The National Schools Project
Condicions especials dels exàmens Cambridge English per als centres d'ensenyament reglat.
 • El projecte
 • Taxes d'examen
 • Com adherir-se al projecte
 • Com organitzar exàmens al vostre centre
 • Informació per als pares
 • Suport per als professors
 • Reconeixement internacional
 • Preparation Centre Logos
 • Apps, jocs i activitats Cambridge
 • Cambridge English Penfriends
 • Xarxes socials
 • Cóm acceptar oficialment els exàmens Cambridge English
 
Els exàmens Cambridge English a la pròpia escola…
Es tracta d'un ambiciós projecte d'abast nacional per a la promoció dels exàmens dins de l'àmbit dels centres educatius que afecta als Young Learners (YLE), el B1 Preliminary, el A2 Key, el B2 First i el C1 Advanced.
Aquest projecte està dirigit a totes les escoles i col·legis que imparteixen ensenyament reglat a Espanya i l'objectiu no és un altre que el d'impulsar de manera decidida la introducció dels exàmens en els centres com a instrument fonamental de suport i reforç de l'ensenyament de l'anglès.


El NSP o Projecte Nacional per a Col·legis de Cambridge English està dirigit als centres d'ensenyament reglat privats, públics i concertats amb l'objectiu final de fomentar l'aprenentatge de l'anglès en els col·legis. A través d'aquest projecte, els centres poden organitzar sessions d'examen en les seves pròpies instal·lacions gaudint a més de preus reduïts per als seus candidats.


Aquesta ha estat en els últims temps l'aposta més ambiciosa de Cambridge English a Espanya. Els avantatges que els candidats s'examinin en el seu propi col·legi són evidents i han suposat una millora contínua en els resultats obtinguts any rere any:
 • Major confiança: Els alumnes perden la “por escènica” que suposa fer els exàmens en un centre extern amb candidats d'altres col·legis i centres. Es mostren més relaxats.
 • Augment de la motivació: els nois i noies s'esforcen per obtenir uns bons resultats en relació amb els seus companys.
 • Normaltizació: els exàmens d'anglès deixen de ser alguna cosa estrany per incorporar-se al seu pla d'estudis i al programa del curs de forma natural.
 • Projecció:en finalitzar el batxillerat els alumnes s'incorporen als cicles de formació superior amb el nivell correcte de coneixement de l'anglès (C1 Advanced).
Cambridge English ve oferint als col·legis i departaments d'anglès tant l'assessorament extern necessari com tot un seguit de materials de qualitat de suport al professorat (online, en paper o presencials). A tot això se suma ara l'oferta d'uns preus especials que pretenen facilitar l'accés d'un número cada cop major d'escoles als exàmens.

The National Schools Project
Taxes d'examen per a centres d'ensenyament reglat
ExamenPreu
Pre A1 Starters57,14 €
A1 Movers59,20 €
A2 Flyers61,75 €
A2 Key / A2 Key for Schools90,28 €
B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools97,54 €
B2 First / B2 First for Schools180,66 €
C1 Advanced185,79 €
TKT - 1 Mòdul63,18 €

Com adherir-se al projecte
Adherir-se al National Schools Project és molt senzill i ofereix molts avantatges: els vostres estudiants poden realitzar els exàmens Cambridge English en el vostre propi col·legi o bé en algun dels diversos llocs d'examen que el nostre centre ofereix, les taxes d'examen són més reduïdes (tant per als alumnes com per als professors i el personal del col·legi) i els vostres professors es podran beneficiar del nostre programa de suport docent.


És possible adherir-se en 2 simples passos:
Pas 1 Contactant amb nosaltres a través del correu electrònic info@exams-catalunya.com o el telèfon 934 111 333 us podem assessorar i informar amb detall sobre el millor enfocament per a les vostres necessitats específiques.
Pas 2 Signant l'acord – podeu posar-vos en contacte amb el nostre centre per sol·licitar una còpia de l'acord

IMPORTANT:
L'acord del NSP no obliga al vostre col·legi a presentar cap número mínim de candidats l'any. El principal objectiu de l'acord és el d'assegurar que el col·legi disposa de sales d'examen que compleixin amb la normativa recollida en les Cambridge English exam regulations, que está adequadament assegurat i que no usa els logos de Cambridge English de forma inadequada.
Com organitzar una sessió d'examen a la vostra escola
És possible organitzar sessions d'examen en el vostre col·legi disposant d'un mínim de 10 candidats per nivell. Si no teniu suficients candidats per a això els vostres alumnes poden realitzar l'examen, amb tarifes del NSP, en qualsevol de les sessions obertes que el nostre centre organitza
Pots consultar els llocs d'examen a la pàgina dedicada al nostre centre.

Organitzar una sessió d'examen en el vostre col·legi és fàcil seguint aquests quatre passos:

1. Escullir la data de l'examen
2. Contactar amb el nostre centre
3. Emplenar l'imprès d'inscripció
4. Rebre la confirmació i la factura


Tots els exàmens (excepte YLE)
1. Escollir una data per a la sessió d'entre les disponibles el nostre calendari de dates. Si disposeu d'un nombre mínim de candidats per organitzar una sessió també podeu escollir qualsevol de les dates que ofereix Cambridge English per a l'any en curs encara que no figuri en el nostre calendari.

Un cop escollida la data és necessari contactar amb el nostre centre per confirmar la sessió i assegurar-se de la data límit d'inscripció. Aquesta es fixa normalment entre 5 - 7 setmanes abans de l'examen per als exàmens en paper i 3 setmanes en el cas dels exàmens en ordinador.

 Descarrega el calendari d'exàmens 2019...
 Descarrega el calendari d'exàmens 2020...
2. Contactar amb el nostre centre per concretar i confirmar la data escollida  trucant al telèfon 934 111 333 o mitjançant el correu electrònic registrations@exams-catalunya.com.
3Un cop confirmada la data de la sessió és imprescindible completar l'imprès d'inscripció, enviar-ho a l'adreça de correu electrònic registrations@exams-catalunya.com i realitzar el pagament abans de la data límit d'inscripció.


4. Enviarem la confirmació i la factura. Rebreu tota la documentació de l'examen, instruccions i horaris amb suficient antelació a la data de realització de la sessió.

Young Learners (YLE)
Els tests dels YLE es realitzen sota petició i és possible escollir la data. Si desitgeu organitzar una sessió YLE a la vostra escola podeu contactar amb nosaltres i fer-nos saber la data preferida. Una vegada confirmada la sessió és necessari completar el formulari d'inscripció, enviar-ho a l'adreça de correu electrònic registrations@exams-catalunya.com i realitzar el pagament no més tard de 7 setmanes abans de la data de l'examen.


Enviarem la confirmació i la factura. Rebreu tota la documentació de l'examen, instruccions i horaris amb suficient antelació a la data de realització de la sessió.

Normativa de les sessions
Si desitgeu que els vostres estudiants realitzin els exàmens Cambridge English en el vostre col·legi és imprescindible que es compleixin les següents normes bàsiques:

Exàmens en paper
Requisits de la sala d'examen:
Taules individuals orientades totes en la mateixa direcció.
Cada candidat ha d'estar almenys a 1,25m de distància de qualsevol altre candidat en totes les direccions.
Un sistema de so bo i fiable pel listening test.
Una pissarra (normal o blanca).
Un rellotge de paret.
No ha d'haver-hi llibres, papers o qualsevol un altre material sobre o sota les taules.
Tots els posters/materials en anglès han de retirar-se de les parets.
Personal de suport:
El col·legi ha de proporcionar un supervisor que estarà disponible durant tota la sessió d'examen.
El personal del col·legi ha d'assegurar el silenci en l'exterior de la sala mentre es realitza l'examen.
Emmagatzematge segur:
Fins a la realització de la sessió tots els materials d'examen han de romandre guardats i tancats en un armari metàl·lic o en una sala/magatzem segur.
El magatzem ha de disposar d'una porta sòlida amb pany i accés limitat. Si hi ha una finestra ha d'estar protegida amb barrots o disposar d'alarma anti-robatori.

Exàmens en ordinador
Requisits de la sala d'examen:
Els ordinadors poden ser portàtils o de sobretaula - si us plau, contacteu amb el nostre centre en relació amb les especificacions mitjançant info@exams-catalunya.com o trucant al telèfon 934 111 333.
Auriculars de bona qualitat.
Internet per cable (els exàmens Cambridge English es poder realitzar amb Wi-Fi però preferim cable per la seva fiabilitat).
Panells de separació.
Si la distància entre els ordinadors és inferior a 1,25m és necessàri col·locar separacions entre els candidats per evitar que els candidats vegin els altres ordinadors.
Una pissarra (normal o blanca).
Cal retirar de les parets tots els posters/materials en anglès.
Personal de suport:
Un tècnic informàtic ha d'estar disponible durant tota la sessió d'examen.
El col·legi ha de proporcionar un supervisor que estarà disponible durant tota la sessió d'examen.
El personal del col·legi ha d'assegurar el silenci en l'exterior de la sala mentre es realitza l'examen
Emmagatzematge segur:
Fins a la realització de la sessió tots els materials d'examen han de romandre guardats i tancats en un armari metàl·lic o en una sala/magatzem segur.
El magatzem ha de disposar d'una porta sòlida amb pany i accés limitat. Si hi ha una finestra ha d'estar protegida amb barrots o disposar d'alarma anti-robatori.


La seguretat als exàmens:
Tant Cambridge English com Exams Catalunya es prenen molt seriosament tot el que té a veure amb la seguretat als exàmens.

Visualitza aquest video per conèixer una mica més sobre els altissims nivells de seguretat aplicats a totes i cadascuna de les etapes que integren el procés de l'examen; des de la pròpia producció dels exàmens i com són gestionats pel centre el dia de les proves, fins a la integritat de les dades al llarg de tot el procés.


Per a més informació o consultes poden contactar amb el nostre centre mitjançant l'adreça de correu electrònic info@exams-catalunya.com o el telèfon 934 111 333
Informació per als pares sobre el Projecte Nacional per a Col·legis
Si els nens aprenen anglès quan són petits, posseiran un avantatge significatiu en acabar el col·legi. Els exàmens Cambridge English són valorats a tot el món i amb una qualificació Cambridge English, els més joves poden accedir a les millors oportunitats acadèmiques, laborals i socials.

Els exàmens Cambridge English han estat dissenyats i desenvolupats per motivar als estudiants de primària i secundària. Cobreixen les quatre habilitats lingüístiques – reading, writing, listening i speaking, aproximant l'aprenentatge a la vida diària mitjançant temes familiars per al teu fill i desenvolupant les capacitats necessàries para:
 • millorar en anglès
 • entendre llibres, televisió, pel·lícules, cançons, Internet i altres mitjans en anglès
 • fer amics al voltant del món
 • viatjar
 • estudiar a l'universitat o a l'institut, tant a casa com en altres països
 • trobar feina i fer servir l'anglès en l'entorn laboral, tant al propi país com a l'estranger
Realitzar i superar els exàmens del nivell adequat - des de principiant fins a avançat - ajuda a construir la confiança del teu fill, que s'expressarà amb major precisió i fluïdesa en cada etapa.

Tots els exàmens estan vinculats amb el el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) -  l'estàndard internacional per descriure les capacitats lingüístiques. Això facilita el progrés del teu fill realitza en l'anglès i la tasca d'empreses i institucions educatives a l'hora de reconèixer la seva capacitat en abandonar el col·legi.


Milers d'escoles preparen els seus alumnes per als exàmens Cambridge English. Comprova si el col·legi del teu fill o filla ja és un dels 40.000 'Preparation Centres' de Cambridge English a tot el món.

Registra't a la xarxa per pares i mares de Young Learners de Cambridge Assessment English. A la seva pàgina web trobaràs materials, jocs i informació disenyats per motivar i ajudar el teu fill o la teva filla en el seu camí cap als certificats.

Registra't per rebre el butlletí gratuït per als pares de Cambridge Assessment English. Rebràs consells i suport de forma periòdica que ajudaran el teu fill o la teva filla en el seu aprenentatge de l'anglès.

Els exàmens
Young Learners (YLE)
(MCER Nivells pre-A1, A1, A2)
Tres tests divertits i basats en activitats disenyats per motivar el teu fill i mostrar el que aprèn. Coneix més sobre els Young Learners...
A2 Key for Schools
(MCER Nivell A2)
Mostra la capacitat del teu fill de utilitzar l'anglès d'ús diari a un nivell bàsic.
Coneix més sobre A2 Key for Schools...
B1 Preliminary for Schools
(MCER Nivell B1)

Mostra la capacitat del teu fill de fer servir l'anglès d'ús diari a un nivell intermig.
Coneix més sobre B1 Preliminary for Schools...
B2 First for Schools
(MCER Nivell B2)

Mostra la capacitat del teu fill de fer servir l'anglès escrit i parlat a un nivell intermig avançat per l'estudi o per la feina.
Coneix més sobre B2 First for Schools...
C1 Advanced
(MCER Nivell C1)
L'estàndard reconegut internacionalment per treballar i estudiar en països de parla anglesa.
Coneix més sobre C1 Advanced...

Portant l'anglès al nivell més alt
(aquest nivell no forma part del National Schools Project)

C2 Proficiency
(MCER Nivell C2)

El nostre examen de nivell més alt que acredita un coneixement excepcional de l'anglès.
Coneix més sobre C2 Proficiency...


Investigació

Cambridge English es dedica a mantenir el màxim nivell possible de comprensió sobre com aprenen anglès els nens.
L'equip de recerca de Cambridge English Language Assessment desenvolupa un treball rigorós i d'alt nivell per comprendre al detall com adquireixen els nens el vocabulari, assimilen la gramàtica i guanyen confiança en l'idioma tant escrit com parlat. També supervisen i controlen com els tests recolzen el writing, listening, reading i speaking del candidat al món real fora de l'aula.

Per a més informació sobre recerca:
 http://www.cambridgeenglish.org/research-and-validation

Suport per a professors
A tot el món, l'anglès és reconegut com una habilitat essencial i és part integral del currículum en els col·legis d'ensenyament primari i secundària. Descobriu com Cambridge English pot recolzar als vostres professors a l'hora d'aconseguir tant un correcte aprenentatge i ensenyament de la llengua anglesa com els seus objectius en l'avaluacion.

“Help your students achieve their
life goals”Com són els exàmens per a nens de
Cambridge English?Cambridge English ofereix una àmplia gamma de materials de suport per a professors, tant per a la preparació dels candidats per als exàmens com per al desenvolupament professional docent.

Informació i recursos de suport a l'ensenyament
Seminaris
Exams Catalunya ofereix diversos seminaris, sessions informatives i taules rodones al llarg de tot l'any.
Teacher Support website
Una àmplia oferta de recursos docents i informació de suport per a professors. Registra't per obtenir un compte gratuït i descarregar plans de classe, tallers, jocs o activitats per a l'aula.
Webinars
Els Cambridge English webinars per a professors són gratuïts i estan conduïts per un equip d'experts de des de Cambridge Assessment English. Aquests experts també estan disponibles per respondre a les preguntes dels participants.
The Digital Teacher
Aquest espai online especialitzat proporciona cursos, articles, webinars i oportunitats per connectar-se amb professionals de l'ensenyament de tot el món i desenvolupar la pròpia carrera.


Qualificacions docents i desenvolupament professional

Cambridge English proporciona un desenvolupament de carrera de primer nivell per a professors d'anglès i està compromès en la millora dels estàndards docents en el camp del English Language Teaching (ELT). Les qualificacions docents Cambridge English són reconegudes internacionalment, possibilitant l'accés a l'activitat professional de l'ensenyament de l'anglès als nous professors i oferint oportunitats en el desenvolupament de la pròpia carrera als professors experimentats.

Teaching Knowledge Test (TKT)
TKT (Teaching Knowledge Test) és ideal si:
 • vols mantenir actualitzades les teves habilitats docents
 • vols millorar les teves oportunitats de carrera ampliant la teva experiència docent en àrees especialitzades
 • ja estàs ensenyant però t'agradaria obtenir una qualificació reconeguda internacionalment per disposar d'un reconeixement formal de la teva experiència
TKT (Teaching Knowledge Test) t'ajudarà a ensenyar anglès a nens en edat escolar i a alumnes adults tant al teu país com en la resta del món. Pots fer servir TKT per incrementar la teva confiança com a professor i millorar les teves perspectives laborals. No necessites ser natiu de parla anglesa per obtenir el TKT.
TKT està recomanat per a candidats del Nivell B1 o superior.
Más sobre TKT


CELTA és una de les qualificacions més obtingudes en el seu gènere. Milers de persones trien CELTA cada any per accedir a tot un món d'emocionants oportunitats en l'ensenyament de l'anglès. CELTA està indicat per a persones amb poca o cap experiència prèvia al món de l'ensenyament. El nostre curs CELTA a Barcelona es realitza a l'agost, és de jornada completa i té una durada de 4 setmanes.
Reconeixement internacional
Els certificats Cambridge English obren les portes a un gran nombre d'oportunitats tant acadèmiques com laborals quan els alumnes acaben els seus estudis en el col·legi.


Els certificats Cambridge English són les titulacions de llengua anglesa amb major reconeixement a tot el món, sent acceptades internacionalment per més de 20.000 organitzacions. A Catalunya s'inclouen:
 • Universitats, institucions i escoles, com ara ESADE , Universitat Pompeu Fabra, La Salle Centro Universitario, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politécnica de Catalunya, European University, Universitat de Girona, Confederació de Centres Autònomos D'Ensenyament de Catalunya.
 • Empreses, com ara Banc Sabadell, Grupo Danone, IKEA Ibérica, La Caixa, Nestlé España, Sol Meliá, Sony España, Barceló Hotels & Resorts, Catalana Occidente.
Per saber més sobre les organitzacions, empreses, universitats i escoles que reconeixen els exàmens Cambridge English podeu visitar la Cambridge English Recogniton Online Database.

El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER)
Tots els exàmens Cambridge English estan vinculats al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) - l'estàndard acordat internacionalment per a la capacitat lingüística. Això facilita la comprovació del progrés dels vostres estudiants en l'aprenentatge de l'anglès.

Els estudiants guanyen confiança al mateix temps que progressen a través dels nivells dels diferents exàmens - obtenint experiència i demostrant les seves habilitats en reading, writing, listening y speaking.

Feu click a l'imatge per ampliar.


Investigació

Els exàmens Cambridge English per als joves estan basats en anys de recerca sobre com els agrada aprendre als nens i adolescents, i sobre la millor manera de fer-ho. La recerca ajuda a assegurar en primer lloc que cada examen estigui dissenyat adequadament per a nens, que no siguin amenaçadors o intimidatoris, que motivin i que generin un impacte positiu en l'ensenyament i l'aprenentatge.

Poden accedir al Cambridge English Research site para més informació sobre recerca i validació
">http://www.cambridgeenglish.org/research-and-validation

Preparation Centre Logos - Condicions d'ús
Un reconeixement a la fidelitat
Cambridge Assessment English es complau en proporcionar a les escoles o acadèmies que de forma activa preparen candidats per als exàmens Cambridge English una sèrie de logotips (registrats per Cambridge English) per ajudar en la promoció dels cursos de preparació per als exàmens. És important tenir en compte que l'autorització per a l'ús d'aquests gràfics queda supeditada a la continuïtat en la preparació de candidats i l'acord de l'escola (a l'ús dels gràfics) al compliment de la present normativa (l'autorització de la qual i conformitat queda regulada per la llei anglesa i subjecta als tribunals anglesos).

Un cop autoritzat de forma expressa el seu ús per Cambridge English els gràfics podran utilitzar-se en publicacions o webs (en la forma especificada més a baix). Aquesta utilització comporta l'acceptació que el permís pot ser anul•lat en qualsevol moment, en aquest cas l'escola haurà de cessar en l'ús dels gràfics (i retirar-los de qualsevol publicació on figurin impresos) si és requerit per Cambridge English.

Per evitar qualsevol dubte NO està permés cap tipus d'ús del logotip amb l'escut de Cambridge English que apareix en la part superior del certificat de Preparation Centre (a part de l'exhibició del certificat original).

Està permés l'ús d'aquests gràfics:
 • En documents publicitaris o un altre material promocional relacionat amb la preparació de cursos per als exàmens Cambridge English
 • En anuncis de premsa referits específicament a cursos de preparació per als exàmens Cambridge English
 • En pàgines web relacionades amb cursos de preparació per als exàmens Cambridge English
 • En cartells, posters, etc, que promocionin cursos de preparació per als exàmens Cambridge English
 • En articles promocionals (llapis, bolígrafs, samarretes, gorres, gots o altres objectes usats per promocionar els exàmens), sempre que es tracti d'obsequis no destinats a la venda
No està permés l'ús d'aquests gràfics:
 • En cap tipus de certificat, factura o un altre document financer
 • Com a part d'una plantilla de correu electrònic o de qualsevol altre tipus de formulari electrònic diferent de les pàgines web en la forma descrita en l'apartat anterior
 • En relació amb qualsevol examen, test o certificat proporcionats per l'escola diferents dels exàmens Cambridge English

Ús dels gràfics
Cambridge English no imposa restriccions a la grandària o posicionament dels gràfics sempre que el logo i/o el nom de l'escola figurin de manera prominent.
Els gràfics han d'usar-se sempre en el format i proporcions exactes que es proporcionen. Sota cap circumstància podran ser alterats o retocats els gràfics o reescrita cap part de la tipografia. Serà necessari assegurar que qualsevol dissenyador o impressor que treballi en o per a l'escola compleix amb aquests requisits.
Serà necessari assegurar-se que els colors són reproduïts de manera fidedigna.

Queda terminantment prohibit l'ús de qualsevol còpia d'aquests gràfics obtinguda per qualsevol altra via.

Si la vostra escola o acadèmia inscriu un mínim anual de 50 candidats podeu sol•licitar l'ús dels Preparation Centre Logos contactant amb el nostre centre d'examen mitjançant l'adreça de correu electrònic info@exams-catalunya.com

The Exams Catalunya and Exam Balears Preparation Centre Logos

Els centres que presenten estudiants als exàmens Cambridge English a través d'Exams Catalunya i d'Exams Balears poden utilitzar, si ho desitgen, el logo corresponent a les seves pàgines web, fullets o qualsevol altre material publicitari propi. El logo està disponible en anglès, castellà i català i pot descarregar-se mitjançant els vincles que apareixen a sota.


Descàrrega d'arxius Exams Catalunya:
Exams Catalunya logo bundle

Descàrrega d'arxius Exams Balears:
Exams Balears logo bundle 
Apps, jocs i activitats CambridgeEnglish
Juga els nostres jocs: Practica el teu anglès!

       Fes clic per jugar...
Shop & Drop
Per satisfer els clients i assolir el següent nivell, els jugadors han d'assegurar-se que les comandes que conté la caixa són correctes. Cada nivell ofereix més paraules noves. Amb Shop and Drop els nens construeixen vocabulari i competeixen amb altres estudiants d'anglès de la resta del món. També podran veure el seu nom en les taules de classificació nacionals i internacionals.


Nota per als pares: abans de poder accedir al nivell 3 és necessari proporcionar alguns detalls de contacte.

        Fes clic per jugar...
Monkey Puzzles World Tour
Uneix-te al viatge de Monkey al voltant del món i juga 8 mini jocs, incloent 2 nous per practicar les teves habilitats en el listening. Desbloqueja jocs conforme progresses – però ves amb compte, conforme avances augmenta la dificultat!

Juga el joc a la nostra web or descarrega la app gratuïta a la iOS App Store. Els usuaris d'Android poden jugar Monkey Puzles World Tour en la nostra web si disposen de connexió a Internet.

       Fes clic per jugar...
Monkey Puzzles
Visita els llocs favorits de Monkey i juga 8 mini jocs per comprovar el teu anglès. Desbloqueja jocs conforme progresses – però ves amb compte, conforme avances augmenta la dificultat!
Nivells d'examen: Young Learners (Starters, Movers, Flyers)
Nivell MCER: A1-A2
Habilitats practicades: Reading

Cambridge English FC
Ets el capità de l'equip de futbol Cambridge English FC en aquest divertit nou joc d'aprenentatge. Contesta preguntes de gramàtica, de vocabulari i de pronunciació per ajudar al teu equip a passar la pilota, arribar a la porteria, xutar i marcar. Contesta correctament les preguntes i emporta't la copa a casa. Si t'equivoques seras enviat a la banqueta! Disponible en la App Store i Google Play per descarregar.
Nivells d'examen: Cambridge English: First, First for Schools i Advanced
Nivell MCER: B2-C1
Habilitats practicades: Vocaburari i gramàtica.

Word Fun World
Entra en un fantàstic ,ón de diversió per Starters, Movers i Flyers. Juga emocionants jocs per practicar i aprendre vocabulari per als exàmens Cambridge English: Young Learners. És la perfecta preparació per als Young Learners o simplement una divertida forma de practicar anglès a un nivell inicial d'aprenentatge. Ideal pper als estudiants d'anglès i diversió amb les paraules per a nens de qualsevol edat. Disponible en la App Store i a Google Play per descarregar gratis.
Nivells d'examen: Young Learners (Starters Movers, Flyers)
Nivell MCER: A1-B1
Habilitats practicades: Reading, Listening.

       Fes clic per jugar...
Funland
Visita Funland i juga en una sèrie d'atraccions de fira per practicar el teu anglès. Controla la sínia, esquitxa als pallassos i acumula premis al llarg del camí. Disponible en la App Store i a Google Play per descarregar gratis.
Nivells d'examen: Young Learners (Movers, Flyers), Key (KEY), Preliminary (PET)
Nivell MCER: A1-B1
Habilitats practicades: Reading, Listening

       Fes clic per jugar...
Academy island
Una forma de vida alienigena desconeguda aterra al nostre planeta i ha d'aprendre anglès per enfrontar-se a una sèrie de situacions. Progressa a través de diferents nivells de dificultat ajudant l'alien a utilitzar l'anglès en diverses situacions, com ara comprar en una fleca o visitar una galeria d'art o una llibreria.
Nivells d'examen: Preliminary, (PET), First (FCE),
Advanced (CAE)
Nivell MCER: B1-C1
Habilitats practicades: Reading
    Fes clic per anar a la pàgina...
Jocs Cambridge English Young Learners
Anima als teus alumnes amb vocabulari divertit a practicar el seu anglès utilitzant aquests jocs interactius.
Nivells d'examen: Starters, Movers, Flyers
Nivell MCER: A1-A2
Habilitats practicades: Reading
    Fes clic per anar a la pàgina...Activitats Cambridge English Young Learners
Exten i consolida les teves classes i consolida les teves classes amb aquesta selecció d'activitats interactives desenvolupades en col•laboració amb Modern Education Network Limited.
Nivells d'examen: Starters, Movers, Flyers
Nivell MCER: A1-A2
Habilitats practicades: Reading

Recursos gratuïts

Millora la teva comprensió auditiva en anglès
Aquesta nova sèrie d'enregistraments Cambridge English explica la història dels estudiants universitaris Geeta i Paul. Mentre s'esforcen amb les seves tasques un misteriós professor els ofereix ajuda. Cadascun dels set episodis s'acompanya d'activitats dels nivells B1-B2 per ajudar a l'estudiant a practicar el llenguatge de cada episodi.


Rep valoració del teu escrit en segons
Write & Improve és un projecte de recerca dut a terme per Cambridge English Language Assessment i iLexIR. Com a part del projecte podràs enviar el teu treball i rebre valoració sobre el mateix. Pots usar aquesta valoració per millorar la teva feina.


Apps gratuïtes
Aquestes Apps han estat desenvolupades per resultar divertides i útils, motivant als estudiants a utilitzar part del seu temps lliure per pràctiques extra. La col•lecció està integrada per apps de test de pràctiques; jocs addictius com ara English Monstruo, Phrasal Verbs Machine, Phrasalstein o Quiz your English.


Cambridge English Penfriends


Ajudeu als vostres estudiants a fer amistat amb altres estudiants d'anglès de tot el món a través de l'activitat internacional Cambridge English Penfriends. Els vostres estudiants dissenyaran i compartiran cartes amb estudiants de col·legis a un altre país. Al voltant de 200.000 estudiants en més de 7.000 col·legis ja utilitzen Penfriends per intercanviar cartes amb altres estudiants d'anglès de més de 100 països diferents. Els vostres estudiants es divertiran fent nous amics i desenvolupant les seves habilitats en l'anglès d'una forma pràctica, divertida i comunicativa alhora. És una fantàstica manera d'animar als vostres alumnes a comunicar-se en anglès!

Si desitgeu registrar al teu col·legi fes clic aquí per activar el vostre compte gratuït:
https://penfriends.cambridgeenglish.org/Xarxes socials
Exams Catalunya Facebook
Uneix-te a Exams Catalunya en Facebook:
Facebook d'Exams Catalunya...
Cambridge English Facebook
Uneix-te a la pàgina de Facebook de Cambridge English per obtenir ajuda en la preparació de l'examen.
Exams Catalunya YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens en el canal de YouTube d'Exams Catalunya
Cambridge English YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens en el Cambridge English TV YouTube channel
Exams Catalunya Twitter
Estigues al corrent de tota l'actualitat des del Twitter d'Exams Catalunya...

Exams Catalunya LinkedIn
Pàgina dedicada del nostre centre
LinkedIn d'Exams Catalunya...

Exams Catalunya Instagram
Pàgina dedicada del nostre centre
Instagram d'Exams Catalunya...


Cóm acceptar oficialment els exàmens Cambridge English
Podeu començar a acceptar oficialment els exàmens Cambridge English en només tres senzills passos:

 • Pas 1
  Feu clic en aquest vincle per emplenar el formulari o utilitzar-ho per sol•licitar més informació.
 • Pas 2
  Adapteu la vostra pàgina web, la descripció dels cursos i la carta d'oferiment per establir quins exàmens Cambridge English, amb quines puntuacions i per a quins cursos són acceptats per la seva institució.
 • Pas 3
  Registreu-vos gratuïtament i de forma segura en el servei online del Results Verification Service per verificar de forma instantània els resultats en els exàmens dels vostres sol•licitants, així com comprovar la seva foto del dia de l'examen. Podeu registrar-vos en
  www.cambridgeenglish.org/verifiers.
Descobriu més
Per saber més sobre com utilitzar els exàmens Cambridge English per beneficiar a la vostra institució, pot posar-se en contacte amb el Recognition team de Cambridge English enviant un correu electrònic a recognition@cambridgeenglish.org. Estaran encantats de proporcionar-vos més informació o, si ho desitjeu, d'organitzar una reunió.
Ja acepteu els examens Cambridge English?
Assegureu-vos de fer-ho saber de manera que Cambridge English pugui mantenir-vos al dia sobre els nous avanços i incloure la vostra organització en la Global Online Recognition Database de Cambridge English de forma que els candidats sàpiguen que tenen la possibilitat de presentar la sol•licitud davant la seva institució.Top