Dates d'examen
En aquesta pàgina trobaras les dates disponibles per als exàmens Cambridge English
Inscripció de candidats particulars
Centres preparadors, institucions
i professors

Un cop escollida la data de l'examen trobareu tota
la informació i els formularis d'inscripció en la següent pàgina:
IMPORTANT: quan el pagament de la inscripció es realitzi amb posterioritat a la data límit de matricula s'aplicarà un recàrrec en concepte de matricula fora de termini.
Les dates límit d'inscripció en el calendari són susceptibles de possibles canvis. Conseqüentment, recomanem que no s'imprimeixin.
IMPORTANT: Els candidats que requereixin adaptacions especials (Special Arrangements) han de proporcionar evidència mèdica abans de la data límit d'inscripció. Per a una informació més detallada sobre les adaptacions especials poden consultar el nostre portal de recolzament.
Les sol·licituds realitzades amb posterioritat a la data límit d'inscripció no podran ser processades.
Filtra per concepte per trobar la sessió d'examen que t'interessa:

Lloc d'examen: Localitat on es vol realitzar la prova (el lloc de realització de l'examen es comunicarà aproximadament 10 dies abans de la prova)
   Data de l'examen: data de realització de la part escrita.   |    Speaking test: si hi ha més d'una opció el candidat pot escollirla data del seu Speaking test.

* Des de l'1 de febrer de 2024 la modalitat COMPUTER BASED passa a denominar-se DIGITAL
Entrei
Examen Lloc d’examen Data examen Speaking Test Data límit d'inscripció Resultats
a partir de
Certificats a partir de
Linguaskill Core Online 01-01-2099 01-01-2050 01-01-2099 01-01-2099 01-01-2099 Inscriure's
C1 Advanced Barcelona 09-09-2023 08-09-2023 06-08-2023 06-10-2023 10-11-2023 Cerrado
B2 First for Schools Barcelona 23-09-2023 23-09-2023 20-08-2023 20-10-2023 24-11-2023 Cerrado
B2 First for Schools Manresa 23-09-2023 23-09-2023 20-08-2023 20-10-2023 24-11-2023 Cerrado
B2 First for Schools Mataró 23-09-2023 23-09-2023 20-08-2023 20-10-2023 24-11-2023 Cerrado
B2 First for Schools Tarragona 23-09-2023 23-09-2023 20-08-2023 20-10-2023 24-11-2023 Cerrado
B2 First for Schools Girona 23-09-2023 23-09-2023 20-08-2023 20-10-2023 24-11-2023 Cerrado
B2 First for Schools L'Hospitalet de Llobregat 23-09-2023 23-09-2023 20-08-2023 20-10-2023 24-11-2023 Cerrado
B2 First for Schools Lleida 23-09-2023 23-09-2023 20-08-2023 20-10-2023 24-11-2023 Cerrado
C1 Advanced - Computer Based Barcelona 16-09-2023 16-09-2023 27-08-2023 29-09-2023 27-10-2023 Cerrado
C1 Advanced - Computer Based Mataró 16-09-2023 16-09-2023 27-08-2023 29-09-2023 27-10-2023 Cerrado
B2 First for Schools - Computer based Barcelona 30-09-2023 30-09-2023 10-09-2023 13-10-2023 10-11-2023 Cerrado
B2 First - Computer Based Barcelona 22-09-2023 23-09-2023 03-09-2023 06-10-2023 03-11-2023 Cerrado
A2 Key - Computer Based Barcelona 07-09-2023 07-09-2023 20-08-2023 21-09-2023 20-10-2023 Cerrado
B1 Preliminary - Computer Based Barcelona 07-09-2023 07-09-2023 20-08-2023 21-09-2023 20-10-2023 Cerrado
B1 Preliminary for Schools - Computer Based Barcelona 15-09-2023 15-09-2023 27-08-2023 29-09-2023 27-10-2023 Cerrado
B2 First - Computer Based L'Hospitalet de Llobregat 22-09-2023 22-09-2023 03-09-2023 06-10-2023 03-11-2023 Cerrado
B2 First - Computer Based Manresa 22-09-2023 22-09-2023 03-09-2023 06-10-2023 03-11-2023 Cerrado
B2 First - Computer Based Mataró 22-09-2023 22-09-2023 03-09-2023 06-10-2023 03-11-2023 Cerrado
B2 First - Computer Based Terrassa 22-09-2023 22-09-2023 03-09-2023 06-10-2023 03-11-2023 Cerrado
B2 First for Schools - Computer based Terrassa 30-09-2023 30-09-2023 10-09-2023 13-10-2023 10-11-2023 Cerrado
B2 First - Computer Based Tarragona 22-09-2023 22-09-2023 03-09-2023 06-10-2023 03-11-2023 Cerrado
B2 First - Computer Based Girona 22-09-2023 22-09-2023 03-09-2023 06-10-2023 03-11-2023 Cerrado
B2 First for Schools - Computer based Andorra 30-09-2023 30-09-2023 10-09-2023 13-10-2023 10-11-2023 Cerrado
B2 First Barcelona 07-10-2023 07-10-2023 03-09-2023 03-11-2023 11-12-2023 Cerrado
B2 First Girona 07-10-2023 07-10-2023 03-09-2023 03-11-2023 11-12-2023 Cerrado
B2 First Tarragona 07-10-2023 07-10-2023 03-09-2023 03-11-2023 11-12-2023 Cerrado
B2 First L'Hospitalet de Llobregat 07-10-2023 07-10-2023 03-09-2023 03-11-2023 11-12-2023 Cerrado
C1 Advanced Barcelona 21-10-2023 21-10-2023 17-09-2023 17-11-2023 22-12-2023 Cerrado
C1 Advanced Girona 21-10-2023 21-10-2023 17-09-2023 17-11-2023 22-12-2023 Cerrado
C1 Advanced Tarragona 21-10-2023 21-10-2023 17-09-2023 17-11-2023 22-12-2023 Cerrado
C1 Advanced - Computer Based Barcelona 28-10-2023 28-10-2023 08-10-2023 10-11-2023 11-12-2023 Cerrado
C1 Advanced - Computer Based Manresa 28-10-2023 28-10-2023 08-10-2023 10-11-2023 11-12-2023 Cerrado
C1 Advanced - Computer Based Mataró 28-10-2023 28-10-2023 08-10-2023 10-11-2023 11-12-2023 Cerrado
C1 Advanced - Computer Based Terrassa 28-10-2023 28-10-2023 08-10-2023 10-11-2023 11-12-2023 Cerrado
B2 First - Computer Based Barcelona 14-10-2023 13-10-2023
14-10-2023
24-09-2023 27-10-2023 24-11-2023 Cerrado
B2 First - Computer Based Manresa 14-10-2023 14-10-2023 24-09-2023 27-10-2023 24-11-2023 Cerrado
B2 First - Computer Based Mataró 14-10-2023 14-10-2023 24-09-2023 27-10-2023 24-11-2023 Cerrado
B1 Preliminary - Computer Based Barcelona 19-10-2023 19-10-2023 01-10-2023 02-11-2023 01-12-2023 Cerrado
A2 Key - Computer Based Barcelona 19-10-2023 19-10-2023 01-10-2023 02-11-2023 01-12-2023 Cerrado
B1 Preliminary for Schools Barcelona 21-10-2023 21-10-2023 14-09-2023 24-11-2023 08-01-2024 Cerrado
B1 Preliminary for Schools Tarragona 21-10-2023 21-10-2023 14-09-2023 24-11-2023 08-01-2024 Cerrado
B1 Preliminary for Schools Girona 21-10-2023 21-10-2023 14-09-2023 24-11-2023 08-01-2024 Cerrado
C1 Advanced - Computer Based L'Hospitalet de Llobregat 28-10-2023 28-10-2023 08-10-2023 10-11-2023 11-12-2023 Cerrado
C1 Advanced - Computer Based Tarragona 16-09-2023 16-09-2023 27-08-2023 29-09-2023 27-10-2023 Cerrado
C1 Advanced Barcelona 04-11-2023 04-11-2023 15-10-2023 01-12-2023 08-01-2024 Cerrado
C1 Advanced Barcelona 18-11-2023 18-11-2023 15-10-2023 15-12-2023 26-01-2024 Cerrado
C1 Advanced Barcelona 29-11-2023 29-11-2023
30-11-2023
29-10-2023 04-01-2024 08-02-2024 Cerrado
C1 Advanced - Computer Based Barcelona 11-11-2023 11-11-2023 22-10-2023 24-11-2023 22-12-2023 Cerrado
C1 Advanced - Computer Based Barcelona 25-11-2023 25-11-2023 05-11-2023 08-12-2023 08-01-2024 Cerrado
C2 Proficiency Barcelona 30-11-2023 30-11-2023 29-10-2023 05-01-2024 09-02-2024 Cerrado
C2 Proficiency - Computer Based Barcelona 18-11-2023 18-11-2023 29-10-2023 01-12-2023 29-12-2023 Cerrado
B2 First for Schools - Computer based Barcelona 07-11-2023 07-11-2023 22-10-2023 21-11-2023 19-12-2023 Cerrado
B2 First for Schools Barcelona 18-11-2023 18-11-2023 15-10-2023 15-12-2023 26-01-2024 Cerrado
B2 First for Schools - Computer based Barcelona 28-11-2023 28-11-2023 12-11-2023 12-12-2023 09-01-2024 Cerrado
B2 First for Schools Barcelona 25-11-2023 25-11-2023 22-10-2023 22-12-2023 02-02-2024 Cerrado
B2 First Barcelona 04-11-2023 04-11-2023 01-10-2023 01-12-2023 08-01-2024 Cerrado
B2 First Barcelona 28-11-2023 28-11-2023 29-10-2023 03-01-2024 08-02-2024 Cerrado
B2 First - Computer Based Barcelona 17-11-2023 17-11-2023 29-10-2023 01-12-2023 29-12-2023 Cerrado
B2 First - Computer Based Barcelona 24-11-2023 24-11-2023 05-11-2023 08-12-2023 08-01-2024 Cerrado
B1 Preliminary Barcelona 11-11-2023 11-11-2023 08-10-2023 08-12-2023 16-01-2024 Cerrado
A2 Key Barcelona 11-11-2023 11-11-2023 08-10-2023 08-12-2023 16-01-2024 Cerrado
B2 First for Schools Girona 18-11-2023 18-11-2023 15-10-2023 15-12-2023 26-01-2024 Cerrado
B2 First for Schools Tarragona 18-11-2023 18-11-2023 15-10-2023 15-12-2023 26-01-2024 Cerrado
C1 Advanced Girona 18-11-2023 18-11-2023 15-10-2023 15-12-2023 26-01-2024 Cerrado
C1 Advanced Tarragona 18-11-2023 18-11-2023 15-10-2023 15-12-2023 26-01-2024 Cerrado
C2 Proficiency - Computer Based Girona 18-11-2023 18-11-2023 29-10-2023 01-12-2023 29-12-2023 Cerrado
C2 Proficiency - Computer Based Tarragona 18-11-2023 18-11-2023 29-10-2023 01-12-2023 29-12-2023 Cerrado
B2 First - Computer Based Girona 17-11-2023 17-11-2023 29-10-2023 01-12-2023 29-12-2023 Cerrado
B2 First - Computer Based Tarragona 17-11-2023 17-11-2023 29-10-2023 01-12-2023 29-12-2023 Cerrado
B1 Business Preliminary - Computer Based Barcelona 08-12-2023 08-12-2023 19-11-2023 22-12-2023 26-01-2024 Cerrado
B2 Business Vantage - Computer Based Barcelona 08-12-2023 08-12-2023 19-11-2023 22-12-2023 26-01-2024 Cerrado
C1 Business Higher - Computer Based Barcelona 07-12-2023 07-12-2023 19-11-2023 21-12-2023 26-01-2024 Cerrado
C1 Advanced - Computer Based Barcelona 01-12-2023 02-12-2023 12-11-2023 15-12-2023 15-01-2024 Cerrado
C1 Advanced - Computer Based Barcelona 13-12-2023 12-12-2023
13-12-2023
26-11-2023 04-01-2024 01-02-2024 Cerrado
C1 Advanced Barcelona 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
C1 Advanced Barcelona 16-12-2023 16-12-2023 12-11-2023 22-01-2024 26-02-2024 Cerrado
C2 Proficiency Barcelona 02-12-2023 02-12-2023 29-10-2023 08-01-2024 12-02-2024 Cerrado
C2 Proficiency - Computer Based Barcelona 11-12-2023 11-12-2023 26-11-2023 02-01-2024 29-01-2024 Cerrado
B2 First for Schools - Computer Based Barcelona 09-12-2023 09-12-2023 19-11-2023 22-12-2023 29-01-2024 Cerrado
B2 First for Schools - Computer based Barcelona 12-12-2023 12-12-2023 26-11-2023 03-01-2024 31-01-2024 Cerrado
B2 First for Schools - Computer based Barcelona 16-12-2023 16-12-2023 26-11-2023 08-01-2024 05-02-2024 Cerrado
B2 First for Schools Barcelona 02-12-2023 02-12-2023 29-10-2023 08-01-2024 12-02-2024 Cerrado
B2 First for Schools Barcelona 16-12-2023 16-12-2023 12-11-2023 22-01-2024 26-02-2024 Cerrado
B2 First - Computer Based Barcelona 02-12-2023 02-12-2023 12-11-2023 15-12-2023 15-01-2024 Cerrado
B2 First - Computer Based Barcelona 15-12-2023 15-12-2023 26-11-2023 08-01-2024 05-02-2024 Cerrado
B2 First Barcelona 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
B1 Preliminary - Computer Based Barcelona 14-12-2023 14-12-2023 26-11-2023 05-01-2024 02-02-2024 Cerrado
A2 Key - Computer Based Barcelona 14-12-2023 14-12-2023 26-11-2023 05-01-2024 02-02-2024 Cerrado
A2 Key for Schools - Computer Based Barcelona 09-12-2023 09-12-2023 19-11-2023 22-12-2023 29-01-2024 Cerrado
B1 Preliminary for Schools - Computer Based Barcelona 09-12-2023 09-12-2023 28-11-2023 22-12-2023 29-01-2024 Cerrado
B1 Preliminary for Schools Barcelona 16-12-2023 16-12-2023 09-11-2023 29-01-2024 08-03-2024 Cerrado
A2 Key for Schools Barcelona 16-12-2023 16-12-2023 09-11-2023 29-01-2024 08-03-2024 Cerrado
Teaching Knowledge Test (TKT) Module 1 Barcelona 22-12-2023 16-11-2023 29-01-2024 21-02-2024 Inscriure's
Teaching Knowledge Test (TKT) Module 2 Barcelona 22-12-2023 16-11-2023 29-01-2024 21-02-2024 Inscriure's
Teaching Knowledge Test (TKT) Module 3 Barcelona 22-12-2023 16-11-2023 29-01-2024 21-02-2024 Inscriure's
Teaching Knowledge Test (TKT): YL Barcelona 21-12-2023 16-11-2023 29-01-2024 21-02-2024 Inscriure's
Teaching Knowledge Test (TKT): CLIL Barcelona 21-12-2023 16-11-2023 29-01-2024 21-02-2024 Inscriure's
Linguaskill General - complete exam Barcelona 20-12-2023 20-12-2023 14-12-2023 27-12-2023 27-12-2023 Inscriure's
Linguaskill Business - complete exam Barcelona 20-12-2023 20-12-2023 14-12-2023 27-12-2023 27-12-2023 Inscriure's
B2 First Girona 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
B2 First Tarragona 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
B2 First Lleida 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
B2 First Manresa 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
B2 First Sabadell 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
B2 First Mataró 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
B2 First Vilanova i la Geltrú 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
B2 First L'Hospitalet de Llobregat 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
C1 Advanced Girona 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
C1 Advanced Tarragona 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
C1 Advanced Lleida 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
C1 Advanced L'Hospitalet de Llobregat 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
C1 Advanced Manresa 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
C1 Advanced Mataró 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
C1 Advanced Sabadell 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
C1 Advanced Vilanova i la Geltrú 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
B2 First for Schools - Computer based Girona 09-12-2023 09-12-2023 19-11-2023 22-12-2023 29-01-2024 Cerrado
B2 First for Schools - Computer Based Tarragona 09-12-2023 09-12-2023 19-11-2023 22-12-2023 29-01-2024 Cerrado
B2 First for Schools - Computer Based Lleida 09-12-2023 09-12-2023 19-11-2023 22-12-2023 29-01-2024 Cerrado
B2 First for Schools - Computer Based L'Hospitalet de Llobregat 09-12-2023 09-12-2023 19-11-2023 22-12-2023 29-01-2024 Cerrado
B2 First for Schools - Computer Based Manresa 09-12-2023 09-12-2023 19-11-2023 22-12-2023 29-01-2024 Cerrado
B2 First for Schools - Computer Based Mataró 09-12-2023 09-12-2023 19-11-2023 22-12-2023 29-01-2024 Cerrado
B2 First for Schools Sabadell 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
B2 First for Schools - Computer Based Vilanova i la Geltrú 09-12-2023 09-12-2023 19-11-2023 22-12-2023 29-01-2024 Cerrado
B2 First for Schools Girona 16-12-2023 16-12-2023 12-11-2023 22-01-2024 26-02-2024 Cerrado
B2 First for Schools Tarragona 16-12-2023 16-12-2023 12-11-2023 22-01-2024 26-02-2024 Cerrado
B2 First for Schools Lleida 16-12-2023 16-12-2023 12-11-2023 22-01-2024 26-02-2024 Cerrado
B2 First for Schools L'Hospitalet de Llobregat 16-12-2023 16-12-2023 12-11-2023 22-01-2024 26-02-2024 Cerrado
B2 First for Schools Palma (Mallorca) 16-12-2023 16-12-2023 12-11-2023 22-01-2024 26-02-2024 Cerrado
B2 First for Schools - Computer based Terrassa 16-12-2023 16-12-2023 26-11-2023 08-01-2024 05-02-2024 Cerrado
B1 Preliminary for Schools Girona 16-12-2023 16-12-2023 09-11-2023 29-01-2024 08-03-2024 Cerrado
B1 Preliminary for Schools Tarragona 16-12-2023 16-12-2023 09-11-2023 29-01-2024 08-03-2024 Cerrado
B1 Preliminary for Schools Lleida 16-12-2023 16-12-2023 09-11-2023 29-01-2024 08-03-2024 Cerrado
B1 Preliminary for Schools L'Hospitalet de Llobregat 16-12-2023 16-12-2023 09-11-2023 29-01-2024 08-03-2024 Cerrado
A2 Key for Schools Girona 16-12-2023 16-12-2023 09-11-2023 29-01-2024 08-03-2024 Cerrado
A2 Key for Schools Tarragona 16-12-2023 16-12-2023 09-11-2023 29-01-2024 08-03-2024 Cerrado
A2 Key for Schools Lleida 16-12-2023 16-12-2023 09-11-2023 29-01-2024 08-03-2024 Cerrado
A2 Key for Schools L'Hospitalet de Llobregat 16-12-2023 16-12-2023 09-11-2023 29-01-2024 08-03-2024 Cerrado
B1 Preliminary - Computer Based Girona 14-12-2023 14-12-2023 26-11-2023 05-01-2024 02-02-2024 Cerrado
B1 Preliminary - Computer Based Tarragona 14-12-2023 14-12-2023 26-11-2023 05-01-2024 02-02-2024 Cerrado
B1 Preliminary - Computer Based Lleida 14-12-2023 14-12-2023 26-11-2023 05-01-2024 02-02-2024 Cerrado
B1 Preliminary - Computer Based L'Hospitalet de Llobregat 14-12-2023 14-12-2023 26-11-2023 05-01-2024 02-02-2024 Cerrado
C1 Advanced Girona 16-12-2023 15-12-2023
16-12-2023
12-11-2023 22-01-2024 26-02-2024 Cerrado
C1 Advanced Tarragona 16-12-2023 15-12-2023
16-12-2023
12-11-2023 22-01-2024 26-02-2024 Cerrado
C1 Advanced Lleida 16-12-2023 15-12-2023
16-12-2023
12-11-2023 22-01-2024 26-02-2024 Cerrado
C1 Advanced L'Hospitalet de Llobregat 16-12-2023 15-12-2023
16-12-2023
12-11-2023 22-01-2024 26-02-2024 Cerrado
B2 First - Computer Based Girona 15-12-2023 15-12-2023
16-12-2023
26-11-2023 08-01-2024 05-02-2024 Cerrado
B2 First - Computer Based Tarragona 15-12-2023 15-12-2023
16-12-2023
26-11-2023 08-01-2024 05-02-2024 Cerrado
B2 First - Computer Based Lleida 15-12-2023 15-12-2023
16-12-2023
26-11-2023 08-01-2024 05-02-2024 Cerrado
B2 First - Computer Based L'Hospitalet de Llobregat 15-12-2023 15-12-2023
16-12-2023
26-11-2023 08-01-2024 05-02-2024 Cerrado
C1 Advanced Palma (Mallorca) 16-12-2023 16-12-2023 12-11-2023 22-01-2024 26-02-2024 Cerrado
B2 First - Computer Based Palma (Mallorca) 15-12-2023 16-12-2023 26-11-2023 08-01-2024 05-02-2024 Cerrado
B1 Preliminary - Computer Based Palma (Mallorca) 14-12-2023 14-12-2023 26-11-2023 05-01-2024 02-02-2024 Cerrado
B1 Preliminary for Schools Palma (Mallorca) 16-12-2023 16-12-2023 09-11-2023 29-01-2024 08-03-2024 Cerrado
A2 Key for Schools Terrassa 16-12-2023 16-12-2023 09-11-2023 29-01-2024 08-03-2024 Cerrado
C1 Advanced Andorra 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
B2 First Andorra 09-12-2023 09-12-2023 05-11-2023 15-01-2024 19-02-2024 Cerrado
B2 First for Schools Andorra 02-12-2023 02-12-2023 29-10-2023 08-01-2024 12-02-2024 Cerrado
A2 Key for Schools Andorra 09-12-2023 09-12-2023 02-11-2023 22-01-2024 04-03-2024 Cerrado
B1 Preliminary for Schools Andorra 09-12-2023 09-12-2023 02-11-2023 22-01-2024 04-03-2024 Cerrado
B2 First - Computer Based La Seu d'Urgell 15-12-2023 15-12-2023 26-11-2023 08-01-2024 05-02-2024 Cerrado
B2 First for Schools - Computer based La Seu d'Urgell 16-12-2023 16-12-2023 26-11-2023 08-01-2024 05-02-2024 Cerrado
C1 Advanced La Seu d'Urgell 16-12-2023 16-12-2023 12-11-2023 22-01-2024 26-02-2024 Cerrado
C2 Proficiency Andorra 02-12-2023 02-12-2023 29-10-2023 08-01-2024 12-02-2024 Cerrado
C2 Proficiency Palma (Mallorca) 02-12-2023 02-12-2023 29-10-2023 08-01-2024 12-02-2024 Cerrado
B1 Preliminary Andorra 01-12-2023 01-12-2023 29-10-2023 08-01-2024 12-02-2024 Cerrado
C2 Proficiency Girona 02-12-2023 02-12-2023 29-10-2023 08-01-2024 08-01-2024 Cerrado
C2 Proficiency Tarragona 02-12-2023 02-12-2023 29-10-2023 08-01-2024 08-01-2024 Cerrado
C1 Advanced - Computer Based Barcelona 20-01-2024 19-01-2024
20-01-2024
07-01-2024 02-02-2024 01-03-2024 Inscriure's
B2 First - Computer Based Barcelona 13-01-2024 12-01-2024
13-01-2024
26-12-2023 26-01-2024 23-02-2024 Inscriure's
B2 First for Schools - Computer based Barcelona 20-01-2024 20-01-2024 07-01-2024 02-02-2024 01-03-2024 Inscriure's
B1 Preliminary - Computer Based Barcelona 20-01-2024 20-01-2024 07-01-2024 02-02-2024 01-03-2024 Inscriure's
C1 Advanced Barcelona 13-01-2024 12-01-2024
13-01-2024
06-12-2023 09-02-2024 15-03-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Barcelona 13-01-2024 13-01-2024 03-12-2023 09-02-2024 29-03-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Barcelona 13-01-2024 13-01-2024 03-12-2023 09-02-2024 29-03-2024 Inscriure's
B2 First - Computer Based Girona 13-01-2024 13-01-2024 26-12-2023 26-01-2024 23-02-2024 Inscriure's
B2 First - Computer Based Tarragona 13-01-2024 13-01-2024 26-12-2023 26-01-2024 23-02-2024 Inscriure's
B2 First - Computer Based Lleida 13-01-2024 13-01-2024 26-12-2023 26-01-2024 23-02-2024 Inscriure's
B2 First - Computer Based L'Hospitalet de Llobregat 13-01-2024 13-01-2024 26-12-2023 26-01-2024 23-02-2024 Inscriure's
C1 Advanced Girona 13-01-2024 13-01-2024 06-12-2023 09-02-2024 15-03-2024 Inscriure's
C1 Advanced Tarragona 13-01-2024 13-01-2024 06-12-2023 09-02-2024 15-03-2024 Inscriure's
C1 Advanced Lleida 13-01-2024 13-01-2024 06-12-2023 09-02-2024 15-03-2024 Inscriure's
C1 Advanced L'Hospitalet de Llobregat 13-01-2024 13-01-2024 06-12-2023 09-02-2024 15-03-2024 Inscriure's
C1 Advanced Barcelona 03-02-2024 02-02-2024
03-02-2024
01-01-2024 01-03-2024 05-04-2024 Inscriure's
C1 Advanced Barcelona 21-02-2024 21-02-2024 21-01-2024 20-03-2024 26-04-2024 Inscriure's
B2 First Digital Barcelona 24-02-2024 23-02-2024
24-02-2024
11-02-2024 08-03-2024 05-04-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Barcelona 24-02-2024 23-02-2024
24-02-2024
11-02-2024 08-03-2024 05-04-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Digital Barcelona 28-02-2024 27-02-2024
28-02-2024
11-02-2024 13-03-2024 10-04-2024 Inscriure's
B1 Preliminary Digital Barcelona 21-02-2024 21-02-2024 04-02-2024 06-03-2024 01-04-2024 Inscriure's
B2 First Digital Manresa 24-02-2024 24-02-2024 11-02-2024 08-03-2024 05-04-2024 Inscriure's
B2 First Digital Mataró 24-02-2024 24-02-2024 11-02-2024 08-03-2024 05-04-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Girona 24-02-2024 24-02-2024 11-02-2024 08-03-2024 05-04-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Tarragona 24-02-2024 24-02-2024 11-02-2024 08-03-2024 05-04-2024 Inscriure's
B2 First Digital Girona 24-02-2024 24-02-2024 11-02-2024 08-03-2024 05-04-2024 Inscriure's
B2 First Digital Tarragona 24-02-2024 24-02-2024 11-02-2024 08-03-2024 05-04-2024 Inscriure's
B2 First Digital Barcelona 16-03-2024 15-03-2024
16-03-2024
25-02-2024 02-04-2024 29-04-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Digital Barcelona 19-03-2024 19-03-2024 29-02-2024 04-04-2024 26-04-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Barcelona 08-03-2024 08-03-2024
09-03-2024
18-02-2024 22-03-2024 23-04-2024 Inscriure's
C1 Advanced Barcelona 09-03-2024 08-03-2024
09-03-2024
04-02-2024 09-04-2024 12-05-2023 Inscriure's
C1 Advanced Barcelona 16-03-2024 15-03-2024
16-03-2024
11-02-2024 16-04-2024 21-05-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Barcelona 02-03-2024 01-03-2024
02-03-2024
28-01-2024 02-04-2024 07-05-2024 Inscriure's
B2 First Barcelona 02-03-2024 01-03-2024
02-03-2024
28-01-2024 02-04-2024 07-05-2024 Inscriure's
B2 First Barcelona 15-03-2024 15-03-2024
16-03-2024
11-02-2024 16-04-2024 21-05-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Barcelona 09-03-2024 09-03-2024 04-02-2024 09-04-2024 14-05-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Barcelona 23-03-2024 22-03-2024
23-03-2024
18-02-2024 23-04-2024 29-05-2024 Inscriure's
A2 Key Digital Barcelona 20-03-2024 20-03-2024 03-03-2024 05-04-2024 03-05-2024 Inscriure's
B1 Preliminary Digital Barcelona 20-03-2024 20-03-2024 03-03-2024 05-04-2024 03-05-2024 Inscriure's
B1 Preliminary Barcelona 09-03-2024 09-03-2024 04-02-2024 09-04-2024 13-05-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Digital Barcelona 13-03-2024 13-03-2024 25-02-2024 27-03-2024 26-04-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Digital Barcelona 13-03-2024 13-03-2024 25-02-2024 27-03-2024 26-04-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Barcelona 23-03-2024 23-03-2024 15-02-2024 23-04-2024 13-06-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Barcelona 23-03-2024 23-03-2024 18-02-2024 23-04-2024 13-06-2024 Inscriure's
Linguaskill General - complete exam Barcelona 06-04-2024 06-04-2024 28-03-2024 12-04-2024 12-04-2024 Inscriure's
Linguaskill Business - complete exam Barcelona 06-04-2024 06-04-2024 28-03-2024 12-04-2024 12-04-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Girona 23-03-2024 23-03-2024 15-02-2024 23-04-2024 13-06-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Tarragona 23-03-2024 23-03-2024 15-02-2024 23-04-2024 13-06-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools L'Hospitalet de Llobregat 23-03-2024 23-03-2024 15-02-2024 23-04-2024 13-06-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Lleida 23-03-2024 23-03-2024 15-02-2024 23-04-2024 13-06-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Andorra 23-03-2024 23-03-2024 18-02-2024 23-04-2024 29-05-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Girona 23-03-2024 23-03-2024 18-02-2024 23-04-2024 29-05-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Tarragona 23-03-2024 23-03-2024 18-02-2024 23-04-2024 29-05-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Lleida 23-03-2024 23-03-2024 18-02-2024 23-04-2024 29-05-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Sabadell 23-03-2024 23-03-2024 18-02-2024 23-04-2024 29-05-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Mataró 23-03-2024 23-03-2024 18-02-2024 23-04-2024 29-05-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Manresa 23-03-2024 23-03-2024 18-02-2024 23-04-2024 29-05-2024 Inscriure's
B2 First for Schools L'Hospitalet de Llobregat 23-03-2024 23-03-2024 18-02-2024 23-04-2024 29-05-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Castelldefels 23-03-2024 23-03-2024 18-02-2024 23-04-2024 29-05-2024 Inscriure's
C1 Advanced Andorra 16-03-2024 16-03-2024 11-02-2024 16-04-2024 21-05-2024 Inscriure's
C1 Advanced Girona 16-03-2024 16-03-2024 11-02-2024 16-04-2024 21-05-2024 Inscriure's
C1 Advanced Tarragona 16-03-2024 16-03-2024 11-02-2024 16-04-2024 21-05-2024 Inscriure's
C1 Advanced Lleida 16-03-2024 16-03-2024 11-02-2024 16-04-2024 21-05-2024 Inscriure's
C1 Advanced Sabadell 16-03-2024 16-03-2024 11-02-2024 16-04-2024 21-05-2024 Inscriure's
C1 Advanced Manresa 16-03-2024 16-03-2024 11-02-2024 16-04-2024 21-05-2024 Inscriure's
C1 Advanced Mataró 16-03-2024 16-03-2024 11-02-2024 16-04-2024 21-05-2024 Inscriure's
C1 Advanced Castelldefels 16-03-2024 16-03-2024 11-02-2024 16-04-2024 21-05-2024 Inscriure's
B2 First Girona 02-03-2024 02-03-2024 28-01-2024 02-04-2024 07-05-2024 Inscriure's
B2 First Tarragona 02-03-2024 02-03-2024 28-01-2024 02-04-2024 07-05-2024 Inscriure's
B2 First L'Hospitalet de Llobregat 02-03-2024 02-03-2024 28-01-2024 02-04-2024 07-05-2024 Inscriure's
B2 First Digital Andorra 16-03-2024 16-03-2024 25-02-2024 02-04-2024 30-04-2024 Inscriure's
B2 First Digital Tarragona 16-03-2024 16-03-2024 25-02-2024 02-04-2024 30-04-2024 Inscriure's
B2 First Digital Girona 16-03-2024 16-03-2024 25-02-2024 02-04-2024 30-04-2024 Inscriure's
B2 First Digital Lleida 16-03-2024 16-03-2024 25-02-2024 02-04-2024 30-04-2024 Inscriure's
B2 First Digital Manresa 16-03-2024 16-03-2024 25-02-2024 02-04-2024 30-04-2024 Inscriure's
B2 First Digital Mataró 16-03-2024 16-03-2024 25-02-2024 02-04-2024 30-04-2024 Inscriure's
B2 First Digital L'Hospitalet de Llobregat 16-03-2024 16-03-2024 25-02-2024 02-04-2024 30-04-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Girona 23-03-2024 23-03-2024 18-02-2024 23-04-2024 13-06-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Tarragona 23-03-2024 23-03-2024 18-02-2024 23-04-2024 13-06-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools L'Hospitalet de Llobregat 23-03-2024 23-03-2024 18-02-2024 23-04-2024 13-06-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Lleida 23-03-2024 23-03-2024 18-02-2024 23-04-2024 13-06-2024 Inscriure's
B1 Preliminary Digital Girona 20-03-2024 20-03-2024 03-03-2024 05-04-2024 03-05-2024 Inscriure's
B1 Preliminary Digital Tarragona 20-03-2024 20-03-2024 03-03-2024 05-04-2024 03-05-2024 Inscriure's
B1 Preliminary Digital L'Hospitalet de Llobregat 20-03-2024 20-03-2024 03-03-2024 05-04-2024 03-05-2024 Inscriure's
B1 Preliminary Digital Lleida 20-03-2024 20-03-2024 03-03-2024 05-04-2024 03-05-2024 Inscriure's
A2 Key Digital Girona 20-03-2024 20-03-2024 03-03-2024 05-04-2024 03-05-2024 Inscriure's
A2 Key Digital Tarragona 20-03-2024 20-03-2024 03-03-2024 05-04-2024 03-05-2024 Inscriure's
A2 Key Digital L'Hospitalet de Llobregat 20-03-2024 20-03-2024 03-03-2024 05-04-2024 03-05-2024 Inscriure's
A2 Key Digital Lleida 20-03-2024 20-03-2024 03-03-2024 05-04-2024 03-05-2024 Inscriure's
B2 First Digital Castelldefels 16-03-2024 16-03-2024 25-02-2024 02-04-2024 30-04-2024 Inscriure's
C1 Advanced L'Hospitalet de Llobregat 16-03-2024 16-03-2024 11-02-2024 16-04-2024 21-05-2024 Inscriure's
B2 First Digital Sabadell 16-03-2024 16-03-2024 25-02-2024 02-04-2024 30-04-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Girona 02-03-2024 02-03-2024 28-01-2024 02-04-2024 07-05-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Tarragona 02-03-2024 02-03-2024 28-01-2024 02-04-2024 07-05-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Lleida 02-03-2024 02-03-2024 28-01-2024 02-04-2024 07-05-2024 Inscriure's
C2 Proficiency L'Hospitalet de Llobregat 02-03-2024 02-03-2024 28-01-2024 02-04-2024 07-05-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Andorra 02-03-2024 02-03-2024 28-01-2024 02-04-2024 07-05-2024 Inscriure's
C1 Advanced Barcelona 20-04-2024 18-04-2024
19-04-2024
20-04-2024
17-03-2024 20-05-2024 25-06-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Barcelona 06-04-2024 05-04-2024
06-04-2024
17-03-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Barcelona 20-04-2024 18-04-2024
19-04-2024
20-04-2024
17-03-2024 20-05-2024 25-06-2024 Inscriure's
B2 First Digital Barcelona 09-04-2024 08-04-2024
09-04-2024
24-03-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Barcelona 13-04-2024 13-04-2024 10-03-2024 13-05-2024 17-06-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Barcelona 18-04-2024 18-04-2024 17-03-2024 17-05-2024 25-06-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Digital Barcelona 17-04-2024 17-04-2024 31-03-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary Digital Barcelona 17-04-2024 17-04-2024 31-03-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Barcelona 13-04-2024 13-04-2024 03-03-2024 13-05-2024 01-07-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Barcelona 13-04-2024 13-04-2024 03-03-2024 13-05-2024 01-07-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Terrassa 06-04-2024 06-04-2024 17-03-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Girona 20-04-2024 20-04-2024 17-03-2024 20-05-2024 25-06-2024 Inscriure's
B2 First Tarragona 20-04-2024 20-04-2024 17-03-2024 20-05-2024 25-06-2024 Inscriure's
B2 First L'Hospitalet de Llobregat 20-04-2024 20-04-2024 17-03-2024 20-05-2024 25-06-2024 Inscriure's
B2 First Lleida 20-04-2024 20-04-2024 17-03-2024 20-05-2024 25-06-2024 Inscriure's
C1 Advanced Girona 20-04-2024 20-04-2024 17-03-2024 20-05-2024 25-06-2024 Inscriure's
C1 Advanced Tarragona 20-04-2024 20-04-2024 17-03-2024 20-05-2024 25-06-2024 Inscriure's
C1 Advanced Lleida 20-04-2024 20-04-2024 17-03-2024 20-05-2024 25-06-2024 Inscriure's
C1 Advanced L'Hospitalet de Llobregat 20-04-2024 20-04-2024 17-03-2024 20-05-2024 25-06-2024 Inscriure's
B1 Preliminary Digital L'Hospitalet de Llobregat 17-04-2024 17-04-2024 31-03-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary Digital Girona 17-04-2024 17-04-2024 31-03-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary Digital Tarragona 17-04-2024 17-04-2024 31-03-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary Digital Lleida 17-04-2024 17-04-2024 31-03-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Girona 17-04-2024 17-04-2024 31-03-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Tarragona 17-04-2024 17-04-2024 31-03-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital L'Hospitalet de Llobregat 17-04-2024 17-04-2024 31-03-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Lleida 17-04-2024 17-04-2024 31-03-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary - Computer Based Girona 19-10-2023 19-10-2023 01-10-2023 02-11-2023 01-12-2023 Cerrado
B1 Preliminary - Computer Based Tarragona 19-10-2023 19-10-2023 01-10-2023 02-11-2023 01-12-2023 Cerrado
B1 Preliminary - Computer Based L'Hospitalet de Llobregat 19-10-2023 19-10-2023 01-10-2023 02-11-2023 01-12-2023 Cerrado
B1 Preliminary - Computer Based Lleida 19-10-2023 19-10-2023 01-10-2023 02-11-2023 01-12-2023 Cerrado
C1 Advanced - Computer Based Lleida 28-10-2023 28-10-2023 08-10-2023 10-11-2023 11-12-2023 Cerrado
B2 First - Computer Based Lleida 14-10-2023 14-10-2023 24-09-2023 27-10-2023 24-11-2023 Cerrado
B2 First for Schools Barcelona 04-05-2024 04-05-2024 31-03-2024 04-06-2024 09-07-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Barcelona 11-05-2024 11-05-2024 07-04-2024 10-06-2024 15-07-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Barcelona 15-05-2024 15-05-2024 11-04-2024 13-06-2024 19-07-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Barcelona 19-05-2024 19-05-2024 14-04-2024 17-06-2024 22-07-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Barcelona 25-05-2024 25-05-2024 21-04-2024 24-06-2024 29-07-2024 Inscriure's
B2 First Barcelona 18-05-2024 16-05-2024
17-05-2024
18-05-2024
14-04-2024 17-06-2024 22-07-2024 Inscriure's
B1 Preliminary Barcelona 11-05-2024 11-05-2024 07-04-2024 10-06-2024 15-07-2024 Inscriure's
C1 Advanced Barcelona 04-05-2024 03-05-2024
04-05-2024
31-03-2024 04-06-2024 09-07-2024 Inscriure's
C1 Advanced Barcelona 14-05-2024 11-05-2024
14-05-2024
11-04-2024 12-06-2024 17-07-2024 Inscriure's
C1 Advanced Barcelona 18-05-2024 16-05-2024
17-05-2024
18-05-2024
14-04-2024 17-06-2024 22-07-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Barcelona 04-05-2024 03-05-2024
04-05-2024
31-03-2024 04-06-2024 09-07-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Barcelona 18-05-2024 17-05-2024
18-05-2024
14-04-2024 17-06-2024 22-07-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Digital Barcelona 17-05-2024 16-05-2024
17-05-2024
28-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Barcelona 10-05-2024 10-05-2024 21-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Barcelona 17-05-2024 16-05-2024
17-05-2024
28-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Barcelona 25-05-2024 24-05-2024
25-05-2024
05-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Barcelona 16-05-2024 16-05-2024 28-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Barcelona 25-05-2024 24-05-2024
25-05-2024
05-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Barcelona 31-05-2024 31-05-2024 12-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Barcelona 03-05-2024 03-05-2024 14-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Barcelona 11-05-2024 11-05-2024 21-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Digital Barcelona 25-05-2024 25-05-2024 05-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key for Schools Digital Barcelona 25-05-2024 25-05-2024 05-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary Digital Barcelona 24-05-2024 24-05-2024 05-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Barcelona 11-05-2024 11-05-2024 04-04-2024 10-06-2024 29-07-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Barcelona 11-05-2024 11-05-2024 04-04-2024 10-06-2024 29-07-2024 Inscriure's
C1 Advanced Manresa 18-05-2024 18-05-2024 14-04-2024 17-06-2024 22-07-2024 Inscriure's
C1 Advanced Mataró 18-05-2024 18-05-2024 14-04-2024 17-06-2024 22-07-2024 Inscriure's
C1 Advanced Andorra 18-05-2024 18-05-2024 14-04-2024 17-06-2024 22-07-2024 Inscriure's
C1 Advanced Girona 18-05-2024 18-05-2024 14-04-2024 17-06-2024 22-07-2024 Inscriure's
C1 Advanced Tarragona 18-05-2024 18-05-2024 14-04-2024 17-06-2024 22-07-2024 Inscriure's
C1 Advanced Lleida 18-05-2024 18-05-2024 14-04-2024 17-06-2024 22-07-2024 Inscriure's
C1 Advanced L'Hospitalet de Llobregat 18-05-2024 18-05-2024 14-04-2024 17-06-2024 22-07-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Girona 18-05-2024 18-05-2024 14-04-2024 17-06-2024 22-07-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Tarragona 18-05-2024 18-05-2024 14-04-2024 17-06-2024 22-07-2024 Inscriure's
C2 Proficiency L'Hospitalet de Llobregat 18-05-2024 18-05-2024 14-04-2024 17-06-2024 22-07-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Digital Andorra 22-06-2024 22-06-2024 02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Girona 18-05-2024 18-05-2024 28-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Tarragona 18-05-2024 18-05-2024 28-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital L'Hospitalet de Llobregat 18-05-2024 18-05-2024 28-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Lleida 18-05-2024 18-05-2024 28-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Manresa 18-05-2024 18-05-2024 28-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Mataró 18-05-2024 18-05-2024 28-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Andorra 18-05-2024 18-05-2024 14-04-2024 17-06-2024 22-07-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Girona 25-05-2024 25-05-2024 21-04-2024 24-06-2024 29-07-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Tarragona 25-05-2024 25-05-2024 21-04-2024 24-06-2024 29-07-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Lleida 25-05-2024 25-05-2024 21-04-2024 24-06-2024 29-07-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Andorra 11-05-2024 11-05-2024 07-04-2024 10-06-2024 15-07-2024 Inscriure's
B2 First for Schools L'Hospitalet de Llobregat 11-05-2024 11-05-2024 07-04-2024 10-06-2024 15-07-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Lleida 18-05-2024 18-05-2024 14-04-2024 14-04-2024 22-07-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Andorra 11-05-2024 11-05-2024 04-04-2024 10-06-2024 29-07-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Andorra 11-05-2024 11-05-2024 04-04-2024 10-06-2024 29-07-2024 Inscriure's
B1 Preliminary Andorra 11-05-2024 11-05-2024 07-04-2024 10-06-2024 15-07-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Digital Girona 25-05-2024 25-05-2024 05-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Digital Tarragona 25-05-2024 25-05-2024 05-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Digital Lleida 25-05-2024 25-05-2024 05-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary for Schools L'Hospitalet de Llobregat 11-05-2024 11-05-2024 04-04-2024 10-06-2024 29-07-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Digital Manresa 18-05-2024 18-05-2024 28-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Mataró 18-05-2024 18-05-2024 28-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
Pre-A1 Starters (YLE) Barcelona 11-05-2024 11-05-2024 14-04-2024 11-06-2024 05-07-2024 Inscriure's
A1 Movers (YLE) Barcelona 11-05-2024 11-05-2024 14-04-2024 11-06-2024 05-07-2024 Inscriure's
A2 Flyers (YLE) Barcelona 11-05-2024 11-05-2024 14-04-2024 11-06-2024 05-07-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Palma (Mallorca) 11-05-2024 11-05-2024 07-04-2024 10-06-2024 15-07-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Palma (Mallorca) 11-05-2024 11-05-2024 04-04-2024 10-06-2024 29-07-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Palma (Mallorca) 11-05-2024 11-05-2024 04-04-2024 10-06-2024 29-07-2024 Inscriure's
B1 Preliminary Palma (Mallorca) 11-05-2024 11-05-2024 07-04-2024 10-06-2024 15-07-2024 Inscriure's
C1 Advanced Palma (Mallorca) 18-05-2024 18-05-2024 14-04-2024 17-06-2024 22-07-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Palma (Mallorca) 18-05-2024 18-05-2024 14-04-2024 14-04-2024 22-07-2024 Inscriure's
B2 First Digital Palma (Mallorca) 18-05-2024 18-05-2024 28-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary L'Hospitalet de Llobregat 11-05-2024 11-05-2024 07-04-2024 10-06-2024 15-07-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools L'Hospitalet de Llobregat 11-05-2024 11-05-2024 04-04-2024 10-06-2024 29-07-2024 Inscriure's
B1 Preliminary Girona 11-05-2024 11-05-2024 07-04-2024 10-06-2024 15-07-2024 Inscriure's
B1 Preliminary Digital Lleida 25-05-2024 25-05-2024 05-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary Digital Tarragona 25-05-2024 25-05-2024 05-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key for Schools Digital Girona 25-05-2024 25-05-2024 05-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key for Schools Digital Tarragona 25-05-2024 25-05-2024 05-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key for Schools Digital Lleida 25-05-2024 25-05-2024 05-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Barcelona 01-06-2024 30-05-2024
31-05-2024
01-06-2024
28-04-2024 28-06-2024 02-08-2024 Inscriure's
C1 Advanced Barcelona 05-06-2024 04-06-2024
05-06-2024
02-05-2024 03-07-2024 31-07-2024 Inscriure's
C1 Advanced Barcelona 15-06-2024 12-06-2024
13-06-2024
14-06-2024
15-06-2024
12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Barcelona 07-06-2024 07-06-2024
08-06-2024
05-05-2024 05-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Barcelona 08-06-2024 07-06-2024
08-06-2024
05-05-2024 05-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Barcelona 01-06-2024 01-06-2024 28-04-2024 28-06-2024 02-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Barcelona 08-06-2024 08-06-2024 05-05-2024 05-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Barcelona 14-06-2024 14-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Barcelona 15-06-2024 12-06-2024
13-06-2024
14-06-2024
15-06-2024
12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Barcelona 22-06-2024 19-06-2024
20-06-2024
21-06-2024
22-06-2024
19-05-2024 19-07-2024 23-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Barcelona 28-06-2024 27-06-2024
28-06-2024
29-06-2024
26-05-2024 26-07-2024 30-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Barcelona 29-06-2024 27-06-2024
28-06-2024
29-06-2024
26-05-2024 26-07-2024 30-08-2024 Inscriure's
B2 First Barcelona 01-06-2024 30-05-2024
31-05-2024
01-06-2024
28-04-2024 28-06-2024 02-08-2024 Inscriure's
B2 First Barcelona 04-06-2024 04-06-2024
05-06-2024
28-04-2024 02-07-2024 06-08-2024 Inscriure's
B2 First Barcelona 15-06-2024 12-06-2024
13-06-2024
14-06-2024
15-06-2024
12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
A2 Key Barcelona 15-06-2024 15-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B1 Preliminary Barcelona 15-06-2024 15-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Digital Barcelona 20-06-2024 19-06-2024
20-06-2024
21-06-2024
02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Barcelona 04-06-2024 04-06-2024
05-06-2024
13-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Barcelona 08-06-2024 07-06-2024
08-06-2024
19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Barcelona 22-06-2024 19-06-2024
20-06-2024
21-06-2024
22-06-2024
02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Esparreguera 28-06-2024 28-06-2024 26-05-2024 26-07-2024 30-08-2024 Inscriure's
B2 First Digital Barcelona 06-06-2024 06-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Barcelona 08-06-2024 07-06-2024
08-06-2024
19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Barcelona 22-06-2024 19-06-2024
20-06-2024
21-06-2024
22-06-2024
02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Barcelona 07-06-2024 07-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Barcelona 01-06-2024 01-06-2024 12-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Barcelona 29-06-2024 27-06-2024
28-06-2024
29-06-2024
09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary Digital Barcelona 27-06-2024 27-06-2024 09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key Digital Barcelona 27-06-2024 27-06-2024 09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Digital Barcelona 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Digital Barcelona 22-06-2024 22-06-2024 02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key for Schools Digital Barcelona 22-06-2024 22-06-2024 02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Barcelona 01-06-2024 01-06-2024 21-04-2024 28-06-2024 16-08-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Barcelona 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 12-07-2024 30-08-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Barcelona 29-06-2024 29-06-2024 19-05-2024 26-07-2024 16-09-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Barcelona 01-06-2024 01-06-2024 21-04-2024 28-06-2024 16-08-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Barcelona 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 12-07-2024 30-08-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Tarragona 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Vilanova i la Geltrú 15-06-2024 15-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
C1 Advanced Palma (Mallorca) 15-06-2024 14-06-2024
15-06-2024
12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
C1 Advanced La Seu d'Urgell 15-06-2024 14-06-2024
15-06-2024
12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
C1 Advanced Girona 15-06-2024 14-06-2024
15-06-2024
12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
C1 Advanced Tarragona 15-06-2024 14-06-2024
15-06-2024
12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
C1 Advanced Sitges 06-07-2024 06-07-2024 02-06-2024 02-08-2024 06-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced Mataró 15-06-2024 14-06-2024
15-06-2024
12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Manresa 22-06-2024 22-06-2024 02-06-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
C1 Advanced Sabadell 15-06-2024 15-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
C1 Advanced L'Hospitalet de Llobregat 15-06-2024 15-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Castelldefels 22-06-2024 22-06-2024 02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Lleida 15-06-2024 15-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Andorra 22-06-2024 21-06-2024
22-06-2024
02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Tarragona 22-06-2024 21-06-2024
22-06-2024
02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Terrassa 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Tarragona 15-06-2024 14-06-2024
15-06-2024
12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First Digital Sitges 06-07-2024 06-07-2024 16-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Lleida 15-06-2024 15-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First Girona 15-06-2024 14-06-2024
15-06-2024
12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First Vilanova i la Geltrú 15-06-2024 15-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First Sabadell 15-06-2024 15-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First Manresa 15-06-2024 13-06-2024
15-06-2024
12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First Mataró 15-06-2024 14-06-2024
15-06-2024
12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First Digital Castelldefels 22-06-2024 22-06-2024 02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First L'Hospitalet de Llobregat 15-06-2024 15-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First Digital Andorra 22-06-2024 21-06-2024
22-06-2024
02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Tarragona 22-06-2024 21-06-2024
22-06-2024
02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Tarragona 08-06-2024 08-06-2024 05-05-2024 05-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Digital Andorra 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Vilanova i la Geltrú 15-06-2024 15-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Lleida 15-06-2024 15-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Tarragona 15-06-2024 15-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Mataró 15-06-2024 15-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Manresa 15-06-2024 15-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Girona 15-06-2024 15-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools L'Hospitalet de Llobregat 15-06-2024 15-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Palma (Mallorca) 15-06-2024 15-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools La Seu d'Urgell 15-06-2024 15-06-2024 12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Digital Andorra 22-06-2024 21-06-2024
22-06-2024
02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Girona 22-06-2024 21-06-2024
22-06-2024
02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Tarragona 22-06-2024 21-06-2024
22-06-2024
19-05-2024 19-07-2024 23-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Digital Mataró 29-06-2024 27-06-2024
29-06-2024
09-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Sabadell 22-06-2024 22-06-2024 19-05-2024 19-07-2024 23-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Digital Manresa 29-06-2024 27-06-2024
29-06-2024
09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital L'Hospitalet de Llobregat 22-06-2024 21-06-2024
22-06-2024
02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Palma (Mallorca) 15-06-2024 14-06-2024
15-06-2024
12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Manresa 29-06-2024 29-06-2024 19-05-2024 26-07-2024 16-09-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Manresa 29-06-2024 29-06-2024 19-05-2024 26-07-2024 16-09-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Andorra 18-05-2024 18-05-2024 14-04-2024 17-06-2024 22-07-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Andorra 22-06-2024 22-06-2024 12-05-2024 19-07-2024 06-09-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Andorra 22-06-2024 22-06-2024 12-05-2024 19-07-2024 06-09-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools La Seu d'Urgell 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 12-07-2024 30-08-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools La Seu d'Urgell 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 12-07-2024 30-08-2024 Inscriure's
B2 First La Seu d'Urgell 15-06-2024 14-06-2024
15-06-2024
12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools El Berguedà 29-06-2024 29-06-2024 26-05-2024 26-07-2024 30-08-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools El Berguedà 29-06-2024 29-06-2024 19-05-2024 26-07-2024 16-09-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools El Berguedà 29-06-2024 29-06-2024 19-05-2024 26-07-2024 16-09-2024 Inscriure's
Pre-A1 Starters (YLE) El Berguedà 29-06-2024 29-06-2024 19-05-2024 29-07-2024 22-08-2024 Inscriure's
A1 Movers (YLE) El Berguedà 29-06-2024 29-06-2024 19-05-2024 29-07-2024 22-08-2024 Inscriure's
A2 Flyers (YLE) El Berguedà 29-06-2024 29-06-2024 19-05-2024 29-07-2024 22-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Castelldefels 22-06-2024 22-06-2024 19-05-2024 19-07-2024 23-08-2024 Inscriure's
B2 First Digital Girona 22-06-2024 20-06-2024
22-06-2024
02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Girona 22-06-2024 20-06-2024
22-06-2024
02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C2 Proficiency Girona 08-06-2024 08-06-2024 05-05-2024 05-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Digital Girona 22-06-2024 21-06-2024
22-06-2024
02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital L'Hospitalet de Llobregat 29-06-2024 28-06-2024
29-06-2024
09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital L'Hospitalet de Llobregat 22-06-2024 21-06-2024
22-06-2024
02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Lleida 29-06-2024 29-06-2024 09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Lleida 22-06-2024 22-06-2024 02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Lleida 29-06-2024 29-06-2024 09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C2 Proficiency Digital Lleida 22-06-2024 22-06-2024 02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key for Schools Mataró 29-06-2024 29-06-2024 19-05-2024 26-07-2024 16-09-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Mataró 29-06-2024 29-06-2024 19-05-2024 26-07-2024 16-09-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Palma (Mallorca) 08-06-2024 08-06-2024 05-05-2024 05-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Terrassa 29-06-2024 29-06-2024 26-05-2024 26-07-2024 30-08-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Sabadell 22-06-2024 22-06-2024 12-05-2024 19-07-2024 06-09-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Sabadell 22-06-2024 22-06-2024 12-05-2024 19-07-2024 06-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Terrassa 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Badalona 22-06-2024 22-06-2024 19-05-2024 19-07-2024 23-08-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Badalona 22-06-2024 20-06-2024
22-06-2024
22-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Badalona 22-06-2024 20-06-2024
22-06-2024
02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key for Schools Digital Tarragona 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Digital Tarragona 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key for Schools Palma (Mallorca) 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 12-07-2024 30-08-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Palma (Mallorca) 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 12-07-2024 30-08-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Tarragona 22-06-2024 22-06-2024 12-05-2024 19-07-2024 06-09-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Tarragona 22-06-2024 22-06-2024 12-05-2024 19-07-2024 06-09-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Digital Girona 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key for Schools Girona 22-06-2024 22-06-2024 12-05-2024 19-07-2024 06-09-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Girona 22-06-2024 22-06-2024 12-05-2024 19-07-2024 06-09-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Vilanova i la Geltrú 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 12-07-2024 30-08-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Vilanova i la Geltrú 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 12-07-2024 30-08-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Digital Manresa 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Digital Manresa 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key for Schools Digital Girona 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key for Schools Digital Mataró 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Digital Mataró 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary Digital Tarragona 27-06-2024 27-06-2024 09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary Digital Girona 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary Digital L'Hospitalet de Llobregat 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary Digital Lleida 27-06-2024 27-06-2024 09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary Digital Manresa 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary Digital Mataró 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary Tarragona 06-06-2024 06-06-2024 05-05-2024 04-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools L'Hospitalet de Llobregat 22-06-2024 22-06-2024 12-05-2024 19-07-2024 06-09-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools L'Hospitalet de Llobregat 22-06-2024 22-06-2024 12-05-2024 19-07-2024 06-09-2024 Inscriure's
C2 Proficiency L'Hospitalet de Llobregat 08-06-2024 08-06-2024 05-05-2024 05-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Digital L'Hospitalet de Llobregat 29-06-2024 28-06-2024
29-06-2024
09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Digital L'Hospitalet de Llobregat 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key for Schools Digital L'Hospitalet de Llobregat 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Digital Badalona 22-06-2024 22-06-2024 02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key for Schools Digital Badalona 22-06-2024 22-06-2024 02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
Pre-A1 Starters (YLE) Vilanova i la Geltrú 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 15-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
A1 Movers (YLE) Vilanova i la Geltrú 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 15-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
A2 Flyers (YLE) Vilanova i la Geltrú 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 15-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
Pre-A1 Starters (YLE) Girona 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 15-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
Pre-A1 Starters (YLE) Manresa 08-06-2024 08-06-2024 28-04-2024 08-07-2024 02-08-2024 Inscriure's
A1 Movers (YLE) Girona 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 15-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
A1 Movers (YLE) Manresa 08-06-2024 08-06-2024 28-04-2024 08-07-2024 02-08-2024 Inscriure's
A2 Flyers (YLE) Girona 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 15-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
A2 Flyers (YLE) Manresa 08-06-2024 08-06-2024 28-04-2024 08-07-2024 02-08-2024 Inscriure's
Pre-A1 Starters (YLE) L'Hospitalet de Llobregat 22-06-2024 22-06-2024 12-05-2024 22-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
A1 Movers (YLE) L'Hospitalet de Llobregat 22-06-2024 22-06-2024 12-05-2024 22-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
A2 Flyers (YLE) L'Hospitalet de Llobregat 22-06-2024 22-06-2024 12-05-2024 22-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
Pre-A1 Starters (YLE) Tarragona 29-06-2024 29-06-2024 20-05-2024 29-07-2024 21-08-2024 Inscriure's
A1 Movers (YLE) Tarragona 29-06-2024 29-06-2024 20-05-2024 29-07-2024 21-08-2024 Inscriure's
A2 Flyers (YLE) Tarragona 29-06-2024 29-06-2024 20-05-2024 29-07-2024 21-08-2024 Inscriure's
Pre-A1 Starters (YLE) Sabadell 22-06-2024 22-06-2024 12-05-2024 22-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
A1 Movers (YLE) Sabadell 22-06-2024 22-06-2024 12-05-2024 22-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
A2 Flyers (YLE) Sabadell 22-06-2024 22-06-2024 12-05-2024 22-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
Pre-A1 Starters (YLE) Mataró 29-06-2024 29-06-2024 19-05-2024 29-07-2024 22-08-2024 Inscriure's
A1 Movers (YLE) Mataró 29-06-2024 29-06-2024 19-05-2024 29-07-2024 22-08-2024 Inscriure's
A2 Flyers (YLE) Mataró 29-06-2024 29-06-2024 19-05-2024 29-07-2024 22-08-2024 Inscriure's
Pre-A1 Starters (YLE) Barcelona 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 15-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
A1 Movers (YLE) Barcelona 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 15-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
A2 Flyers (YLE) Barcelona 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 15-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
Pre-A1 Starters (YLE) Barcelona 29-06-2024 29-06-2024 19-05-2024 29-07-2024 22-08-2024 Inscriure's
A1 Movers (YLE) Barcelona 29-06-2024 29-06-2024 19-05-2024 29-07-2024 22-08-2024 Inscriure's
A2 Flyers (YLE) Barcelona 29-06-2024 29-06-2024 19-05-2024 29-07-2024 22-08-2024 Inscriure's
Pre-A1 Starters (YLE) La Seu d'Urgell 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 15-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
A1 Movers (YLE) La Seu d'Urgell 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 15-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
A2 Flyers (YLE) La Seu d'Urgell 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 15-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Lleida 22-06-2024 22-06-2024 12-05-2024 19-07-2024 06-09-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Lleida 22-06-2024 22-06-2024 12-05-2024 19-07-2024 06-09-2024 Inscriure's
Pre-A1 Starters (YLE) Lleida 29-06-2024 29-06-2024 19-05-2024 29-07-2024 22-08-2024 Inscriure's
A1 Movers (YLE) Lleida 29-06-2024 29-06-2024 19-05-2024 29-07-2024 22-08-2024 Inscriure's
A2 Flyers (YLE) Lleida 29-06-2024 29-06-2024 19-05-2024 29-07-2024 22-08-2024 Inscriure's
B1 Preliminary Digital Palma (Mallorca) 29-06-2024 29-06-2024 09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key Digital Palma (Mallorca) 29-06-2024 29-06-2024 09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
Pre-A1 Starters (YLE) Palma (Mallorca) 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 15-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
A1 Movers (YLE) Palma (Mallorca) 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 15-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
A2 Flyers (YLE) Palma (Mallorca) 15-06-2024 15-06-2024 05-05-2024 15-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
A2 Key Digital Tarragona 27-06-2024 27-06-2024 09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
Teaching Knowledge Test (TKT) Module 1 Barcelona 26-06-2024 19-05-2024 26-07-2024 18-08-2023 Inscriure's
Teaching Knowledge Test (TKT) Module 2 Barcelona 26-06-2024 19-05-2024 26-07-2024 18-08-2023 Inscriure's
Teaching Knowledge Test (TKT) Module 3 Barcelona 26-06-2024 19-05-2024 26-07-2024 18-08-2023 Inscriure's
Teaching Knowledge Test (TKT): YL Barcelona 25-06-2024 19-05-2024 26-07-2024 18-08-2023 Inscriure's
Teaching Knowledge Test (TKT): CLIL Barcelona 25-06-2024 19-05-2024 26-07-2024 18-08-2023 Inscriure's
C2 Proficiency Digital Tarragona 28-06-2024 28-06-2024 09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C2 Proficiency Tarragona 08-06-2024 08-06-2024 05-05-2024 05-07-2024 09-08-2024 Inscriure's
Linguaskill General - complete exam Barcelona 25-06-2024 25-06-2024 16-06-2024 29-07-2024 29-07-2024 Inscriure's
Linguaskill Business - complete exam Barcelona 25-06-2024 25-06-2024 16-06-2024 29-07-2024 29-07-2024 Inscriure's
B2 First Barcelona 25-07-2024 24-07-2024
25-07-2024
26-07-2024
24-06-2024 22-08-2024 27-09-2024 Inscriure's
B2 First Digital Barcelona 06-07-2024 03-07-2024
04-07-2024
05-07-2024
06-07-2024
16-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Barcelona 26-07-2024 24-07-2024
25-07-2024
26-07-2024
07-07-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Barcelona 20-07-2024 17-07-2024
18-07-2024
19-07-2024
20-07-2024
16-06-2024 16-08-2024 25-09-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Barcelona 27-07-2024 24-07-2024
25-07-2024
26-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 29-09-2023 Inscriure's
B2 First for Schools Digital Barcelona 19-07-2024 18-07-2024
19-07-2024
20-07-2024
30-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary Barcelona 23-07-2024 23-07-2024 23-06-2024 20-08-2024 25-09-2024 Inscriure's
B1 Preliminary Digital Barcelona 20-07-2024 20-07-2024 30-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C2 Proficiency Digital Barcelona 06-07-2024 04-07-2024
05-07-2024
06-07-2024
16-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Barcelona 06-07-2024 03-07-2024
04-07-2024
05-07-2024
06-07-2024
02-06-2024 02-08-2024 09-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced Barcelona 26-07-2024 25-07-2024
26-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 30-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Barcelona 13-07-2024 11-07-2024
12-07-2024
13-07-2024
23-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Barcelona 27-07-2024 25-07-2024
27-07-2024
07-07-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Barcelona 27-07-2024 27-07-2024 20-06-2024 23-08-2024 14-10-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Digital Barcelona 20-07-2024 20-07-2024 30-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Barcelona 23-07-2024 23-07-2024 20-06-2024 23-08-2024 14-10-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Digital Barcelona 11-07-2024 11-07-2024 24-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key for Schools Barcelona 27-07-2024 27-07-2024 20-06-2024 23-08-2024 14-10-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Digital Barcelona 11-07-2024 11-07-2024 24-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key for Schools Digital Barcelona 20-07-2024 20-07-2024 30-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key Digital Barcelona 20-07-2024 20-07-2024 30-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
Linguaskill General - complete exam Barcelona 29-07-2024 29-07-2024 21-07-2024 02-08-2024 02-08-2024 Inscriure's
Linguaskill Business - complete exam Barcelona 29-07-2024 29-07-2024 21-07-2024 02-08-2024 02-08-2024 Inscriure's
Pre-A1 Starters (YLE) Barcelona 13-07-2024 13-07-2024 16-06-2024 12-08-2024 05-09-2023 Inscriure's
A1 Movers (YLE) Barcelona 13-07-2024 13-07-2024 16-06-2024 12-08-2024 05-09-2024 Inscriure's
A2 Flyers (YLE) Barcelona 13-07-2024 13-07-2024 16-06-2024 12-08-2024 05-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced Andorra 06-07-2024 06-07-2024 02-06-2024 02-08-2024 06-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced Girona 06-07-2024 06-07-2024 02-06-2024 02-08-2024 06-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced Tarragona 06-07-2024 05-07-2024
06-07-2024
02-06-2024 02-08-2024 06-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced Lleida 06-07-2024 06-07-2024 02-06-2024 02-08-2024 06-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced L'Hospitalet de Llobregat 06-07-2024 05-07-2024
06-07-2024
02-06-2024 02-08-2024 06-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Manresa 13-07-2024 13-07-2024 23-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Tarragona 13-07-2024 12-07-2024
13-07-2024
23-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Terrassa 13-07-2024 11-07-2024
13-07-2024
23-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Mataró 13-07-2024 12-07-2024
13-07-2024
23-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Girona 13-07-2024 13-07-2024 23-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Lleida 13-07-2024 13-07-2024 23-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital L'Hospitalet de Llobregat 13-07-2024 13-07-2024 23-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Palma (Mallorca) 26-07-2024 26-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 30-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced Andorra 26-07-2024 26-07-2024 24-06-2024 23-08-2024 30-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced Tarragona 26-07-2024 26-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 30-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced Girona 26-07-2024 26-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 30-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced Lleida 26-07-2024 26-07-2024 24-06-2024 23-08-2024 30-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced Manresa 26-07-2024 25-07-2024
26-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 30-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced Mataró 26-07-2024 26-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 30-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced Sabadell 26-07-2024 25-07-2024
26-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 30-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced Sitges 26-07-2024 26-07-2024 24-06-2024 23-08-2024 30-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced Castelldefels 26-07-2024 25-07-2024
26-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 30-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced L'Hospitalet de Llobregat 26-07-2024 26-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 30-09-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Girona 27-07-2024 26-07-2024
27-07-2024
07-07-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Tarragona 27-07-2024 26-07-2024
27-07-2024
07-07-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital L'Hospitalet de Llobregat 27-07-2024 26-07-2024
27-07-2024
07-07-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Lleida 27-07-2024 27-07-2024 07-07-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Terrassa 27-07-2024 27-07-2024 07-07-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Vilanova i la Geltrú 27-07-2024 25-07-2024
27-07-2024
07-07-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C2 Proficiency Digital Andorra 06-07-2024 06-07-2024 16-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C2 Proficiency Digital Girona 06-07-2024 06-07-2024 16-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C2 Proficiency Digital Tarragona 06-07-2024 05-07-2024
06-07-2024
16-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C2 Proficiency Digital Lleida 06-07-2024 06-07-2024 16-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C2 Proficiency Digital L'Hospitalet de Llobregat 06-07-2024 05-07-2024
06-07-2024
16-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Tarragona 06-07-2024 05-07-2024
06-07-2024
16-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Girona 06-07-2024 06-07-2024 16-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Lleida 06-07-2024 06-07-2024 16-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital L'Hospitalet de Llobregat 06-07-2024 05-07-2024
06-07-2024
16-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Manresa 29-06-2024 29-06-2024 09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Terrassa 06-07-2024 05-07-2024
06-07-2024
16-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Mataró 29-06-2024 27-06-2024
29-06-2024
09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Palma (Mallorca) 25-07-2024 25-07-2024
26-07-2024
24-06-2024 22-08-2024 27-09-2024 Inscriure's
B2 First Andorra 25-07-2024 25-07-2024 24-06-2024 22-08-2024 27-09-2024 Inscriure's
B2 First Girona 25-07-2024 25-07-2024
26-07-2024
24-06-2024 22-08-2024 27-09-2024 Inscriure's
B2 First Tarragona 25-07-2024 25-07-2024
26-07-2024
24-06-2024 22-08-2024 27-09-2024 Inscriure's
B2 First Lleida 25-07-2024 25-07-2024 24-06-2024 22-08-2024 27-09-2024 Inscriure's
B2 First Vilanova i la Geltrú 25-07-2024 25-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 22-08-2024 27-09-2024 Inscriure's
B2 First Sabadell 25-07-2024 24-07-2024
25-07-2024
26-07-2024
24-06-2024 22-08-2024 27-09-2024 Inscriure's
B2 First Manresa 25-07-2024 24-07-2024
25-07-2024
24-06-2024 22-08-2024 27-09-2024 Inscriure's
B2 First Mataró 25-07-2024 25-07-2024
26-07-2024
24-06-2024 22-08-2024 27-09-2024 Inscriure's
B2 First L'Hospitalet de Llobregat 25-07-2024 25-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 22-08-2024 27-09-2024 Inscriure's
B2 First Castelldefels 25-07-2024 24-07-2024
25-07-2024
24-06-2024 22-08-2024 27-09-2024 Inscriure's
B2 First Digital Sitges 26-07-2024 26-07-2024 07-07-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Terrassa 26-07-2024 26-07-2024 07-07-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital L'Hospitalet de Llobregat 26-07-2024 26-07-2024
27-07-2024
07-07-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Sabadell 29-06-2024 29-06-2024 09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Tarragona 29-06-2024 28-06-2024
29-06-2024
09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Tarragona 19-07-2024 19-07-2024 30-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Mataró 19-07-2024 19-07-2024 30-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Girona 19-07-2024 19-07-2024 30-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital L'Hospitalet de Llobregat 19-07-2024 19-07-2024 30-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Lleida 19-07-2024 19-07-2024 30-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Terrassa 19-07-2024 19-07-2024 30-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Manresa 19-07-2024 19-07-2024 30-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Lleida 27-07-2024 27-07-2024 24-06-2024 23-08-2024 29-09-2023 Inscriure's
B2 First for Schools Girona 27-07-2024 26-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 29-09-2023 Inscriure's
B2 First for Schools Tarragona 27-07-2024 26-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 29-09-2023 Inscriure's
B2 First for Schools L'Hospitalet de Llobregat 27-07-2024 26-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 29-09-2023 Inscriure's
B2 First for Schools Vilanova i la Geltrú 27-07-2024 25-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 29-09-2023 Inscriure's
B2 First for Schools Sabadell 27-07-2024 26-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 29-09-2023 Inscriure's
B2 First for Schools Mataró 27-07-2024 26-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 29-09-2023 Inscriure's
B2 First for Schools Manresa 27-07-2024 24-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 29-09-2023 Inscriure's
B2 First for Schools Palma (Mallorca) 27-07-2024 26-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 29-09-2023 Inscriure's
B2 First for Schools Andorra 27-07-2024 27-07-2024 24-06-2024 23-08-2024 29-09-2023 Inscriure's
B2 First for Schools Sitges 27-07-2024 27-07-2024 24-06-2024 23-08-2024 29-09-2023 Inscriure's
B2 First for Schools Castelldefels 27-07-2024 25-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 29-09-2023 Inscriure's
B1 Preliminary Digital Girona 20-07-2024 20-07-2024 30-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary Digital Tarragona 20-07-2024 20-07-2024 30-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary Digital L'Hospitalet de Llobregat 20-07-2024 20-07-2024 30-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary Digital Lleida 20-07-2024 20-07-2024 30-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Tarragona 27-07-2024 27-07-2024 20-06-2024 23-08-2024 14-10-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Girona 27-07-2024 27-07-2024 20-06-2024 23-08-2024 14-10-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Mataró 27-07-2024 27-07-2024 20-06-2024 23-08-2024 14-10-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Manresa 27-07-2024 27-07-2024 20-06-2024 23-08-2024 14-10-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Vilanova i la Geltrú 27-07-2024 27-07-2024 20-06-2024 23-08-2024 14-10-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Andorra 27-07-2024 27-07-2024 20-06-2024 23-08-2024 14-10-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools L'Hospitalet de Llobregat 27-07-2024 27-07-2024 20-06-2024 23-08-2024 14-10-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Palma (Mallorca) 27-07-2024 27-07-2024 20-06-2024 23-08-2024 14-10-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Lleida 27-07-2024 27-07-2024 20-06-2024 23-08-2024 14-10-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Digital Girona 20-07-2024 20-07-2024 30-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key for Schools Digital Lleida 20-07-2024 20-07-2024 30-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key for Schools Digital Tarragona 20-07-2024 20-07-2024 30-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key for Schools Andorra 27-07-2024 27-07-2024 20-06-2024 23-08-2024 14-10-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Palma (Mallorca) 27-07-2024 27-07-2024 20-06-2024 23-08-2024 14-10-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Barcelona 18-11-2023 18-11-2023 15-10-2023 15-12-2023 26-01-2024 Cerrado
B2 First for Schools Digital Barcelona 25-05-2024 25-05-2024 12-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Badalona 26-07-2024 26-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 30-09-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Digital Badalona 20-06-2024 20-06-2024 02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C2 Proficiency Digital Badalona 06-07-2024 06-07-2024 16-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Badalona 27-07-2024 26-07-2024
27-07-2024
24-06-2024 23-08-2024 29-09-2023 Inscriure's
B1 Preliminary Digital Badalona 22-06-2024 22-06-2024 02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key Digital Badalona 22-06-2024 22-06-2024 02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Barcelona 14-04-2024 14-04-2024 01-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C2 Proficiency Digital Barcelona 14-04-2024 14-04-2024 01-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Barcelona 07-04-2024 07-04-2024 24-03-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Barcelona 23-02-2024 23-02-2024 11-02-2024 08-03-2024 05-04-2024 Inscriure's
B2 First Digital Barcelona 23-02-2024 23-02-2024 11-02-2024 08-03-2024 05-04-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Digital Barcelona 24-02-2024 24-02-2024 11-02-2024 08-03-2024 05-04-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Digital Barcelona 02-03-2024 02-03-2024 11-02-2024 15-03-2024 12-04-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Digital Barcelona 13-03-2024 13-03-2024 25-02-2024 27-03-2024 26-04-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Barcelona 15-03-2024 15-03-2024 25-02-2024 02-04-2024 30-04-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Digital Barcelona 16-03-2024 16-03-2024 25-02-2024 02-04-2024 30-04-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Barcelona 23-03-2024 23-03-2024 03-03-2024 09-04-2024 06-05-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Digital Girona 16-03-2024 16-03-2024 25-02-2024 02-04-2024 30-04-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Digital Girona 02-03-2024 02-03-2024 11-02-2024 15-03-2024 12-04-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Girona 23-03-2024 23-03-2024 03-03-2024 09-04-2024 06-05-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital L'Hospitalet de Llobregat 23-03-2024 23-03-2024 03-03-2024 09-04-2024 06-05-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Digital L'Hospitalet de Llobregat 02-03-2024 02-03-2024 11-02-2024 15-03-2024 12-04-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Digital L'Hospitalet de Llobregat 16-03-2024 16-03-2024 25-02-2024 02-04-2024 30-04-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Tarragona 23-03-2024 23-03-2024 03-03-2024 09-04-2024 06-05-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Digital Tarragona 16-03-2024 16-03-2024 25-02-2024 02-04-2024 30-04-2024 Inscriure's
B2 First for Schools Digital Tarragona 02-03-2024 02-03-2024 11-02-2024 15-03-2024 12-04-2024 Inscriure's
C2 Proficiency Digital Barcelona 25-05-2024 24-05-2024
25-05-2024
05-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Barcelona 26-05-2024 25-05-2024
26-05-2024
05-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C2 Proficiency Digital Barcelona 26-05-2024 25-05-2024
26-05-2024
05-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Barcelona 03-05-2024 03-05-2024 14-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Barcelona 11-05-2024 11-05-2024 21-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key Digital Barcelona 24-05-2024 24-05-2024 05-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C2 Proficiency Digital Barcelona 10-05-2024 10-05-2024 21-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Andorra 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Girona 18-05-2024 18-05-2024 28-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital L'Hospitalet de Llobregat 18-05-2024 18-05-2024 28-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Lleida 18-05-2024 18-05-2024 28-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C2 Proficiency Digital Manresa 22-06-2024 22-06-2024 02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Manresa 15-06-2024 13-06-2024
15-06-2024
12-05-2024 12-07-2024 16-08-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Mataró 22-06-2024 22-06-2024 02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C2 Proficiency Digital Mataró 22-06-2024 22-06-2024 02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Palma (Mallorca) 18-05-2024 18-05-2024 28-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Digital Palma (Mallorca) 29-06-2024 29-06-2024 09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
A2 Key for Schools Digital Palma (Mallorca) 29-06-2024 29-06-2024 29-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C2 Proficiency Digital Palma (Mallorca) 22-06-2024 22-06-2024 02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Palma (Mallorca) 22-06-2024 22-06-2024 02-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Terrassa 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C2 Proficiency Digital Terrassa 08-06-2024 08-06-2024 19-05-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First Digital Sabadell 29-06-2024 29-06-2024 09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
C1 Advanced Digital Terrassa 29-06-2024 29-06-2024 09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Digital Tarragona 18-05-2024 18-05-2024 28-04-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
B2 First for Schools Tarragona 01-06-2024 01-06-2024 28-04-2024 28-06-2024 02-08-2024 Inscriure's
C1 Advanced Digital Tarragona 28-06-2024 28-06-2024 09-06-2024 Pendent de confirmar Pendent de confirmar Inscriure's
Linguaskill General - complete exam Palma (Mallorca) 15-12-2023 15-12-2023 05-12-2023 20-12-2023 20-12-2023 Inscriure's
C1 Advanced Tarragona 05-06-2024 05-06-2024 02-05-2024 03-07-2024 31-07-2024 Inscriure's
B1 Preliminary for Schools Manresa 13-01-2024 13-01-2024 03-12-2023 09-02-2024 29-03-2024 Inscriure's
A2 Key for Schools Manresa 13-01-2024 13-01-2024 03-12-2023 09-02-2024 29-03-2024 Inscriure's
Top