutor us formularà a tots dos una pregunta sobre el mateix tema. L'interlocutor seguirà el mateix procediment amb el teu company i llavors dirigirà una discussió amb tots dos alumnes.
Triar la teva parella per al Speaking Test
Si vols realitzar el Speaking Test amb un amic o company de classe pots sol•licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats
Gairebé tots els C2 Proficiency Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d'un descans llarg. El format del test és exactament el mateix però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol•licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats.
Exàmens en llapis i paper
Fes una prova de l'examen C2 Proficiency.
 Descarrega els exàmens de prova

Informació per a Candidats

Una guia de l'examen amb una visió general dels continguts i proves d'exemple.
 Descarrega la Informació per a Candidats

Consells per al el dia de l'examen
Informació pràctica sobre el dia de la sessió.
 Exàmens en paper
 Exàmens en ordinador

Normativa per a Candidats
Tota la informació important que cal que sàpigues si et presentes a l'examen.
 Descarrega la Normativa per Candidats

Advertiment sobre conductes fraudulentes
Cambridge English es pren molt seriosament les conductes fraudulentes. No s'emetran resultats ni certificats a candidats que hagin realitzat actes fraudulents.
 És important que llegiu aquest cartell amb atenció.


TROBARÀS TOTA LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA SOBRE RESULTATS I CERTIFICATS EN EL NOSTRE
NOU PORTAL...
Official support site of Exams Catalunya,Exams Madrid and Exams Balears for Preparation Centres, Teachers and Candidates


En Exams Owl, el nostre nou portal de suport per a candidats, escoles i professors, encotrobaràs informació exhaustiva sobre l'estructura i el contingut del teu examen, l'ajuda necessària per a comprendre millor els resultats i tot el suport disponible per preparar-te amb garanties:

- Resultats dels exàmens - Informe de Qualificació
- Consulta i verificació de resultats
- Certificats
- Revisions i apel·lacions  - Certificats perduts


En aquesta pàgina trobaràs recursos útils per ajudar-te en la preparació de l'examen C2 Proficiency
TOTA LA INFORMACIÓ I EL SUPORT NECESSARI PER A PREPARAR L'EXAMEN C2 PROFICIENCY EN EL NOSTRE
NOU PORTAL...
Official support site of Exams Catalunya,Exams Madrid and Exams Balears for Preparation Centres, Teachers and Candidates

En Exams Owl, el nostre nou portal de suport per a candidats, escoles i professors, encotrobaràs informació exhaustiva sobre l'estructura i el contingut de l'examen C2 Proficiency, l'ajuda necessària per a comprendre millor els resultats i tot el suport disponible per preparar-te amb garanties:

- Models d'examen - Vídeos del Speaking test
- Informació per al candidat
- Recursos per a la preparació
- Consells per al dia de l'examen


Ets un candidat particular?
Inscriure's a l'examen Cambridge English: Proficiency
és molt senzill. Pots fer-ho en tres simples passos:
Pas 1  Selecciona la data del teu examen

Pots realitzar els exàmens Cambridge English la major part dels mesos de l'any.
Utilitza la nostra cerca online per trobar la sessió que t'interessa.

Pas 2  Emplena el formulari d'inscripció

Per matricular-te en els exàmens Cambridge English pots emplenar el formulari d'inscripción online o bé inscriure't presencialment a les nostres oficines.

Pas 3  Pagament de les taxes

El pagament de les taxes d'examen ha de realitzar-se dins del període d'inscripció.
En les inscripcions realitzades una vegada transcorregut l'esmentat període s'aplicarà un recàrrec de 40 Euros. Per realitzar el pagament pots optar entre un dels tres mètodes següents:

 1. Targeta de crèdit/dèbit  Des del portal Exams Catalunya Online els Centres Preparadors disposen també de la possibilitat de realitzar el pagament de les taxes dels seus candidats directament mitjançant targeta de crèdit.

 2. Transferència bancària a qualsevol dels següents comptes:
  Banco Santander
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0049 4754 89 2516056032
  IBAN: ES9400494754892516056032
  Banco Sabadell
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0081 0053 54 0001180228
  IBAN: ES7300810053540001180228
  IMPORTANT: Si realitzes el pagament mitjançant transferència bancària has de fer constar clarament el nom i cognomeno/s del candidat, l'examen realitzat i la data de la sessió. Qualsevol càrrec o comissió que es generi serà a càrrec de l'ordenant. Exams Catalunya no es responsabilitzarà d'aquests conceptes. Un cop efectuat el pagament de les taxes d'inscripció és imprescindible enviar el comprovant del pagament al nostre centre a l'adreça de correu electrònic registrations@exams-catalunya.com de manera que puguem comprovar el pagament amb el banc. La matrícula no es considerarà completada fins que el centre no hagi rebut el comprovant bancari.

 3. Pagament presencial a les nostres oficines:
  Pots optar per inscriure't en l'examen i realitzar el pagament directament en les nostres oficines. Si es tria aquesta opció, el pagament ha de realitzar-se en el moment de formalitzar la inscripció. El pagament pot realitzar-se en efectiu, transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.

  C/ Freixa, 5-9
  08021 Barcelona
  Tel: 934 111 333
  Horari: de dilluns a divendres 9am - 5pm
  El candidat pot inscriure's personalment o mitjançant una tercera persona que actuï en el seu nom.
IMPORTANT: En rebre el formulari d'inscripció, el centre enviarà al candidat una confirmació de rebut. Una vegada comprovat el pagament de les taxes el candidat rebrà una confirmació de la inscripció en l'examen.
Si en el termini de 3 dies laborables no has rebut la confirmació de la teva inscripció, per favor, posa't en contacte amb el centre trucant al telèfon 934 111 333. Assegura't abans que el missatge no ha estat enviat a la carpeta del correu escombraria.

Top