Els exàmens a les escoles
Els exàmens Cambridge English als centres d'ensenyament reglat.
 • Exàmens a l'escola
 • Com organitzar exàmens al vostre centre
 • Informació per als pares
 • Suport per als professors
 • Reconeixement internacional
 • Preparation Centre Logos
 • Cóm acceptar oficialment els exàmens Cambridge English
 
Els exàmens Cambridge English a la pròpia escola…
L'objectiu és el d'impulsar de manera decidida la introducció dels exàmens en els centres com a instrument fonamental de suport i reforç de l'ensenyament de l'anglès.

La realització de les sessions d'examen als centres d'ensenyament reglat privats, públics i concertats te   l'objectiu final de fomentar l'aprenentatge de l'anglès en els col·legis. A través d'aquest projecte, els centres poden organitzar sessions d'examen en les seves pròpies instal·lacions per als seus candidats.

Aquesta ha estat en els últims temps l'aposta més ambiciosa de Cambridge English a Espanya. Els avantatges que els candidats s'examinin en el seu propi col·legi són evidents i han suposat una millora contínua en els resultats obtinguts any rere any:
 • Major confiança: Els alumnes perden la “por escènica” que suposa fer els exàmens en un centre extern amb candidats d'altres col·legis i centres. Es mostren més relaxats.
 • Augment de la motivació: els nois i noies s'esforcen per obtenir uns bons resultats en relació amb els seus companys.
 • Normaltizació: els exàmens d'anglès deixen de ser alguna cosa estrany per incorporar-se al seu pla d'estudis i al programa del curs de forma natural.
 • Projecció:en finalitzar el batxillerat els alumnes s'incorporen als cicles de formació superior amb el nivell correcte de coneixement de l'anglès (C1 Advanced).
Cambridge English ve oferint als col·legis i departaments d'anglès tant l'assessorament extern necessari com tot un seguit de materials de qualitat de suport al professorat (online, en paper o presencials).

Com organitzar una sessió d'examen a la vostra escola
És possible organitzar sessions d'examen en el vostre col·legi disposant d'un mínim de 10 candidats per nivell.

Si no teniu suficients candidats per a això els vostres alumnes poden realitzar l'examen en qualsevol de les sessions obertes que el nostre centre organitza.Organitzant una sessió d'examen en el propi centre

Inscriure als vostres estudiants en un examen Cambridge English és molt senzill. Des del nou portal Exams Catalunya Online els Centres Preparadors registrats amb Exams Catalunya poden administrar d'una forma fàcil i segura les inscripcions dels seus estudiants en les diferents sessions d'examen, controlant en tot moment la situació dels candidats i interactuant de forma directa amb el centre. N'hi ha prou amb identificar-se en el portal per a accedir a la zona privada de gestió de candidats.

Si encara no es disposa d'accés al portal Exams Catalunya Online però es desitja inscriure candidats en les sessions organitzades pel nostre centre és possible donar-se d'alta des del vincle https://centres.exams-catalunya.com/sign-in/register.

Per raons de seguretat i de fiabilitat, la inscripció de candidats per part dels Centres Preparadors s'ha de realitzar sempre des del portal Exams Catalunya Online.

Tots els exàmenes (excepte Young Learners, A2 Key for Schools i B1 Preliminary for Schools)

1. Escollir una data per a la sessió d'entre les disponibles al nostre calendari de dates. Si disposeu d'un nombre mínim de candidats per a organitzar una sessió també podeu triar qualsevol de les dates que ofereix Cambridge English per a l'any en curs encara que no figuri en el nostre calendari.

Un cop triada la data és necessari el nostre centre haurà de confirmar la sessió i la data límit d'inscripció. Aquesta es fixa normalment entre 3 - 7 setmanes abans de l'examen per als exàmens en paper i 2 - 3 setmanes en el cas dels exàmens en ordinador.
2. Un cop confirmada la data de la sessió per part del nostre centre és imprescindible inscriure els candidats i realitzar el pagament abans de la data límit d'inscripció.
3. Rebreu tota la documentació de l'examen, les instruccions i els horaris amb suficient antelació a la data de realització de la sessió.


A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools i Young Learners (YLE)
Els tests A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools i Young Learners (YLE) es realitzen sota petició i és possible triar la data.

Si desitgeu organitzar una sessió d'algun d'aquests exàmens a la vostra escola, podeu demanar una sessió des del portal Exams Catalunya Online.
Una vegada haguem aprovat la sessió és necessari inscriure els candidats i realitzar el pagament abans de la data límit.

Normativa de les sessions
Si desitgeu que els vostres estudiants realitzin els exàmens Cambridge English en el vostre col·legi és imprescindible que es compleixin les següents normes bàsiques:

Exàmens en paper
Requisits de la sala d'examen:
Taules individuals orientades totes en la mateixa direcció.
Cada candidat ha d'estar almenys a 1,25m de distància de qualsevol altre candidat en totes les direccions.
Un sistema de so bo i fiable pel listening test.
Una pissarra (normal o blanca).
Un rellotge de paret.
No ha d'haver-hi llibres, papers o qualsevol un altre material sobre o sota les taules.
Tots els posters/materials en anglès han de retirar-se de les parets.
Personal de suport:
El col·legi ha de proporcionar un supervisor que estarà disponible durant tota la sessió d'examen.
El personal del col·legi ha d'assegurar el silenci en l'exterior de la sala mentre es realitza l'examen.
Emmagatzematge segur:
Fins a la realització de la sessió tots els materials d'examen han de romandre guardats i tancats en un armari metàl·lic o en una sala/magatzem segur.
El magatzem ha de disposar d'una porta sòlida amb pany i accés limitat. Si hi ha una finestra ha d'estar protegida amb barrots o disposar d'alarma anti-robatori.

Exàmens en ordinador
Requisits de la sala d'examen:
Els ordinadors poden ser portàtils o de sobretaula - si us plau, contacteu amb el nostre centre en relació amb les especificacions mitjançant [email protected] o trucant al telèfon 934 111 333.
Auriculars de bona qualitat.
Internet (els exàmens Cambridge English es poder realitzar amb Wi-Fi però preferim cable per la seva fiabilitat).
Panells de separació.
Si la distància entre els ordinadors és inferior a 1,25m és necessàri col·locar separacions entre els candidats per evitar que els candidats vegin els altres ordinadors.
Una pissarra (normal o blanca).
Cal retirar de les parets tots els posters/materials en anglès.
Personal de suport:
Un tècnic informàtic ha d'estar disponible durant tota la sessió d'examen.
El col·legi ha de proporcionar un supervisor que estarà disponible durant tota la sessió d'examen.
El personal del col·legi ha d'assegurar el silenci en l'exterior de la sala mentre es realitza l'examen
Emmagatzematge segur:
Fins a la realització de la sessió tots els materials d'examen han de romandre guardats i tancats en un armari metàl·lic o en una sala/magatzem segur.
El magatzem ha de disposar d'una porta sòlida amb pany i accés limitat. Si hi ha una finestra ha d'estar protegida amb barrots o disposar d'alarma anti-robatori.

La seguretat als exàmens:
Tant Cambridge English com Exams Catalunya es prenen molt seriosament tot el que té a veure amb la seguretat als exàmens.

Visualitza aquest video per conèixer una mica més sobre els altissims nivells de seguretat aplicats a totes i cadascuna de les etapes que integren el procés de l'examen; des de la pròpia producció dels exàmens i com són gestionats pel centre el dia de les proves, fins a la integritat de les dades al llarg de tot el procés.


Per a més informació o consultes poden contactar amb el nostre centre mitjançant l'adreça de correu electrònic [email protected] o el telèfon 934 111 333
TOTA LA INFORMACIÓ I EL SUPORT NECESSARI PER A PREPARAR ELS EXÀMENS CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH EN EL NOSTRE NOU PORTAL...
Official support site of Exams Catalunya,Exams Madrid and Exams Balears for Preparation Centres, Teachers and Candidates

En Exams Owl, el nostre nou portal de suport per a candidats, escoles i professors, trobareu informació exhaustiva sobre l'estructura i contingut de cada examen, l'ajuda necessària per a entendre millor els resultats i tot el suport disponible per a preparar els exàmens amb garanties:TOTA LA INFORMACIÓ I EL SUPORT NECESSARI PER A PREPARAR ELS EXÀMENS CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH EN EL NOSTRE NOU PORTAL...
Official support site of Exams Catalunya,Exams Madrid and Exams Balears for Preparation Centres, Teachers and Candidates

En Exams Owl, el nostre nou portal de suport per a candidats, escoles i professors, trobaràs informació exhaustiva sobre l'estructura i contingut de cada examen, l'ajuda necessària per a entendre millor els resultats i tot el suport disponible per a preparar els exàmens amb garanties:

- Informació sobre els exàmens - Recursos per a la preparació
- Webinaris i formació - Handbooks for teachers
- Informació per a Centres Preparadors


Reconeixement internacional
Els certificats Cambridge English obren les portes a un gran nombre d'oportunitats tant acadèmiques com laborals quan els alumnes acaben els seus estudis en el col·legi.


Els certificats Cambridge English són les titulacions de llengua anglesa amb major reconeixement a tot el món, sent acceptades internacionalment per més de 20.000 organitzacions. A Catalunya s'inclouen:

 • Universitats, institucions i escoles, com ara ESADE , Universitat Pompeu Fabra, La Salle Centro Universitario, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politécnica de Catalunya, European University, Universitat de Girona, Confederació de Centres Autònomos D'Ensenyament de Catalunya.
 • Empreses, com ara Banc Sabadell, Grupo Danone, IKEA Ibérica, La Caixa, Nestlé España, Sol Meliá, Sony España, Barceló Hotels & Resorts, Catalana Occidente.
Per saber més sobre les organitzacions, empreses, universitats i escoles que reconeixen els exàmens Cambridge English podeu visitar la Cambridge English Recogniton Online Database.El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER)
Tots els exàmens Cambridge English estan vinculats al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) - l'estàndard acordat internacionalment per a la capacitat lingüística. Això facilita la comprovació del progrés dels vostres estudiants en l'aprenentatge de l'anglès.

Els estudiants guanyen confiança al mateix temps que progressen a través dels nivells dels diferents exàmens - obtenint experiència i demostrant les seves habilitats en reading, writing, listening y speaking.

Feu click a l'imatge per ampliar.


Investigació

Els exàmens Cambridge English per als joves estan basats en anys de recerca sobre com els agrada aprendre als nens i adolescents, i sobre la millor manera de fer-ho. La recerca ajuda a assegurar en primer lloc que cada examen estigui dissenyat adequadament per a nens, que no siguin amenaçadors o intimidatoris, que motivin i que generin un impacte positiu en l'ensenyament i l'aprenentatge.

Poden accedir al Cambridge English Research site para més informació sobre recerca i validació
 https://www.cambridgeenglish.org/research-and-validation
Preparation Centre Logos - Condicions d'ús
The Exams Catalunya and Exam Balears Preparation Centre Logos

Els centres que presenten estudiants als exàmens Cambridge English a través de Exams Catalunya i de Exams Balears poden utilitzar els logos corresponent en les seves pàgines web, fullets o qualsevol altre material publicitari propi. Es poden descarregar els logos en alta i baixa resolució a través dels vincles que apareixen en el nostre portal per a Centres Preparadors accedint des del següent vincle:
Un reconeixement a la fidelitat
Cambridge Assessment English es complau en proporcionar a les escoles o acadèmies que de forma activa preparen candidats per als exàmens Cambridge English una sèrie de logotips (registrats per Cambridge English) per ajudar en la promoció dels cursos de preparació per als exàmens. És important tenir en compte que l'autorització per a l'ús d'aquests gràfics queda supeditada a la continuïtat en la preparació de candidats i l'acord de l'escola (a l'ús dels gràfics) al compliment de la present normativa (l'autorització de la qual i conformitat queda regulada per la llei anglesa i subjecta als tribunals anglesos).


Cóm acceptar oficialment els exàmens Cambridge English
Podeu començar a acceptar oficialment els exàmens Cambridge English en només tres senzills passos:

 • Pas 1
  Feu clic en aquest vincle per emplenar el formulari o utilitzar-ho per sol•licitar més informació.
 • Pas 2
  Adapteu la vostra pàgina web, la descripció dels cursos i la carta d'oferiment per establir quins exàmens Cambridge English, amb quines puntuacions i per a quins cursos són acceptats per la seva institució.
 • Pas 3
  Registreu-vos gratuïtament i de forma segura en el servei online del Results Verification Service per verificar de forma instantània els resultats en els exàmens dels vostres sol•licitants, així com comprovar la seva foto del dia de l'examen. Podeu registrar-vos en
  www.cambridgeenglish.org/verifiers.
Descobriu més
Per saber més sobre com utilitzar els exàmens Cambridge English per beneficiar a la vostra institució, pot posar-se en contacte amb el Recognition team de Cambridge English enviant un correu electrònic a [email protected]. Estaran encantats de proporcionar-vos més informació o, si ho desitjeu, d'organitzar una reunió.
Ja acepteu els examens Cambridge English?
Assegureu-vos de fer-ho saber de manera que Cambridge English pugui mantenir-vos al dia sobre els nous avanços i incloure la vostra organització en la Global Online Recognition Database de Cambridge English de forma que els candidats sàpiguen que tenen la possibilitat de presentar la sol•licitud davant la seva institució.

Top