Cambridge Assessment English: B2 First
Ready for success in the real world
Cambridge English: First també conegut com First Certificate in English (FCE) és un examen dirigit a qui necessita acreditar la seva capacitat en l’ús de l’anglès oral i escrit a un nivell intermedi-avançat, tant en el treball com en les diferents situacions de la vida diària.

 Preguntes freqüents sobre Cambridge English: First
COVID-19: Exams Catalunya implementa en les seves sessions d'examen totes les mesures disponibles per a garantir la salut i la seguretat dels candidats i del personal d'examen en compliment de les recomanacions de les autoritats.
Mesures preventives COVID-19
 • Introducció
 • L'examen
 • Resultats
 • Suport
 • Inscripció
Competències lingüístiques per a la vida real

General and
higher education leaflet

B2 First és un examen d'anglès de nivell intermedi-alt situat en el Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER). Aconseguir aquest nivell significa que ets capaç de:
 • entendre les idees principals de textos complexos.
 • mantenir converses sobre una àmplia varietat de temes, expressant opinions i presentant arguments.
 • produir textos clars i detallats, expressant opinions i explicant els avantatges i desavantatges de diferents punts de vista.
L'examen utilitza situacions de la vida real especialment pensades i dissenyades per ajudar-te a:
 • estudiar en anglès quan es requereix un nivell lingüístic intermig.
 • treballar en un entorn angloparlant.
 • viure de forma independent en un país de llengua anglesa.
Equitatiu i fiable
B2 First és respectat i acceptat internacionalment:
 • proporciona el reflex més fiable de les teves habilitats lingüístiques
 • cobreix la major part de les varietats de l'anglès (p.i. britànic, americà)
 • està dissenyat per ser just per als candidats qualsevol que sigui el seu substrat nacional o lingüístic
 • està recolzat pel major programa de recerca en el seu camp
 • pot ser realitzat per persones amb una àmplia varietat de requeriments especials.

Elecció
B2 First està disponible a nivell internacional. Així mateix, en disposar de les opcions en paper (paper-based) i en ordinador (computer-based) pots escollir quan i com realitzar l’examen.


Acceptats globalment
Tu certificado B2 First serà acceptat com a qualificació d'anglès de nivell intermedi-alt per varis milers d'empreses, universitats, col·legis i empreses capdavanteres de tot el món. Pots saber més sobre les institucions que accepten B2 First


Resultats ràpids
Pots obtenir els teus resultats B2 First en tan sol dues setmanes amb els exàmens en ordinador (computer-based).


Una qualificació Cambridge English
Un cop obtingut el teu certificat Cambridge English, disposes d’una de les més valuoses qualificacions d’anglès al món. Es tracta d'un assoliment del que pots sentir-te orgullós.

Què inclou el B2 First?
B2 First consta de quatre parts desenvolupades per comprovar la teva competència lingüística en totes les destreses de l'idioma: Reading and Use of English, Writing, Listening i Speaking. La prova del Speaking és un examen cara a cara amb dos candidats i dos assessors a fi de valorar de forma més realista i fiable les teves habilitats comunicatives en anglès.

B2 First consta de 4 parts:


Reading and Use of English: 1 hora 15 minuts
El B2 First Reading paper té 7 parts i 52 preguntes amb diversos tipus de textos i de qüestions. En les Parts 1 a 4, els candidats llegeixen una sèrie de textos i realitzen tasques gramaticals i de vocabulari. En les Parts 5 a 7, els candidats llegeixen una sèrie de textos i responen preguntes que posen a prova la seva habilitat lectora i que demostren la seva capacitat per afrontar una varietat de tipus de textos diferents. Aquesta prova suposa un 40% de la nota final.

Número de parts:
7
Número de preguntes:52
Tipus de preguntes – tasques de lectura:

 • Part 1: Espais en blanc amb opció múltiple
  Un text amb algunes preguntes d'opció múltiple. Cada pregunta té quatre opcions (A, B, C o D); has de decidir quina és la resposta correcta.
 • Part 2: Espais en blanc amb resposta oberta
  Un text en el qual hi ha alguns espais en blanc, dels quals, cadascun representa una paraula que falta. Has d'esbrinar la paraula correcta per a cada espai en blanc.
 • Part 3: Formació de paraules
  Un text que conté vuit espais en blanc. Cada espai en blanc representa una paraula. Al final de cada línia hi ha una paraula ‘guia’ que has de canviar d'alguna forma per a completar la frase correctament.
 • Part 4: Transformacions amb paraules clau
  Cada pregunta conté una frase seguida d'una paraula clau i una segona frase amb un espai en blanc en el seu interior. Has d'usar aquesta paraula clau per a completar la segona frase de manera que tingui un significat similar a la primera frase.
 • Part 5: Opció múltiple
  Un text amb algunes preguntes d'opció múltiple. Per cada pregunta hi ha quatre opcions i has de triar A, B, C o D.
 • Part 6: Text amb espais en blanc
  Una pàgina única de text amb alguns espais en blanc numerats que representen els paràgrafs que falten. Després del text hi ha alguns paràgrafs que no estan en l'ordre correcte. Has de llegir el text i els paràgrafs i després decidir amb quin paràgraf es correspon cada espai en blanc.
 • Parte 7: Aparellament múltiple
  Una sèrie d'afirmacions seguides d'un text dividit en dues seccions o de diversos textos curts. Has d'aparellar cada afirmació amb la secció o el text en el qual es pot trobar la informació.


Writing: 1 hora 20 minuts
El B2 First Writing paper es compon de 2 parts. El candidat haurà de demostrar que és capaç de redactar diferents tipus de textos en anglès. En la Part 1 hi ha una tasca obligatòria mentre que a la Part 2 es pot escollir d’entre diverses tasques. Aquesta prova suposa un 20% de la nota final.

Número de parts:2
Número de preguntes:2
Tipus de preguntes – tasques d'escriptura:

 • Part 1: Tasca obligatòria
  Se't proporciona el títol d'un assaig i dues idees clarament vinculades amb aquest títol. Has d'escriure un assaig en el qual donis la teva opinió sobre el títol utilitzant les idees que t'han estat proporcionades. També has d'afegir una tercera idea, diferent de les citades i de la teva pròpia collita, que estigui vinculada amb el títol. El títol serà un assumpte d'interès general, per la qual cosa no necessites cap coneixement especialitzat.
 • Part 2: Tasques de redacció basada en situacions
  Has d'escriure un text a triar entre diferents tipus (article, email/carta, informe, ressenya). Per a guiar-te en la redacció se't proporcionarà informació sobre el context, finalitat del tema i destinataris.


Listening: Al voltant de 40 minuts
El B2 First Listening paper té quatre parts i 30 preguntes. En cada part, els candidats hauran d'escoltar un text o textos enregistrats i respondre una sèrie de preguntes. La prova requereix que els candidats siguin capaços de seguir i entendre una sèrie de materials orals, tals com a noticiaris, presentacions i converses quotidianes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 20% de la nota final.

Número de parts:4
Número de preguntes:30
Tipus de tasques:

 • Part 1: Opció múltiple
  Vuit extractes breus procedents de monòlegs o converses entre diversos interlocutors. Hi ha una pregunta d'opció múltiple per cada extracte i has de triar A, B o C.
 • Part 2: Completar frases
  Un monòleg (que pot introduir un presentador) d'aproximadament 3 minuts. Has de completar les frases de la fulla de preguntes amb la informació que has escoltat en l'enregistrament.
 • Part 3: Aparellament múltiple
  Una sèrie de cinc monòlegs sobre algun tema en particular amb una durada d'aproximadament 30 segons cadascun. En la fulla de preguntes has de seleccionar cinc opcions correctes d'una llista de vuit possibles respostes.
 • Part 4: Opció múltiple
  Una conversa entre dues o més interlocutors d'aproximadament 3–4 minuts. Has de respondre algunes preguntes d'opció múltiple triant la resposta correcta d'entre tres opcions possibles (A, B o C).


Speaking: 14 minuts per a cada parella de candidats
El B2 First Speaking Test consta de quatre parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors: un d’ells, l’interlocutor, condueix la prova (fa preguntes, ofereix als candidats un paper amb temes sobre els quals conversar, etc.) i parla amb el candidat. L’altre examinador, l’assessor, escolta el que el candidat diu i pren notes. El Speaking Test suposa un 20% de la nota final.

Número de parts:4
Tipus de tasques:
 • Part 1: Entrevista
  Conversa amb l'examinador. L'examinador et formularà preguntes i hauràs de proporcionar-li informació sobre els teus interessos, estudis, professió, etc.
 • Part 2: Torn llarg
  L'examinador et lliura dues fotografies i et demana que parlis sobre elles. Has de parlar durant un minut sense interrupcions i llavors l'interlocutor li demanarà a l'altre candidat que comenti sobre les teves fotografies durant 30 segons. L'altre candidat rep un joc diferent de fotografies i has d'escoltar-li i comentar una vegada que hagin acabat de parlar. La pregunta a la qual has de respondre sobre les teves fotografies està escrita en la part superior de la pàgina per a recordar-te el tema del qual hauries de parlar.
 • Part 3: Tasca col·laborativa
  Conversa amb l'altre candidat. L'examinador et lliura alguns materials i t'encomana una tasca. Has de parlar amb l'altre candidat i prendre una decisió.
 • Parte 4: Discussió
  Discussió addicional amb l'altre candidat, guiada per preguntes de l'examinador, sobre els temes o qüestions abordats en la tasca de la Part 3.
Triar la teva parella per al Speaking Test
Si vols realitzar el Speaking Test amb un amic o company de classe pots sol•licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats
Gairebé tots els B2 First Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d'un descans llarg. El format del test és exactament el mateix però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol•licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats.
Exàmens en llapis i paper
Fes una prova de l'examen B2 First
Descarrega l'examen complet de prova 1 del B2 First (FCE)...
Descarrega l'examen complet de prova 2 del B2 First (FCE)...


Descarrega els comentaris dels examinadors del Speaking paper
Claus de respostes Listening
Claus de respostes Use of English
(tingueu en compte que no hi ha clau de respostes per al Writing paper, però si que hi ha respostes model en els examiner comments).

Exàmens de prova en ordinador
Reading and Use of English
Listening
Writing
Instrucciones para el uso del computer-based sample tests.
És necessari disposar dels navegadors Firefox o Chrome per realitzar aquests tests de prova.
Podeu comprovar les vostres respostes conforme realitzeu el test – un cop finalitzat no serà possible la comprovació.

Informació per a Candidats

Una guia de l'examen amb una visió general dels continguts i proves d'exemple.
Descarrega la Informació per a Candidats

Consells per al el dia de l'examen
Informació pràctica sobre el dia de la sessió.
Exàmens en paper
Exàmens en ordinador

Normativa per a Candidats
Tota la informació important que cal que sàpigues si et presentes a l'examen.
Descarrega la Normativa per Candidats

Advertiment sobre conductes fraudulentes
Cambridge English es pren molt seriosament les conductes fraudulentes. No s'emetran resultats ni certificats a candidats que hagin realitzat actes fraudulents.
És important que llegiu aquest cartell amb atenció.


TROBARÀS TOTA LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA SOBRE RESULTATS I CERTIFICATS EN EL NOSTRE
NOU PORTAL...
Official support site of Exams Catalunya,Exams Madrid and Exams Balears for Preparation Centres, Teachers and Candidates


En Exams Owl, el nostre nou portal de suport per a candidats, escoles i professors, encotrobaràs informació exhaustiva sobre l'estructura i el contingut del teu examen, l'ajuda necessària per a comprendre millor els resultats i tot el suport disponible per preparar-te amb garanties:

- Resultats dels exàmens - Informe de Qualificació
- Consulta i verificació de resultats
- Certificats
- Revisions i apel·lacions  - Certificats perduts


Recursos útils per ajudar-te en la preparació de l'examen B2 First
TOTA LA INFORMACIÓ I EL SUPORT NECESSARI PER A PREPARAR L'EXAMEN B2 FIRST EN EL NOSTRE
NOU PORTAL...
Official support site of Exams Catalunya,Exams Madrid and Exams Balears for Preparation Centres, Teachers and Candidates

En Exams Owl, el nostre nou portal de suport per a candidats, escoles i professors, encotrobaràs informació exhaustiva sobre l'estructura i el contingut de l'examen B2 First, l'ajuda necessària per a comprendre millor els resultats i tot el suport disponible per preparar-te amb garanties:

- Models d'examen - Vídeos del Speaking test
- Informació per al candidat
- Recursos per a la preparació
- Consells per al dia de l'examen


Ets un candidat particular?
Inscriure's a l'examen B2 First
és molt senzill. Pots fer-ho en tres simples passos:
Pas 1  Selecciona la data del teu examen

Pots realitzar els exàmens Cambridge English la major part dels mesos de l'any.
Utilitza la nostra cerca online per trobar la sessió que t'interessa.

Pas 2  Emplena el formulari d'inscripció

Per matricular-te en els exàmens Cambridge English pots emplenar el formulari d'inscripción online o bé inscriure't presencialment a les nostres oficines.

Pas 3  Pagament de les taxes

El pagament de les taxes d'examen ha de realitzar-se dins del període d'inscripció.
En les inscripcions realitzades una vegada transcorregut l'esmentat període s'aplicarà un recàrrec de 40 Euros. Per realitzar el pagament pots optar entre un dels tres mètodes següents:

 1. Targeta de crèdit/dèbit
 2. Transferència bancària a qualsevol dels següents comptes:
  Banco Santander
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0049 4754 89 2516056032
  IBAN: ES9400494754892516056032
  Banco Sabadell
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0081 0053 54 0001180228
  IBAN: ES7300810053540001180228
  IMPORTANT: Si realitzes el pagament mitjançant transferència bancària has de fer constar clarament el nom i cognomeno/s del candidat, l'examen realitzat i la data de la sessió. Qualsevol càrrec o comissió que es generi serà a càrrec de l'ordenant. Exams Catalunya no es responsabilitzarà d'aquests conceptes. Un cop efectuat el pagament de les taxes d'inscripció és imprescindible enviar el comprovant del pagament al nostre centre a l'adreça de correu electrònic registrations@exams-catalunya.com de manera que puguem comprovar el pagament amb el banc. La matrícula no es considerarà completada fins que el centre no hagi rebut el comprovant bancari.

 3. Pagament presencial a les nostres oficines:
  Pots optar per inscriure't en l'examen i realitzar el pagament directament en les nostres oficines. Si es tria aquesta opció, el pagament ha de realitzar-se en el moment de formalitzar la inscripció. El pagament pot realitzar-se en efectiu, transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.

  C/ Freixa, 5-9
  08021 Barcelona
  Tel: 934 111 333
  Horari: de dilluns a vdivendres 9am - 5pm

  El candidat pot inscriure's personalment o mitjançant una tercera persona que actuï en el seu nom.
IMPORTANT: En rebre el formulari d'inscripció, el centre enviarà al candidat una confirmació de rebut. Una vegada comprovat el pagament de les taxes el candidat rebrà una confirmació de la inscripció en l'examen.
Si en el termini de 3 dies laborables no has rebut la confirmació de la teva inscripció, per favor, posa't en contacte amb el centre trucant al telèfon 934 111 333. Assegura't abans que el missatge no ha estat enviat a la carpeta del correu escombraria.

Top