Dates d'examen
En aquesta pàgina trobaràs les dates disponibles per als exàmens Cambridge English.
Inscripció de candidats particulars
Pas 1 
Selecciona la
data del teu
examen
Pas 2
Emplena el formulari d'inscripció
Pas 3
Pagament
de les taxes

Veure taxes...
Inscripció de candidats per part d'escoles i acadèmies
Un cop escollida la data de l'examen trobareu tota la informació i els formularis
d'inscripció a la següent pàgina:
 
IMPORTANT: quan la inscripció es realitzi amb posterioritat a la data límit de matriculació s'aplicarà un recàrrec de 40 €.
Filtra per concepte per trobar la sessió d'examen que t'interessa:
Entrei
Examen Lloc d’examen      Data      Speaking Test Data límit d'inscripció Resultats
a partir de
Certificats
First (FCE) Barcelona 27-07-2017 24-07-2017
25-07-2017
26-07-2017
28-07-2017
29-07-2017
09-07-2017 24-08-2017 29-09-2017 Cerrado
First (FCE) Girona 27-07-2017 27-07-2017
28-07-2017
09-07-2017 24-08-2017 29-09-2017 Cerrado
First (FCE) Manresa 27-07-2017 25-07-2017
26-07-2017
27-07-2017
09-07-2017 24-08-2017 29-09-2017 Cerrado
First (FCE) Mataró 27-07-2017 25-07-2017
27-07-2017
28-07-2017
09-07-2017 24-08-2017 29-09-2017 Cerrado
First (FCE) Sitges 27-07-2017 25-07-2017
27-07-2017
09-07-2017 24-08-2017 29-09-2017 Cerrado
First (FCE) Tarragona 27-07-2017 25-07-2017
27-07-2017
28-07-2017
09-07-2017 24-08-2017 29-09-2017 Cerrado
First (FCE) Sabadell 27-07-2017 25-07-2017
26-07-2017
27-07-2017
09-07-2017 24-08-2017 29-09-2017 Cerrado
First (FCE) L'Hospitalet de Llobregat 27-07-2017 27-07-2017
28-07-2017
09-07-2017 24-08-2017 29-09-2017 Cerrado
First (FCE) Palma de Mallorca 27-07-2017 27-07-2017
28-07-2017
09-07-2017 24-08-2017 29-09-2017 Cerrado
First (FCE) Lleida 27-07-2017 27-07-2017
28-07-2017
09-07-2017 24-08-2017 29-09-2017 Cerrado
Preliminary (PET) Barcelona 25-07-2017 25-07-2017 04-07-2017 22-08-2017 27-09-2017 Cerrado
Preliminary (PET) Girona 25-07-2017 25-07-2017 04-07-2017 22-08-2017 27-09-2017 Cerrado
Preliminary (PET) Manresa 25-07-2017 25-07-2017 04-07-2017 22-08-2017 27-09-2017 Cerrado
Preliminary (PET) Mataró 25-07-2017 25-07-2017 04-07-2017 22-08-2017 27-09-2017 Cerrado
Preliminary (PET) Sitges 25-07-2017 25-07-2017 04-07-2017 22-08-2017 27-09-2017 Cerrado
Preliminary (PET) Tarragona 25-07-2017 25-07-2017 04-07-2017 22-08-2017 27-09-2017 Cerrado
Preliminary (PET) Lleida 25-07-2017 25-07-2017 04-07-2017 22-08-2017 27-09-2017 Cerrado
Preliminary (PET) Sabadell 25-07-2017 25-07-2017 04-07-2017 22-08-2017 27-09-2017 Cerrado
Preliminary (PET) Palma de Mallorca 25-07-2017 25-07-2017 04-07-2017 22-08-2017 27-09-2017 Cerrado
Preliminary (PET) L'Hospitalet de Llobregat 25-07-2017 25-07-2017 04-07-2017 22-08-2017 27-09-2017 Cerrado
Key (KET) Barcelona 25-07-2017 25-07-2017 04-07-2017 22-08-2017 27-09-2017 Cerrado
Preliminary (PET) - Computer Based Barcelona 29-07-2017 29-07-2017 09-07-2017 11-08-2017 11-09-2017 Cerrado
Key (KET) - Computer Based Barcelona 29-07-2017 29-07-2017 09-07-2017 11-08-2017 11-09-2017 Cerrado
Young Learners (YLE) Starters Barcelona 28-07-2017 28-07-2017 16-07-2017 08-09-2017 08-09-2017 Cerrado
Young Learners (YLE) Movers Barcelona 28-07-2017 28-07-2017 16-07-2017 08-09-2017 08-09-2017 Cerrado
Young Learners (YLE) Flyers Barcelona 28-07-2017 28-07-2017 16-07-2017 08-09-2017 08-09-2017 Cerrado
Advanced (CAE) - Computer Based Barcelona 05-08-2017 05-08-2017
04-08-2017
03-08-2017
16-07-2017 18-08-2017 19-09-2017 Cerrado
Advanced (CAE) - Computer Based Barcelona 12-08-2017 11-08-2017 23-07-2017 25-08-2017 20-09-2017 Cerrado
Advanced (CAE) Barcelona 25-08-2017 25-08-2017
24-08-2017
06-08-2017 25-09-2017 31-10-2017 Cerrado
Advanced (CAE) Girona 25-08-2017 25-08-2017 06-08-2017 25-09-2017 31-10-2017 Cerrado
Advanced (CAE) Lleida 25-08-2017 25-08-2017 06-08-2017 25-09-2017 31-10-2017 Cerrado
Advanced (CAE) Tarragona 25-08-2017 25-08-2017 06-08-2017 25-09-2017 31-10-2017 Cerrado
Advanced (CAE) Manresa 25-08-2017 25-08-2017 06-08-2017 25-09-2017 31-10-2017 Cerrado
First (FCE) - Computer Based Barcelona 04-08-2017 04-08-2017
05-08-2017
03-08-2017
16-07-2017 18-08-2017 19-09-2017 Cerrado
First (FCE) Barcelona 24-08-2017 24-08-2017
25-08-2017
06-08-2017 22-09-2017 31-10-2017 Cerrado
First (FCE) Manresa 24-08-2017 24-08-2017 06-08-2017 22-09-2017 31-10-2017 Cerrado
First (FCE) Girona 24-08-2017 24-08-2017 06-08-2017 22-09-2017 31-10-2017 Cerrado
First (FCE) Tarragona 24-08-2017 24-08-2017 06-08-2017 22-09-2017 31-10-2017 Cerrado
First (FCE) Lleida 24-08-2017 24-08-2017 06-08-2017 22-09-2017 31-10-2017 Cerrado
First (FCE) L'Hospitalet de Llobregat 24-08-2017 24-08-2017 06-08-2017 22-09-2017 31-10-2017 Cerrado
Preliminary (PET) - Computer Based Barcelona 07-09-2017 07-09-2017 16-08-2017 21-09-2017 18-10-2017 Cerrado
Preliminary for Schools (PETfs) - Computer Based Sessió exclusiva a col·legis-universitats 15-09-2017 15-09-2017 24-08-2017 29-09-2017 31-10-2017 Cerrado
Key for Schools (KETfs) - Computer Based Sessió exclusiva a col·legis-universitats 15-09-2017 15-09-2017 24-08-2017 29-09-2017 31-10-2017 Cerrado
First (FCE) - Computer Based Barcelona 22-09-2017 20-09-2017
21-09-2017
22-09-2017
03-09-2017 06-10-2017 07-11-2017 Cerrado
First (FCE) - Computer Based Girona 22-09-2017 22-09-2017 03-09-2017 06-10-2017 07-11-2017 Cerrado
First (FCE) - Computer Based Tarragona 22-09-2017 22-09-2017 03-09-2017 06-10-2017 07-11-2017 Cerrado
First (FCE) - Computer Based L'Hospitalet de Llobregat 22-09-2017 22-09-2017 03-09-2017 06-10-2017 07-11-2017 Cerrado
First (FCE) - Computer Based Lleida 22-09-2017 22-09-2017 03-09-2017 06-10-2017 07-11-2017 Cerrado
Advanced (CAE) Barcelona 09-09-2017 08-09-2017
09-09-2017
20-08-2017 06-10-2017 14-11-2017 Cerrado
Advanced (CAE) Girona 09-09-2017 09-09-2017 20-08-2017 06-10-2017 14-11-2017 Cerrado
Advanced (CAE) - Computer Based Tarragona 16-09-2017 16-09-2017 27-08-2017 29-09-2017 31-10-2017 Cerrado
Advanced (CAE) Lleida 09-09-2017 09-09-2017 20-08-2017 06-10-2017 14-11-2017 Cerrado
Advanced (CAE) - Computer Based Barcelona 16-09-2017 15-09-2017 27-08-2017 29-09-2017 31-10-2017 Cerrado
Advanced (CAE) L'Hospitalet de Llobregat 09-09-2017 09-09-2017 20-08-2017 06-10-2017 14-11-2017 Cerrado
Advanced (CAE) Barcelona 14-10-2017 13-10-2017
14-10-2017
25-09-2017 10-11-2017 19-12-2017 Cerrado
Advanced (CAE) Girona 14-10-2017 14-10-2017 25-09-2017 10-11-2017 19-12-2017 Cerrado
Advanced (CAE) Tarragona 14-10-2017 14-10-2017 25-09-2017 10-11-2017 19-12-2017 Cerrado
Advanced (CAE) Sabadell 14-10-2017 14-10-2017 25-09-2017 10-11-2017 19-12-2017 Cerrado
Advanced (CAE) Lleida 14-10-2017 14-10-2017 25-09-2017 10-11-2017 19-12-2017 Cerrado
Advanced (CAE) - Computer Based Barcelona 21-10-2017 20-10-2017
21-10-2017
01-10-2017 03-11-2017 05-12-2017 Cerrado
First (FCE) Barcelona 07-10-2017 05-10-2017
06-10-2017
17-09-2017 03-11-2017 12-12-2017 Cerrado
First (FCE) - Computer Based Barcelona 14-10-2017 13-10-2017
14-10-2017
25-09-2017 27-10-2017 28-11-2017 Cerrado
First (FCE) - Computer Based L'Hospitalet de Llobregat 14-10-2017 14-10-2017 25-09-2017 27-10-2017 28-11-2017 Cerrado
First (FCE) Girona 07-10-2017 07-10-2017 17-09-2017 03-11-2017 12-12-2017 Cerrado
First (FCE) - Computer Based Mataró 14-10-2017 14-10-2017 25-09-2017 27-10-2017 28-11-2017 Cerrado
First (FCE) Manresa 07-10-2017 07-10-2017 17-09-2017 03-11-2017 12-12-2017 Cerrado
First (FCE) Sabadell 07-10-2017 07-10-2017 17-09-2017 03-11-2017 12-12-2017 Cerrado
First (FCE) Tarragona 07-10-2017 07-10-2017 17-09-2017 03-11-2017 12-12-2017 Cerrado
First (FCE) Lleida 07-10-2017 07-10-2017 17-09-2017 03-11-2017 12-12-2017 Cerrado
Advanced (CAE) L'Hospitalet de Llobregat 14-10-2017 14-10-2017 25-09-2017 10-11-2017 19-12-2017 Cerrado
Preliminary (PET) Girona 07-10-2017 07-10-2017 06-09-2017 03-11-2017 12-12-2017 Cerrado
Preliminary (PET) Barcelona 07-10-2017 07-10-2017 06-09-2017 03-11-2017 12-12-2017 Cerrado
Preliminary (PET) Tarragona 07-10-2017 07-10-2017 06-09-2017 03-11-2017 12-12-2017 Cerrado
Preliminary (PET) L'Hospitalet de Llobregat 07-10-2017 07-10-2017 06-09-2017 03-11-2017 12-12-2017 Cerrado
Preliminary (PET) Lleida 07-10-2017 07-10-2017 06-09-2017 03-11-2017 12-12-2017 Cerrado
Preliminary (PET) - Computer Based Barcelona 20-10-2017 20-10-2017 01-10-2017 03-11-2017 05-12-2017 Cerrado
Preliminary for Schools (PETfs) Sessió exclusiva a col·legis-universitats 07-10-2017 07-10-2017 06-09-2017 03-11-2017 12-12-2017 Cerrado
Preliminary for Schools (PETfs) - Computer Based Sessió exclusiva a col·legis-universitats 28-10-2017 28-10-2017 08-10-2017 10-11-2017 12-12-2017 Cerrado
Preliminary for Schools (PETfs) Sessió exclusiva a col·legis-universitats 21-10-2017 21-10-2017 20-09-2017 17-11-2017 27-12-2017 Cerrado
Key for Schools (KETfs) Sessió exclusiva a col·legis-universitats 07-10-2017 07-10-2017 06-09-2017 03-11-2017 12-12-2017 Cerrado
Key for Schools (KETfs) Sessió exclusiva a col·legis-universitats 21-10-2017 21-10-2017 20-09-2017 17-11-2017 27-12-2017 Cerrado
Key for Schools (KETfs) - Computer Based Sessió exclusiva a col·legis-universitats 28-10-2017 28-10-2017 08-10-2017 10-11-2017 12-12-2017 Cerrado
Advanced (CAE) Barcelona 04-11-2017 03-11-2017
04-11-2017
15-10-2017 01-12-2017 09-01-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Barcelona 11-11-2017 11-11-2017 22-10-2017 24-11-2017 27-12-2017 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Tarragona 11-11-2017 11-11-2017 22-10-2017 24-11-2017 27-12-2017 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Girona 11-11-2017 11-11-2017 22-10-2017 24-11-2017 27-12-2017 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Lleida 11-11-2017 11-11-2017 22-10-2017 24-11-2017 27-12-2017 Inscriure's
Advanced (CAE) Barcelona 25-11-2017 24-11-2017
25-11-2017
05-11-2017 22-12-2017 06-02-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Barcelona 29-11-2017 28-11-2017
29-11-2017
07-11-2017 05-01-2018 12-02-2018 Inscriure's
First (FCE) Barcelona 04-11-2017 03-11-2017
04-11-2017
15-10-2017 01-12-2017 09-01-2018 Inscriure's
First (FCE) Girona 04-11-2017 04-11-2017 15-10-2017 01-12-2017 09-01-2018 Inscriure's
First (FCE) Tarragona 04-11-2017 04-11-2017 15-10-2017 01-12-2017 09-01-2018 Inscriure's
First (FCE) Lleida 04-11-2017 04-11-2017 15-10-2017 01-12-2017 09-01-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Barcelona 24-11-2017 24-11-2017
25-11-2017
05-11-2017 08-12-2017 09-01-2018 Inscriure's
First (FCE) Barcelona 28-11-2017 28-11-2017
29-11-2017
06-11-2017 04-01-2018 08-02-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) - Computer Based Barcelona 18-11-2017 17-11-2017
18-11-2017
29-10-2017 01-12-2017 02-01-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) Barcelona 30-11-2017 29-11-2017
30-11-2017
25-10-2017 05-01-2018 13-02-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) - Computer Based Sessió exclusiva a col·legis-universitats 03-11-2017 03-11-2017 15-10-2017 17-11-2017 19-12-2017 Cerrado
First for Schools (FCEfs) - Computer Based Sessió exclusiva a col·legis-universitats 11-11-2017 11-11-2017 22-10-2017 24-11-2017 27-12-2017 Cerrado
First for Schools (FCEfs) Sessió exclusiva a col·legis-universitats 18-11-2017 18-11-2017 29-10-2017 15-12-2017 30-01-2018 Cerrado
First for Schools (FCEfs) Sessió exclusiva a col·legis-universitats 21-11-2017 21-11-2017 30-10-2017 19-12-2017 01-02-2018 Cerrado
Preliminary (PET) - Computer Based Barcelona 16-11-2017 16-11-2017 26-10-2017 30-11-2017 29-12-2017 Inscriure's
Preliminary (PET) - Computer Based Barcelona 25-11-2017 25-11-2017 05-11-2017 08-12-2017 09-01-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) - Computer Based Sessió exclusiva a col·legis-universitats 11-11-2017 11-11-2017 22-10-2017 24-11-2017 27-12-2017 Cerrado
Preliminary for Schools (PETfs) Sessió exclusiva a col·legis-universitats 18-11-2017 18-11-2017 18-10-2017 15-12-2017 30-01-2018 Cerrado
Preliminary for Schools (PETfs) Sessió exclusiva a col·legis-universitats 28-11-2017 28-11-2017 01-11-2017 04-01-2018 08-02-2018 Cerrado
Key for Schools (KETfs) - Computer Based Sessió exclusiva a col·legis-universitats 11-11-2017 11-11-2017 22-10-2017 24-11-2017 27-12-2017 Cerrado
Key for Schools (KETfs) Sessió exclusiva a col·legis-universitats 18-11-2017 18-11-2017 18-10-2017 15-12-2017 30-01-2018 Cerrado
Key for Schools (KETfs) Sessió exclusiva a col·legis-universitats 28-11-2017 28-11-2017 01-11-2017 04-01-2018 08-02-2018 Cerrado
Proficiency (CPE) Barcelona 02-12-2017 01-12-2017
02-12-2017
25-10-2017 08-01-2018 13-02-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) Girona 02-12-2017 02-12-2017 25-10-2017 08-01-2018 13-02-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) Tarragona 02-12-2017 02-12-2017 25-10-2017 08-01-2018 13-02-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) Lleida 02-12-2017 02-12-2017 25-10-2017 08-01-2018 13-02-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Barcelona 01-12-2017 30-11-2017
01-12-2017
12-11-2017 15-12-2017 23-01-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Barcelona 02-12-2017 01-12-2017
02-12-2017
12-11-2017 08-01-2018 13-02-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Barcelona 09-12-2017 04-12-2017
05-12-2017
07-12-2017
09-12-2017
19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Girona 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Tarragona 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Lleida 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) L'Hospitalet de Llobregat 09-12-2017 08-12-2017
09-12-2017
19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Manresa 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Mataró 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Vilanova i la Geltrú 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Palma de Mallorca 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Sabadell 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) La Seu d'Urgell 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Barcelona 02-12-2017 01-12-2017
02-12-2017
12-11-2017 15-12-2017 23-01-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Terrassa 02-12-2017 02-12-2017 12-11-2017 15-12-2017 23-01-2018 Inscriure's
First (FCE) Barcelona 09-12-2017 04-12-2017
05-12-2017
07-12-2017
09-12-2017
19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
First (FCE) Girona 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
First (FCE) Tarragona 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
First (FCE) Lleida 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
First (FCE) L'Hospitalet de Llobregat 09-12-2017 08-12-2017
09-12-2017
19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
First (FCE) Palma de Mallorca 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
First (FCE) Manresa 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
First (FCE) Mataró 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
First (FCE) La Seu d'Urgell 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
First (FCE) Vilanova i la Geltrú 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
First (FCE) Sabadell 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Barcelona 02-12-2017 02-12-2017 12-11-2017 08-01-2018 13-02-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) - Computer Based Girona 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 22-12-2017 30-01-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) - Computer Based Tarragona 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 22-12-2017 30-01-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) - Computer Based Lleida 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 22-12-2017 30-01-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) - Computer Based Barcelona 05-12-2017 04-12-2017
05-12-2017
14-11-2017 19-12-2017 25-01-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) - Computer Based Barcelona 09-12-2017 07-12-2017
09-12-2017
19-11-2017 22-12-2017 30-01-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) - Computer Based L'Hospitalet de Llobregat 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 22-12-2017 30-01-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Barcelona 01-12-2017 01-12-2017 01-11-2017 08-01-2018 13-02-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Girona 01-12-2017 01-12-2017 01-11-2017 08-01-2018 13-02-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Tarragona 01-12-2017 01-12-2017 01-11-2017 08-01-2018 13-02-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Lleida 01-12-2017 01-12-2017 01-11-2017 08-01-2018 13-02-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) - Computer Based Sessió exclusiva a col·legis-universitats 07-12-2017 07-12-2017 15-11-2017 21-12-2017 30-01-2018 Cerrado
Preliminary for Schools (PETfs) Barcelona 09-12-2017 09-12-2017 08-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
Key (KET) Barcelona 01-12-2017 01-12-2017 12-11-2017 08-01-2018 13-02-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) - Computer Based Sessió exclusiva a col·legis-universitats 07-12-2017 07-12-2017 15-11-2017 21-12-2017 30-01-2017 Cerrado
Key for Schools (KETfs) Barcelona 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
Business (BEC) Preliminary - Computer Based Barcelona 15-12-2017 15-12-2017 26-11-2017 08-01-2018 06-02-2018 Inscriure's
Business (BEC) Vantage - Computer Based Barcelona 15-12-2017 15-12-2017 26-11-2017 08-01-2018 06-02-2018 Inscriure's
Business (BEC) Higher - Computer Based Barcelona 15-12-2017 15-12-2017 26-11-2017 08-01-2018 06-02-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) L'Hospitalet de Llobregat 02-12-2017 02-12-2017 25-10-2017 08-01-2018 13-02-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) L'Hospitalet de Llobregat 09-12-2017 09-12-2017 08-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) L'Hospitalet de Llobregat 09-12-2017 09-12-2017 19-11-2017 15-01-2018 20-02-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Barcelona 13-01-2018 12-01-2018
13-01-2018
26-12-2017 09-02-2018 06-03-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Girona 20-01-2018 20-01-2018 31-12-2017 02-02-2018 05-03-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Tarragona 13-01-2018 13-01-2018 26-12-2017 09-02-2018 06-03-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Lleida 20-01-2018 20-01-2018 31-12-2017 02-02-2018 05-03-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Barcelona 20-01-2018 19-01-2018
20-01-2018
31-12-2017 02-02-2018 05-03-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) L'Hospitalet de Llobregat 13-01-2018 13-01-2018 26-12-2017 09-02-2018 06-03-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Barcelona 20-01-2018 18-01-2018
19-01-2018
20-01-2018
31-12-2017 02-02-2018 05-03-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based L'Hospitalet de Llobregat 20-01-2018 20-01-2018 31-12-2017 02-02-2018 05-03-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Girona 20-01-2018 20-01-2018 31-12-2017 02-02-2018 05-03-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Tarragona 20-01-2018 20-01-2018 31-12-2017 02-02-2018 05-03-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Lleida 20-01-2018 20-01-2018 31-12-2017 02-02-2018 05-03-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) - Computer Based Barcelona 27-01-2018 27-01-2018 07-01-2018 09-02-2018 12-03-2018 Inscriure's
Key (KET) - Computer Based Barcelona 27-01-2018 27-01-2018 07-01-2018 09-02-2018 12-03-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Barcelona 10-02-2018 09-02-2018
10-02-2018
21-01-2018 09-03-2018 05-04-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Barcelona 28-02-2018 27-02-2018
28-02-2018
06-02-2018 28-03-2018 26-04-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Barcelona 17-02-2018 16-02-2018
17-02-2018
28-01-2018 02-03-2018 02-04-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Barcelona 24-02-2018 23-02-2018
24-02-2018
04-02-2018 09-03-2018 09-04-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Manresa 24-02-2018 24-02-2018 04-02-2018 09-03-2018 09-04-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Mataró 24-02-2018 24-02-2018 04-02-2018 09-03-2018 09-04-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Tarragona 24-02-2018 24-02-2018 04-02-2018 09-03-2018 09-04-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Barcelona 24-02-2018 24-02-2018 23-01-2018 23-03-2018 30-04-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) - Computer Based Barcelona 03-03-2018 02-03-2018
03-03-2018
11-02-2018 16-03-2018 16-04-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) Barcelona 10-03-2018 09-03-2018
10-03-2018
04-02-2018 10-04-2018 07-05-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Barcelona 17-03-2018 16-03-2018
17-03-2018
25-02-2018 17-04-2018 14-05-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Barcelona 24-03-2018 22-03-2018
24-03-2018
04-03-2018 10-04-2018 08-05-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Barcelona 23-03-2018 22-03-2018
23-03-2018
04-03-2018 10-04-2018 08-05-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Girona 17-03-2018 16-03-2018
17-03-2018
25-02-2018 17-04-2018 14-05-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Tarragona 17-03-2018 16-03-2018
17-03-2018
25-02-2018 17-04-2018 14-05-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Lleida 17-03-2018 16-03-2018
17-03-2018
25-02-2018 17-04-2018 14-05-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Mataró 24-03-2018 24-03-2018 04-03-2018 24-04-2018 22-05-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Manresa 24-03-2018 24-03-2018 04-03-2018 24-04-2018 22-05-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Sabadell 24-03-2018 24-03-2018 04-03-2018 24-04-2018 22-05-2018 Inscriure's
First (FCE) Barcelona 10-03-2018 09-03-2018
10-03-2018
18-02-2018 10-04-2018 15-05-2018 Inscriure's
First (FCE) Barcelona 16-03-2018 15-03-2018
16-03-2018
25-02-2018 17-04-2018 23-05-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Barcelona 24-03-2018 22-03-2018
24-03-2018
04-03-2018 10-04-2018 08-05-2018 Inscriure's
First (FCE) Girona 16-03-2018 16-03-2018
17-03-2018
25-02-2018 17-04-2018 23-05-2018 Inscriure's
First (FCE) Lleida 16-03-2018 16-03-2018
17-03-2018
25-02-2018 17-04-2018 23-05-2018 Inscriure's
First (FCE) Tarragona 16-03-2018 16-03-2018
17-03-2018
25-02-2018 17-04-2018 23-05-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Manresa 24-03-2018 24-03-2018 04-03-2018 10-04-2018 08-05-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Mataró 24-03-2018 24-03-2018 04-03-2018 10-04-2018 08-05-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Sabadell 24-03-2018 24-03-2018 04-03-2018 10-04-2018 08-05-2018 Inscriure's
BULATS Online Reading & Listening Barcelona 14-12-2017 26-11-2017 19-12-2017 19-12-2017 Inscriure's
BULATS Online Writing Barcelona 14-12-2017 26-11-2017 19-12-2017 19-12-2017 Inscriure's
BULATS Online Speaking Barcelona 14-12-2017 14-12-2017 26-11-2017 19-12-2017 19-12-2017 Inscriure's
BULATS Online Reading, Listening, Speaking & Writing Barcelona 14-12-2017 14-12-2017 26-11-2017 19-12-2017 19-12-2017 Inscriure's
First (FCE) L'Hospitalet de Llobregat 16-03-2018 16-03-2018
17-03-2018
25-02-2018 17-04-2018 23-05-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Terrassa 24-02-2018 24-02-2018 04-02-2018 09-03-2018 09-04-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) La Seu d'Urgell 24-03-2018 24-03-2018 04-03-2018 24-04-2018 22-05-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based La Seu d'Urgell 24-03-2018 24-03-2018 04-03-2018 10-04-2018 08-05-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Palma de Mallorca 17-03-2018 16-03-2018
17-03-2018
25-02-2018 17-04-2018 14-05-2018 Inscriure's
First (FCE) Palma de Mallorca 16-03-2018 16-03-2018
17-03-2018
25-02-2018 17-04-2018 23-05-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Barcelona 17-03-2018 17-03-2018 25-02-2018 17-04-2018 23-05-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Girona 17-03-2018 17-03-2018 25-02-2018 17-04-2018 23-05-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Lleida 17-03-2018 17-03-2018 25-02-2018 17-04-2018 23-05-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Tarragona 17-03-2018 17-03-2018 25-02-2018 17-04-2018 23-05-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) - Computer Based Barcelona 15-03-2018 15-03-2018 22-02-2018 29-03-2018 30-04-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Barcelona 17-03-2018 17-03-2018 13-02-2018 17-04-2018 23-05-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Manresa 17-03-2018 17-03-2018 13-02-2018 17-04-2018 23-05-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Girona 17-03-2018 17-03-2018 13-02-2018 17-04-2018 23-05-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Tarragona 17-03-2018 17-03-2018 13-02-2018 17-04-2018 23-05-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Lleida 17-03-2018 17-03-2018 13-02-2018 17-04-2018 23-05-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) L'Hospitalet de Llobregat 17-03-2018 17-03-2018 13-02-2018 17-04-2018 23-05-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based L'Hospitalet de Llobregat 23-03-2018 23-03-2018 04-03-2018 10-04-2018 08-05-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Palma de Mallorca 17-03-2018 17-03-2018 13-02-2018 17-04-2018 23-05-2018 Inscriure's
Key (KET) - Computer Based Barcelona 28-03-2018 28-03-2018 08-03-2018 13-04-2018 14-05-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Barcelona 07-04-2018 06-04-2018
07-04-2018
17-03-2018 20-04-2018 21-05-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Girona 07-04-2018 07-04-2018 17-03-2018 20-04-2018 21-05-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Lleida 07-04-2018 07-04-2018 17-03-2018 20-04-2018 21-05-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Tarragona 07-04-2018 07-04-2018 17-03-2018 20-04-2018 21-05-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Barcelona 21-04-2018 20-04-2018
21-04-2018
02-04-2018 21-05-2018 18-06-2018 Inscriure's
First (FCE) Barcelona 14-04-2018 13-04-2018
14-04-2018
25-03-2018 14-05-2018 19-06-2018 Inscriure's
First (FCE) Girona 14-04-2018 14-04-2018 25-03-2018 14-05-2018 19-06-2018 Inscriure's
First (FCE) Lleida 14-04-2018 14-04-2018 25-03-2018 14-05-2018 19-06-2018 Inscriure's
First (FCE) Tarragona 14-04-2018 14-04-2018 25-03-2018 14-05-2018 19-06-2018 Inscriure's
First (FCE) Sitges 14-04-2018 14-04-2018 25-03-2018 14-05-2018 19-06-2018 Inscriure's
First (FCE) L'Hospitalet de Llobregat 14-04-2018 14-04-2018 25-03-2018 14-05-2018 19-06-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) L'Hospitalet de Llobregat 21-04-2018 21-04-2018 02-04-2018 21-05-2018 18-06-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) - Computer Based Barcelona 28-03-2018 28-03-2018 08-03-2018 13-04-2018 14-05-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Barcelona 10-04-2018 10-04-2018 19-03-2018 24-04-2018 23-05-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Terrassa 10-04-2018 10-04-2018 19-03-2018 24-04-2018 23-05-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Barcelona 21-04-2018 21-04-2018 02-04-2018 21-05-2018 26-06-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) L'Hospitalet de Llobregat 21-04-2018 21-04-2018 02-04-2018 21-05-2018 26-06-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) - Computer Based Barcelona 26-04-2018 26-04-2018 05-04-2018 11-05-2018 11-06-2018 Inscriure's
Key (KET) - Computer Based Barcelona 26-04-2018 26-04-2018 05-04-2018 11-05-2018 11-06-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) Barcelona 12-05-2018 11-05-2018
12-05-2018
08-04-2018 11-06-2018 06-07-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) - Computer Based Barcelona 25-05-2018 24-05-2018
25-05-2018
06-05-2018 11-06-2018 09-07-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Barcelona 05-05-2018 04-05-2018
05-05-2018
15-04-2018 05-06-2018 02-07-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Barcelona 12-05-2018 12-05-2018 22-04-2018 11-06-2018 06-07-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Barcelona 19-05-2018 18-05-2018
19-05-2018
29-04-2018 18-06-2018 13-07-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Girona 19-05-2018 19-05-2018 29-04-2018 18-06-2018 13-07-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Tarragona 19-05-2018 19-05-2018 29-04-2018 18-06-2018 13-07-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Lleida 19-05-2018 19-05-2018 29-04-2018 18-06-2018 13-07-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Barcelona 17-05-2018 17-05-2018
18-05-2018
26-04-2018 01-06-2018 02-07-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Barcelona 26-05-2018 25-05-2018
26-05-2018
06-05-2018 11-06-2018 09-07-2018 Inscriure's
First (FCE) Barcelona 19-05-2018 18-05-2018
19-05-2018
29-04-2018 18-06-2018 23-07-2018 Inscriure's
First (FCE) Girona 19-05-2018 19-05-2018 29-04-2018 18-06-2018 23-07-2018 Inscriure's
First (FCE) Tarragona 19-05-2018 19-05-2018 29-04-2018 18-06-2018 23-07-2018 Inscriure's
First (FCE) Lleida 19-05-2018 19-05-2018 29-04-2018 18-06-2018 23-07-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Barcelona 26-05-2018 25-05-2018
26-05-2018
06-05-2018 11-06-2018 09-07-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Barcelona 05-05-2018 05-05-2018 15-04-2018 05-06-2018 10-07-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Barcelona 12-05-2018 12-05-2018 22-04-2018 11-06-2018 16-07-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Tarragona 12-05-2018 12-05-2018 22-04-2018 11-06-2018 16-07-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Vilanova i la Geltrú 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Barcelona 26-05-2018 26-05-2018 06-05-2018 25-06-2018 30-07-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Sabadell 26-05-2018 26-05-2018 06-05-2018 25-06-2018 30-07-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Barcelona 30-05-2018 30-05-2018 09-05-2018 27-06-2018 01-08-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Girona 26-05-2018 26-05-2018 06-05-2018 25-06-2018 30-07-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Lleida 26-05-2018 26-05-2018 06-05-2018 25-06-2018 30-07-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Barcelona 12-05-2018 12-05-2018 08-04-2018 11-06-2018 16-07-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Tarragona 12-05-2018 12-05-2018 08-04-2018 11-06-2018 16-07-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) Barcelona 26-05-2018 26-05-2018 22-04-2018 25-06-2018 30-07-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) Vilanova i la Geltrú 09-06-2018 09-06-2018 06-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) Sabadell 26-05-2018 26-05-2018 22-04-2018 25-06-2018 30-07-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) Girona 26-05-2018 26-05-2018 22-04-2018 25-06-2018 30-07-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) Lleida 26-05-2018 26-05-2018 22-04-2018 25-06-2018 30-07-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) - Computer Based Barcelona 18-05-2018 18-05-2018 29-04-2018 04-06-2018 02-07-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) Barcelona 26-05-2018 26-05-2018 06-05-2018 25-06-2018 13-08-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) Vilanova i la Geltrú 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2018 30-07-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) Sabadell 26-05-2018 26-05-2018 06-05-2018 25-06-2018 30-07-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) Girona 26-05-2018 26-05-2018 06-05-2018 25-06-2018 30-07-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) Lleida 26-05-2018 26-05-2018 06-05-2018 25-06-2018 30-07-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) - Computer Based Barcelona 18-05-2018 18-05-2018 29-04-2018 04-06-2018 02-07-2018 Inscriure's
Key (KET) Barcelona 12-05-2018 12-05-2018 22-04-2018 11-06-2018 16-07-2018 Inscriure's
Key (KET) Tarragona 12-05-2018 12-05-2018 22-04-2018 11-06-2018 16-07-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) Barcelona 14-06-2018 14-06-2018
15-06-2018
09-05-2018 12-07-2018 08-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Barcelona 02-06-2018 01-06-2018
02-06-2018
13-05-2018 29-06-2018 26-07-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Barcelona 13-06-2018 11-06-2018
13-06-2018
22-05-2018 11-07-2018 07-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Barcelona 23-06-2018 21-06-2018
22-06-2018
23-06-2018
03-06-2018 20-07-2018 16-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Girona 23-06-2018 22-06-2018
23-06-2018
03-06-2018 20-07-2018 16-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Tarragona 23-06-2018 22-06-2018
23-06-2018
03-06-2018 20-07-2018 16-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Lleida 23-06-2018 22-06-2018
23-06-2018
03-06-2018 20-07-2018 16-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Manresa 23-06-2018 22-06-2018
23-06-2018
03-06-2018 20-07-2018 16-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Mataró 23-06-2018 22-06-2018
23-06-2018
03-06-2018 20-07-2018 16-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Palma de Mallorca 23-06-2018 22-06-2018
23-06-2018
03-06-2018 20-07-2018 16-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) L'Hospitalet de Llobregat 23-06-2018 22-06-2018
23-06-2018
03-06-2018 20-07-2018 16-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) La Seu d'Urgell 23-06-2018 23-06-2018 03-06-2018 20-07-2018 16-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Vilanova i la Geltrú 02-06-2018 02-06-2018 13-05-2018 29-06-2018 26-07-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Barcelona 12-06-2018 11-06-2018
12-06-2018
22-05-2018 26-06-2018 24-07-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Tarragona 16-06-2018 16-06-2018 27-05-2018 29-06-2018 30-07-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Barcelona 16-06-2018 15-06-2018
16-06-2018
27-05-2018 29-06-2018 30-07-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Barcelona 30-06-2018 29-06-2018
30-06-2018
10-06-2018 13-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Girona 30-06-2018 29-06-2018
30-06-2018
10-06-2018 13-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Tarragona 30-06-2018 29-06-2018
30-06-2018
10-06-2018 13-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Lleida 30-06-2018 29-06-2018
30-06-2018
10-06-2018 13-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Mataró 30-06-2018 29-06-2018
30-06-2018
10-06-2018 13-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Manresa 30-06-2018 29-06-2018
30-06-2018
10-06-2018 13-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Sabadell 23-06-2018 23-06-2018 03-06-2018 20-07-2018 16-08-2018 Inscriure's
First (FCE) Barcelona 09-06-2018 08-06-2018
09-06-2018
20-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
First (FCE) Vilanova i la Geltrú 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Terrassa 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
First (FCE) Barcelona 12-06-2018 11-06-2018
12-06-2018
16-05-2018 10-07-2018 14-08-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based L'Hospitalet de Llobregat 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
First (FCE) Barcelona 23-06-2018 21-06-2018
22-06-2018
23-06-2018
03-06-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
First (FCE) Girona 23-06-2018 22-06-2018
23-06-2018
03-06-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
First (FCE) Lleida 23-06-2018 22-06-2018
23-06-2018
03-06-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
First (FCE) Tarragona 23-06-2018 22-06-2018
23-06-2018
03-06-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
First (FCE) Sitges 23-06-2018 23-06-2018 03-06-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
First (FCE) Mataró 23-06-2018 22-06-2018
23-06-2018
03-06-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
First (FCE) Manresa 23-06-2018 22-06-2018
23-06-2018
03-06-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
First (FCE) Sabadell 23-06-2018 23-06-2018 03-06-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
First (FCE) Palma de Mallorca 23-06-2018 22-06-2018
23-06-2018
03-06-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
First (FCE) La Seu d'Urgell 23-06-2018 23-06-2018 03-06-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
First (FCE) L'Hospitalet de Llobregat 23-06-2018 22-06-2018
23-06-2018
03-06-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Barcelona 07-06-2018 07-06-2018
08-06-2018
17-05-2018 21-06-2018 19-07-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Girona 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Lleida 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Tarragona 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Mataró 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Barcelona 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) L'Hospitalet de Llobregat 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Tarragona 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Girona 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Lleida 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Terrassa 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) - Computer Based La Seu d'Urgell 16-06-2018 16-06-2018 27-05-2018 29-06-2018 30-07-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Mataró 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Palma de Mallorca 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) - Computer Based Manresa 16-06-2018 16-06-2018 27-05-2018 29-06-2018 30-07-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) - Computer Based Barcelona 16-06-2018 15-06-2018
16-06-2018
27-05-2018 29-06-2018 30-07-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Barcelona 30-06-2018 28-06-2018
29-06-2018
30-06-2018
10-06-2018 27-07-2018 03-09-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Girona 30-06-2018 29-06-2018
30-06-2018
10-06-2018 27-07-2018 03-09-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Tarragona 30-06-2018 29-06-2018
30-06-2018
10-06-2018 27-07-2018 03-09-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Lleida 30-06-2018 29-06-2018
30-06-2018
10-06-2018 27-07-2018 03-09-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) L'Hospitalet de Llobregat 30-06-2018 29-06-2018
30-06-2018
10-06-2018 27-07-2018 03-09-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) La Seu d'Urgell 30-06-2018 30-06-2018 10-06-2018 27-07-2018 03-09-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Manresa 30-06-2018 29-06-2018
30-06-2018
10-06-2018 27-07-2018 03-09-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Mataró 30-06-2018 29-06-2018
30-06-2018
10-06-2018 27-07-2018 03-09-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Palma de Mallorca 30-06-2018 29-06-2018
30-06-2018
10-06-2018 27-07-2018 03-09-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Sabadell 30-06-2018 30-06-2018 10-06-2018 27-07-2018 03-09-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) Castelldefels 30-06-2018 30-06-2018 10-06-2018 27-07-2018 03-09-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Castelldefels 30-06-2018 30-06-2018 10-06-2018 13-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
First for Schools (FCEfs) - Computer Based Barcelona 08-06-2018 08-06-2018 20-05-2018 22-06-2018 23-07-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Barcelona 16-06-2018 16-06-2018 13-05-2018 13-07-2018 20-08-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) La Seu d'Urgell 16-06-2018 16-06-2018 13-05-2018 13-07-2018 20-08-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Manresa 16-06-2018 16-06-2018 13-05-2018 13-07-2018 20-08-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Tarragona 16-06-2018 16-06-2018 13-05-2018 13-07-2018 20-08-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) - Computer Based Girona 23-06-2018 23-06-2018 03-06-2018 06-07-2018 06-08-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) - Computer Based Barcelona 23-06-2018 23-06-2018 03-06-2018 06-07-2018 06-08-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) - Computer Based L'Hospitalet de Llobregat 23-06-2018 23-06-2018 03-06-2018 06-07-2018 06-08-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Terrassa 16-06-2018 16-06-2018 13-05-2018 13-07-2018 20-08-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) - Computer Based Barcelona 08-06-2018 08-06-2018 27-05-2018 22-06-2018 23-07-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) Mataró 09-06-2018 09-06-2018 06-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) Tarragona 09-06-2018 09-06-2018 06-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) Barcelona 09-06-2018 09-06-2018 06-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) Palma de Mallorca 09-06-2018 09-06-2018 06-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) Barcelona 23-06-2018 23-06-2018 20-05-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) L'Hospitalet de Llobregat 09-06-2018 09-06-2018 06-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) Tarragona 23-06-2018 23-06-2018 20-05-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) Manresa 23-06-2018 23-06-2018 20-05-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) Girona 09-06-2018 09-06-2018 06-05-2018 06-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) Sitges 23-06-2018 23-06-2018 20-05-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) Lleida 23-06-2018 23-06-2018 20-05-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) Sabadell 23-06-2018 23-06-2018 20-05-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) - Computer Based Barcelona 21-06-2018 21-06-2018 31-05-2018 05-07-2018 02-08-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) La Seu d'Urgell 23-06-2018 23-06-2018 20-05-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Preliminary for Schools (PETfs) Barcelona 02-06-2018 02-06-2018 29-04-2018 29-06-2018 06-08-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) Barcelona 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2017 30-07-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) Girona 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2017 30-07-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) L'Hospitalet de Llobregat 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2017 30-07-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) Mataró 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2017 30-07-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) Palma de Mallorca 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2017 30-07-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) Tarragona 09-06-2018 09-06-2018 20-05-2018 06-07-2017 30-07-2018 Inscriure's
Key (KET) Barcelona 16-06-2018 16-06-2018 27-05-2018 13-07-2018 20-08-2018 Inscriure's
Key (KET) La Seu d'Urgell 16-06-2018 16-06-2018 27-05-2018 13-07-2018 20-08-2018 Inscriure's
Key (KET) Manresa 16-06-2018 16-06-2018 27-05-2018 13-07-2018 20-08-2018 Inscriure's
Key (KET) Tarragona 16-06-2018 16-06-2018 27-05-2018 13-07-2018 20-08-2018 Inscriure's
Key (KET) Terrassa 16-06-2018 16-06-2018 27-05-2018 13-07-2018 20-08-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) - Computer Based Barcelona 21-06-2018 21-06-2018 31-05-2018 05-07-2018 02-08-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) Barcelona 23-06-2018 23-06-2018 03-06-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) Lleida 23-06-2018 23-06-2018 03-06-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) La Seu d'Urgell 23-06-2018 23-06-2018 03-06-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) Manresa 23-06-2018 23-06-2018 03-06-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) Sabadell 23-06-2018 23-06-2018 03-06-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) Sitges 23-06-2018 23-06-2018 03-06-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Key for Schools (KETfs) Tarragona 23-06-2018 23-06-2018 03-06-2018 20-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based L'Hospitalet de Llobregat 30-06-2018 29-06-2018
30-06-2018
10-06-2018 13-07-2018 13-08-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) Girona 14-06-2018 09-06-2018
14-06-2018
09-05-2018 12-07-2018 08-08-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) Lleida 14-06-2018 09-06-2018
14-06-2018
09-05-2018 12-07-2018 08-08-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) Tarragona 14-06-2018 09-06-2018
14-06-2018
09-05-2018 12-07-2018 08-08-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) Palma de Mallorca 14-06-2018 09-06-2018
14-06-2018
09-05-2018 12-07-2018 08-08-2018 Inscriure's
Business (BEC) Preliminary - Computer Based Barcelona 22-06-2018 22-06-2018 03-06-2018 06-07-2018 06-08-2018 Inscriure's
Business (BEC) Vantage - Computer Based Barcelona 22-06-2018 22-06-2018 03-06-2018 06-07-2018 06-08-2018 Inscriure's
Business (BEC) Higher - Computer Based Barcelona 22-06-2018 22-06-2018 03-06-2018 06-07-2018 06-08-2018 Inscriure's
Business (BEC) Preliminary Barcelona 09-06-2018 09-06-2018 06-05-2018 06-07-2018 02-08-2018 Inscriure's
Business (BEC) Vantage Barcelona 07-06-2018 07-06-2018 06-05-2018 05-07-2018 01-08-2018 Inscriure's
Business (BEC) Higher Barcelona 26-05-2018 26-05-2018 22-04-2018 25-06-2018 20-07-2018 Inscriure's
BULATS Online Reading & Listening Barcelona 27-06-2018 07-06-2018 02-07-2018 02-07-2018 Inscriure's
BULATS Online Writing Barcelona 27-06-2018 07-06-2018 02-07-2018 02-07-2018 Inscriure's
BULATS Online Speaking Barcelona 27-06-2018 27-06-2018 07-06-2018 02-07-2018 02-07-2018 Inscriure's
BULATS Online Reading, Listening, Speaking & Writing Barcelona 27-06-2018 27-06-2018 07-06-2018 02-07-2018 02-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Starters Barcelona 16-06-2018 16-06-2018 10-05-2018 30-07-2018 30-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Starters Tarragona 16-06-2018 16-06-2018 10-05-2018 30-07-2018 30-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Starters Manresa 16-06-2018 16-06-2018 10-05-2018 30-07-2018 30-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Starters L'Hospitalet de Llobregat 16-06-2018 16-06-2018 10-05-2018 30-07-2018 30-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Starters Vilanova i la Geltrú 09-06-2018 09-06-2018 03-05-2018 23-07-2018 23-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Starters Girona 09-06-2018 09-06-2018 03-05-2018 23-07-2018 23-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Starters La Seu d'Urgell 16-06-2018 16-06-2018 10-05-2018 30-07-2018 30-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Starters Lleida 09-06-2018 09-06-2018 03-05-2018 23-07-2018 23-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Starters Mataró 09-06-2018 09-06-2018 03-05-2018 23-07-2018 23-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Movers Lleida 09-06-2018 09-06-2018 03-05-2018 23-07-2018 23-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Movers Girona 09-06-2018 09-06-2018 03-05-2018 23-07-2018 23-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Movers Mataró 09-06-2018 09-06-2018 03-05-2018 23-07-2018 23-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Movers Vilanova i la Geltrú 09-06-2018 09-06-2018 03-05-2018 23-07-2018 23-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Movers Barcelona 16-06-2018 16-06-2018 10-05-2018 30-07-2018 30-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Movers Manresa 16-06-2018 16-06-2018 10-05-2018 30-07-2018 30-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Movers Tarragona 16-06-2018 16-06-2018 10-05-2018 30-07-2018 30-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Movers L'Hospitalet de Llobregat 16-06-2018 16-06-2018 10-05-2018 30-07-2018 30-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Movers La Seu d'Urgell 16-06-2018 16-06-2018 10-05-2018 30-07-2018 30-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Flyers Girona 09-06-2018 09-06-2018 03-05-2018 23-07-2018 23-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Flyers Mataró 09-06-2018 09-06-2018 03-05-2018 23-07-2018 23-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Flyers Lleida 09-06-2018 09-06-2018 03-05-2018 23-07-2018 23-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Flyers Vilanova i la Geltrú 09-06-2018 09-06-2018 03-05-2018 23-07-2018 23-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Flyers Barcelona 16-06-2018 16-06-2018 10-05-2018 30-07-2018 30-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Flyers Manresa 16-06-2018 16-06-2018 10-05-2018 30-07-2018 30-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Flyers Tarragona 16-06-2018 16-06-2018 10-05-2018 30-07-2018 30-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Flyers L'Hospitalet de Llobregat 16-06-2018 16-06-2018 10-05-2018 30-07-2018 30-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Flyers La Seu d'Urgell 16-06-2018 16-06-2018 10-05-2018 30-07-2018 30-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Starters Barcelona 02-06-2018 02-06-2018 26-04-2018 16-07-2018 16-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Movers Barcelona 02-06-2018 02-06-2018 26-04-2018 16-07-2018 16-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Flyers Barcelona 02-06-2018 02-06-2018 26-04-2018 16-07-2018 16-07-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) - Computer Based Barcelona 14-07-2018 13-07-2018
14-07-2018
10-06-2018 27-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) - Computer Based Girona 14-07-2018 13-07-2018
14-07-2018
10-06-2018 27-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) - Computer Based Tarragona 14-07-2018 13-07-2018
14-07-2018
10-06-2018 27-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) - Computer Based Lleida 14-07-2018 13-07-2018
14-07-2018
10-06-2018 27-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Barcelona 07-07-2018 05-07-2018
06-07-2018
07-07-2018
17-06-2018 03-08-2018 30-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Barcelona 21-07-2018 21-07-2018 05-07-2018 03-08-2018 03-09-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Terrassa 21-07-2018 21-07-2018 05-07-2018 03-08-2018 03-09-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Barcelona 25-07-2018 24-07-2018
25-07-2018
26-07-2018
27-07-2018
08-07-2018 22-08-2018 19-09-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Palma de Mallorca 25-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 22-08-2018 19-09-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Manresa 25-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 22-08-2018 19-09-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Mataró 25-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 22-08-2018 19-09-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Sitges 25-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 22-08-2018 19-09-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Tarragona 25-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 22-08-2018 19-09-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Lleida 25-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 22-08-2018 19-09-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Girona 25-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 22-08-2018 19-09-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) La Seu d'Urgell 25-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 22-08-2018 19-09-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Barcelona 14-07-2018 12-07-2018
13-07-2018
14-07-2018
24-06-2018 27-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Girona 14-07-2018 13-07-2018
14-07-2018
24-06-2018 27-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based L'Hospitalet de Llobregat 14-07-2018 13-07-2018
14-07-2018
24-06-2018 27-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Tarragona 14-07-2018 13-07-2018
14-07-2018
24-06-2018 27-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Lleida 14-07-2018 13-07-2018
14-07-2018
24-06-2018 27-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Manresa 14-07-2018 14-07-2018 24-06-2018 27-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Mataró 14-07-2018 13-07-2018
14-07-2018
24-06-2018 27-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) L'Hospitalet de Llobregat 25-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 22-08-2018 19-09-2018 Inscriure's
First (FCE) Barcelona 26-07-2018 24-07-2018
25-07-2018
26-07-2018
27-07-2018
08-07-2018 23-08-2018 01-10-2018 Inscriure's
First (FCE) Palma de Mallorca 26-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 23-08-2018 01-10-2018 Inscriure's
First (FCE) L'Hospitalet de Llobregat 26-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 23-08-2018 01-10-2018 Inscriure's
First (FCE) Girona 26-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 23-08-2018 01-10-2018 Inscriure's
First (FCE) Tarragona 26-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 23-08-2018 01-10-2018 Inscriure's
First (FCE) Mataró 26-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 23-08-2018 01-10-2018 Inscriure's
First (FCE) Lleida 26-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 23-08-2018 01-10-2018 Inscriure's
First (FCE) Sitges 26-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 23-08-2018 01-10-2018 Inscriure's
First (FCE) Manresa 26-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 23-08-2018 01-10-2018 Inscriure's
First (FCE) Sabadell 26-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 23-08-2018 01-10-2018 Inscriure's
First (FCE) La Seu d'Urgell 26-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 23-08-2018 01-10-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) Sabadell 25-07-2018 25-07-2018
26-07-2018
08-07-2018 22-08-2018 19-09-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) - Computer Based Barcelona 05-07-2018 05-07-2018 14-06-2018 19-07-2018 16-08-2018 Inscriure's
Key (KET) - Computer Based Barcelona 05-07-2018 05-07-2018 14-06-2018 19-07-2018 16-08-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Barcelona 24-07-2018 24-07-2018 08-07-2018 21-08-2018 26-09-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Palma de Mallorca 24-07-2018 24-07-2018 08-07-2018 21-08-2018 26-09-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) L'Hospitalet de Llobregat 24-07-2018 24-07-2018 08-07-2018 21-08-2018 26-09-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Girona 24-07-2018 24-07-2018 08-07-2018 21-08-2018 26-09-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Tarragona 24-07-2018 24-07-2018 08-07-2018 21-08-2018 26-09-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Mataró 24-07-2018 24-07-2018 08-07-2018 21-08-2018 26-09-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Manresa 24-07-2018 24-07-2018 08-07-2018 21-08-2018 26-09-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Lleida 24-07-2018 24-07-2018 08-07-2018 21-08-2018 26-09-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Sitges 24-07-2018 24-07-2018 08-07-2018 21-08-2018 26-09-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) Sabadell 24-07-2018 24-07-2018 08-07-2018 21-08-2018 26-09-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) La Seu d'Urgell 24-07-2018 24-07-2018 08-07-2018 21-08-2018 26-09-2018 Inscriure's
Advanced (CAE) - Computer Based Palma de Mallorca 01-12-2017 01-12-2017
02-12-2017
12-11-2017 15-12-2017 23-01-2018 Inscriure's
First (FCE) - Computer Based Palma de Mallorca 02-12-2017 01-12-2017
02-12-2017
12-11-2017 15-12-2017 23-01-2018 Inscriure's
Key (KET) Barcelona 24-07-2018 24-07-2018 08-07-2018 21-08-2018 26-09-2018 Inscriure's
Preliminary (PET) - Computer Based Barcelona 28-07-2018 28-07-2018 08-07-2018 10-08-2018 10-09-2018 Inscriure's
Key (KET) - Computer Based Barcelona 28-07-2018 28-07-2018 08-07-2018 10-08-2018 10-09-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) L'Hospitalet de Llobregat 14-06-2018 13-06-2018
14-06-2018
09-05-2018 12-07-2018 08-08-2018 Inscriure's
Proficiency (CPE) - Computer Based L'Hospitalet de Llobregat 14-07-2018 13-07-2018
14-07-2018
10-06-2018 27-07-2018 27-08-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Starters Barcelona 25-07-2018 25-07-2018 08-07-2018 04-09-2018 04-09-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Movers Barcelona 25-07-2018 25-07-2018 08-07-2018 04-09-2018 04-09-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Flyers Barcelona 25-07-2018 25-07-2018 08-07-2018 04-09-2018 04-09-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Starters Girona 25-07-2018 25-07-2018 08-07-2018 04-09-2018 04-09-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Starters Tarragona 25-07-2018 25-07-2018 08-07-2018 04-09-2018 04-09-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Starters Lleida 25-07-2018 25-07-2018 08-07-2018 04-09-2018 04-09-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Starters L'Hospitalet de Llobregat 25-07-2018 25-07-2018 08-07-2018 04-09-2018 04-09-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Starters La Seu d'Urgell 25-07-2018 25-07-2018 08-07-2018 04-09-2018 04-09-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Movers Girona 25-07-2018 25-07-2018 08-07-2018 04-09-2018 04-09-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Movers Tarragona 25-07-2018 25-07-2018 08-07-2018 04-09-2018 04-09-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Movers Lleida 25-07-2018 25-07-2018 08-07-2018 04-09-2018 04-09-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Movers L'Hospitalet de Llobregat 25-07-2018 25-07-2018 08-07-2018 04-09-2018 04-09-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Movers La Seu d'Urgell 25-07-2018 25-07-2018 08-07-2018 04-09-2018 04-09-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Flyers Girona 25-07-2018 25-07-2018 08-07-2018 04-09-2018 04-09-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Flyers Tarragona 25-07-2018 25-07-2018 08-07-2018 04-09-2018 04-09-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Flyers L'Hospitalet de Llobregat 25-07-2018 25-07-2018 08-07-2018 04-09-2018 04-09-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Flyers Lleida 25-07-2018 25-07-2018 08-07-2018 04-09-2018 04-09-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Flyers La Seu d'Urgell 25-07-2018 25-07-2018 08-07-2018 04-09-2018 04-09-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Starters Palma de Mallorca 09-06-2018 09-06-2018 03-05-2018 23-07-2018 23-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Movers Palma de Mallorca 09-06-2018 09-06-2018 03-05-2018 23-07-2018 23-07-2018 Inscriure's
Young Learners (YLE) Flyers Palma de Mallorca 09-06-2018 09-06-2018 03-05-2018 23-07-2018 23-07-2018 Inscriure's
prueba interna - no usar Barcelona 15-08-2018 15-08-2018 15-08-2018 15-11-2018 15-11-2018 Inscriure's
TKT: Module 1 Barcelona 02-07-2018 23-05-2018 13-08-2018 13-08-2018 Inscriure's
TKT: Module 2 Barcelona 02-07-2018 23-05-2018 13-08-2018 13-08-2018 Inscriure's
TKT: Module 3 Barcelona 02-07-2018 23-05-2018 13-08-2018 13-08-2018 Inscriure's
TKT: CLIL Barcelona 03-07-2018 23-05-2018 13-08-2018 13-08-2018 Inscriure's
TKT: YL Barcelona 03-07-2018 23-05-2018 13-08-2018 13-08-2018 Inscriure's
TKT: Module 1 Barcelona 03-02-2018 27-12-2017 19-03-2018 19-03-2018 Inscriure's
TKT: Module 1 Barcelona 03-02-2018 27-12-2017 19-03-2018 19-03-2018 Inscriure's
TKT: Module 1 Barcelona 03-02-2018 27-12-2017 19-03-2018 19-03-2018 Inscriure's
TKT: CLIL Barcelona 02-02-2018 27-12-2017 19-03-2018 19-03-2018 Inscriure's
TKT: YL Barcelona 02-02-2018 27-12-2017 19-03-2018 19-03-2018 Inscriure's
Top