Suport per escoles i professors
 • Seminaris i tallers
 • Recursos Educativos Gratuitos Cambridge English
 • Introducció per a noves escoles
 • Preparation Centre Logos
 • Estadístiques i informes anuals
 • Handbooks for Teachers
 • Apps, jocs i activitats Cambridge
 • Cambridge English Penfriends
 • Xarxes socials
 • Cambridge English Webinars
 • Cerimònies de lliurament de certificats
 
Seminaris i tallers
Si ets un professor que prepara estudiants per als diferents exàmens de Cambridge English, podràs trobar una interessant informació, materials i suport en les sessions organitzats per Exams Catalunya. Els seminaris i esdeveniments són conduïts per coneguts i experimentats instructors, convocats per Cambridge English.

Exams Catalunya ofereix de manera regular sessions de formació de professors així com esdeveniments informatius al llarg de tot l'any. Els temes són triats acuradament sobre la base de la nostra experiència en el terreny del EFL i en el feedback que rebem per part dels propis docents. Els presentadors són sempre professionals altament qualificats i amb una llarga experiència en la formació de professors per als exàmens de Cambridge English.Inspire
Support pack for English language teachers
El kit d'activitats Inspire
ha estat dissenyat per Cambridge English per a ajudar els professors a fer costat als seus estudiants en cada etapa del trajecte de l'aprenentatge de l'anglès.

Inspire proporciona una àmplia varietat de recursos docents, tant digitals com tradicionals, als professors que preparen als seus alumnes per als exàmens Cambridge English, així com suport per als pares.

Els materials es basen en recerques sobre com aprenen millor els nens i joves, tant dins l'aula com fora d'ella.
Webinars
Els Cambridge English webinars per a professors són gratuïts i estan conduïts per un equip d'experts de des de Cambridge Assessment English. Aquests experts també estan a disposició per a respondre a les preguntes dels participants.


7th ELT Conference video

Video de la 7a Conferència Anual per a Professionals de l'Ensenyament de l'anglès organitzada per Exams Catalunya, que va tenir lloc el 14 de novembre de 2019 en el ICAB de Barcelona.
Suport als professors des de Cambridge English
Cambridge English ofereix una àmplia varietat de recursos educatius gratuïts així com informació de suport als professors d'anglès que desenvolupen la seva activitat en qualsevol part del món.

Pots registrar-te i disposar d'un compte gratuït per descarregar plans de classe, fitxes de treball, jocs, activitats per a l'aula i unir-te a una activa comunitat de professors.
La teva nova aula d'anglès
No importa on estiguis o com sigui la teva aula, tenim el suport adequat per a tu. Tenim tot el que necessites per a ajudar-te a preparar-te i sentir-te segur per al teu retorn a classe.
Seminaris
Exams Catalunya ofereix diversos seminaris, sessions informatives i taules rodones al llarg de tot l'any. 
Teacher Support website
Una àmplia oferta de recursos docentes i d'informació de suport per a professors. Registra't per obtenir un compte gratuït i descarregar plans de classe, tallers, jocs, o activitats per l'aula.
Webinars
Els Cambridge English webinars per a professors són gratuïts i estan conduïts per un equip d'experts de des de Cambridge Assessment English. Aquests experts també estan disponibles per respondre a les preguntes dels participants.
The Digital Teacher
Aquest espai online especialitzat proporciona cursos, articles, webinars i oportunitats per connectar-se amb professionals de l'ensenyament de tot el món i desenvolupar la pròpia carrera.
Exams Catalunya Newsletter
Els col·legis, les acadèmies i els professors poden subscriure's al butlletí mensual d'Exams Catalunya per mantenir-se al dia sobre seminaris, activitats o qualsevol altra novetat d'interés, tant en el món dels exàmens com en el de l'ensenyament de l'anglès.
Introducció per a noves escoles i acadèmies
Per què Cambridge English?
Cambridge Assessment English ofereix una àmplia varietat de certificacions de llengua anglesa amb el màxim reconeixement internacional. A part de l'anglès general, ofereix exàmens especialitzats en anglès per als negocis, les finances o l'àmbit jurídic així com diplomes per a nens i certificats per a professors d'anglès.
Milers d'universitats, empreses i institucions governamentals de tot el món confien en els certificats Cambridge English com a prova de competència en l'ús de l'anglès.

Els exàmens
Els exàmens Cambridge English posseeixen una llarga i merescuda reputació d'excel·lència. Cada any s'examinen més de 5,5 milions de persones en 130 països: resulta essencial per a la qualitat dels exàmens i per a la reputació de Cambridge English que tots i cadascun dels candidats puguin experimentar a través de la prova els estàndards més alts i exigents a tots els nivells. Els exàmens han estat dissenyats específicament perquè resultin justs i equitatius per a tots els candidats qualssevol que siguin la seva edat, gènere, nacionalitat, llengua materna, cultura o substrat ètnic.
Sou un col·legi d'educació reglada (públic, privat o concertat)?
Informeu-vos sobre els avantatges del Projecte Nacional per a Col·legis de Cambridge English...

Prepareu alumnes que estudien en alguna universitat pública?
Informeu-vos sobre les taxes reduïdes per estudiants universitaris...

Reconeixement i validesa
Els exàmens estan vinculats al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER), publicat pel Consell d'Europa, facilitant a les empreses, universitats i altres organitzacions l'especificar diferents nivells de competència lingüística i als candidats triar l'examen adequat.

Cambridge Assessment English va ser una de les organitzacions involucrades en el primer desenvolupament d'aquest criteri d'avaluació de l'idioma, usat internacionalment per descriure la capacitat lingüística. Cambridge English es manté la seva importància en el desenvolupament del MCER en la seva condició de soci principal d'English Profile, un programa de recerca que aprofundeix en els continguts del MCER, proporcionant descriptors detallats de l'aprenentatge de l'anglès per a cadascun dels sis nivells.


Fes click a la imatge per ampliar
Preparation Centre Logos - Condicions d'ús
The Exams Catalunya and Exam Balears Preparation Centre Logos

Els centres que presenten estudiants als exàmens Cambridge English a través de Exams Catalunya i de Exams Balears poden utilitzar els logos corresponent en les seves pàgines web, fullets o qualsevol altre material publicitari propi. Es poden descarregar els logos en alta i baixa resolució a través dels vincles que apareixen en el nostre portal per a Centres Preparadors accedint des del següent vincle:
Un reconeixement a la fidelitat
Cambridge Assessment English es complau en proporcionar a les escoles o acadèmies que de forma activa preparen candidats per als exàmens Cambridge English una sèrie de logotips (registrats per Cambridge English) per ajudar en la promoció dels cursos de preparació per als exàmens. És important tenir en compte que l'autorització per a l'ús d'aquests gràfics queda supeditada a la continuïtat en la preparació de candidats i l'acord de l'escola (a l'ús dels gràfics) al compliment de la present normativa (l'autorització de la qual i conformitat queda regulada per la llei anglesa i subjecta als tribunals anglesos).

Un cop autoritzat de forma expressa el seu ús per Cambridge English els gràfics podran utilitzar-se en publicacions o webs (en la forma especificada més a baix). Aquesta utilització comporta l'acceptació que el permís pot ser anul·lat en qualsevol moment, en aquest cas l'escola haurà de cessar en l'ús dels gràfics (i retirar-los de qualsevol publicació on figurin impresos) si és requerit per Cambridge English.

Per evitar qualsevol dubte NO està permés cap tipus d'ús del logotip amb l'escut de Cambridge English que apareix en la part superior del certificat de Preparation Centre (a part de l'exhibició del certificat original).

Està permés l'ús d'aquests gràfics:
 • En documents publicitaris o un altre material promocional relacionat amb la preparació de cursos per als exàmens Cambridge English
 • En anuncis de premsa referits específicament a cursos de preparació per als exàmens Cambridge English
 • En pàgines web relacionades amb cursos de preparació per als exàmens Cambridge English
 • En cartells, posters, etc, que promocionin cursos de preparació per als exàmens Cambridge English
 • En articles promocionals (llapis, bolígrafs, samarretes, gorres, gots o altres objectes usats per promocionar els exàmens), sempre que es tracti d'obsequis no destinats a la venda
No està permés l'ús d'aquests gràfics:
 • En cap tipus de certificat, factura o un altre document financer
 • Com a part d'una plantilla de correu electrònic o de qualsevol altre tipus de formulari electrònic diferent de les pàgines web en la forma descrita en l'apartat anterior
 • En relació amb qualsevol examen, test o certificat proporcionats per l'escola diferents dels exàmens Cambridge English
Ús dels gràfics
Cambridge English no imposa restriccions a la grandària o posicionament dels gràfics sempre que el logo i/o el nom de l'escola figurin de manera prominent.
Els gràfics han d'usar-se sempre en el format i proporcions exactes que es proporcionen. Sota cap circumstància podran ser alterats o retocats els gràfics o reescrita cap part de la tipografia. Serà necessari assegurar que qualsevol dissenyador o impressor que treballi en o per a l'escola compleix amb aquests requisits.
Serà necessari assegurar-se que els colors són reproduïts de manera fidedigna.

Queda terminantment prohibit l'ús de qualsevol còpia d'aquests gràfics obtinguda per qualsevol altra via.

Si la vostra escola o acadèmia inscriu un mínim anual de 50 candidats podeu sol·licitar l'ús dels Preparation Centre Logos contactant amb el nostre centre d'examen mitjançant l'adreça de correu electrònic [email protected].
Estadísticas e informes online para los centros


Els informes de l'acompliment constitueixen una eina insubstituïble a l'hora de controlar els resultats obtinguts pels candidats que cada curs es presenten als exàmens de Cambridge Assessment Languages.

Com saben els nostres Centres Preparadors, Exams Catalunya, conscient de la seva utilitat i interès, ha recopilat i elaborat aquesta informació al llarg dels anys facilitant-la-hi als seus Centres Preparadors a fi que puguin disposar dels indicadors necessaris per analitzar els resultats dels seus estudiants al final de cada temporada. Durant tot aquest temps, hem insistit de diverses maneres davant Cambridge English sobre la necessitat de fer accessible aquesta informació a tots els centres de forma centralitzada i unificada ja que sempre hem cregut en el seu caracter essencial.

Finalment, Cambridge Assessment English ha introduït dins del “Preparation Centre Results Online” una nova aplicació, els “Preparation Centri Performance Reports”. Els centres poden obtenir directament els informes relatius als candidats presentats. Els informes facilitats permetran als Centres Preparadors registrats en el sistema comprovar quin ha estat l'acompliment dels seus candidats per destresa, puntuació, qualificació de la ‘Cambridge English Scale score’, etc. així com comparar aquest acompliment per anys i posar-ho en relació amb els resultats nacionals i globals. Els resultats poden ser consultats online o exportats a altres formats.

Els informes poden obtenir-se per a tots els certificats Cambridge English, des de Starters fins a Proficiency i Business Certificates i suposa un salt de qualitat important en el control dels resultats per part de col·legis, acadèmies i professors.

Investigació i validació
Tots els exàmens Cambridge English han estat especialment dissenyats perquè resultin justs i equitatius per a tots els candidats qualssevol que siguin la seva edat, gènere, nacionalitat, llengua materna, cultura o substrat ètnic.

La qualitat i l'equitat són el centre de totes les activitats de Cambridge English i en la pràctica es tradueixen en:
 • Validesa - fins a quin punt les respostes d'un examen poden ser considerades com un reflex fiable de l'acompliment del candidat.
 • Fiabilitat - fins a quin punt els resultats d'un examen són consistents, exactes i per tant fiables.
 • Impacte - l'efecte positiu de l'examen en els candidats i en altres usuaris, incloent la societat en el seu conjunt.
 • Practicitat - fins a quin punt un examen és realitzable tenint en compte els recursos necessaris.
La qualitat és rigorosament monitoritzada al llarg de tots els aspectes del procés d'examen, i el Research and Validation Group treballa en estreta relació amb el Assessment and Operations Group en el desenvolupament dels exàmens, la construcció, administració, avaluació i processament de resultats, i la revisió i avaluació global.

Per a major informació sobre Research and Validation i Exam Production:

Cambridge English Handbooks for Teachers
Els Handbooks for Teachers contenen tota la informació necessària per a la preparació dels vostres alumnes per a cadascun dels exàmens Cambridge English. Els continguts fan referència detallada al nivell de gramàtica i el vocabulari requerits i analitzen en profunditat l'estructura i configuració de cadascuna de les proves. Són un element imprescindible a l'hora de preparar amb garanties als estudiants per a la seva prova.

Anglès general
Anglès per al nivell escolar
Anglès laboral i professional
Teaching Knowledge Test
Apps, jocs i activitats CambridgeEnglish
Juga els nostres jocs: Practica el teu anglès!

       Haz clic para jugar...
Monkey Puzzles
Visita els llocs favorits de Monkey i juga 8 mini jocs per comprovar el teu anglès. Desbloqueja jocs conforme progresses – però ves amb compte, conforme avances augmenta la dificultat!
Nivells d’examen: Young Learners (Starters, Movers, Flyers)
Nivel MCER: A1-A2
Habilitats practicades: Reading


Word Fun World
Entra en un fantàstic ,món de diversió per Starters, Movers i Flyers. Juga emocionants jocs per practicar i aprendre vocabulari per als exàmens Cambridge English: Young Learners. És la perfecta preparació per als Young Learners o simplement una divertida forma de practicar anglès a un nivell inicial d'aprenentatge. Ideal pper als estudiants d'anglès i diversió amb les paraules per a nens de qualsevol edat. Disponible en la App Store per descarregar gratis.
Nivells d’examen: Young Learners (Starters Movers, Flyers)
Nivel MCER: A1-B1
Habilitats practicades: Reading, Listening.
Quiz your English app
Desafia als teus amics i a jugadors d’arreu del món amb English language quiz. Amb una àmplia varietat de temes,  Quiz your English és una forma divertida de practicar i millorar el teu anglès.
Nivells d’examen: B2 First, B2 First for Schools
Nivel MCER: B1-B2
Habilitats practicades: Vocabulari i gramàtica.
Exam lift
Practica el teu anglès i desenvolupa les habilitats necessaries per al teu examen B1 Preliminary for Schools. Proporcionant diverses activitats i tasques de pràctica d’examen, Exam Lift és una forma flexible de millorar el teu anglès.
Nivells d’examen: B1 Preliminary for Schools
Nivell MCER: B1
Habilitats practicades: Lectura i escriptura
       Fes clic per anar a la pàgina...
Jocs Cambridge English Young Learners
Anima als teus alumnes amb vocabulari divertit a practicar el seu anglès utilitzant aquests jocs interactius.
Nivells d’examen: Starters, Movers, Flyers
Nivel MCER: A1-A2
Habilitats practicades: Reading
       Fes clic per anar a la pàgina...Activitats Cambridge English Young Learners
Nivells d’examen: Starters, Movers, Flyers
Nivell MCER: A1-A2
Habilitats practicades: Lectura

Recursos gratuïts

Millora la teva comprensió auditiva en anglès
Aquesta nova sèrie d'enregistraments Cambridge English explica la història dels estudiants universitaris Geeta i Paul. Mentre s'esforcen amb les seves tasques un misteriós professor els ofereix ajuda. Cadascun dels set episodis s'acompanya d'activitats dels nivells B1-B2 per ajudar a l'estudiant a practicar el llenguatge de cada episodi.


Rep valoració del teu escrit en segons
Write & Improve és un projecte de recerca dut a terme per Cambridge English Language Assessment i iLexIR. Com a part del projecte podràs enviar el teu treball i rebre valoració sobre el mateix. Pots usar aquesta valoració per millorar la teva feina.


Cambridge English Penfriends
Making friends through learning

Ajudeu als vostres estudiants a fer amistat amb altres estudiants d'anglès de tot el món a través de l'activitat internacional Cambridge English Penfriends. Els vostres estudiants dissenyaran i compartiran cartes amb estudiants de col·legis a un altre país. Milers d'estudiants en més de 16.000 col·legis ja utilitzen Penfriends per intercanviar cartes amb altres estudiants d'anglès de més de 180 països diferents. Els vostres estudiants es divertiran fent nous amics i desenvolupant les seves habilitats en l'anglès d'una forma pràctica, divertida i comunicativa alhora. És una fantàstica manera d'animar als vostres alumnes a comunicar-se en anglès!

Si desitgeu registrar al teu col·legi fes clic aquí per activar el vostre compte gratuït:
https://penfriends.cambridgeenglish.org/
Xarxes socials
Exams Catalunya Facebook
Uneix-te a Exams Catalunya en Facebook:
Facebook d'Exams Catalunya...
Cambridge English Facebook
Uneix-te a la pàgina de Facebook de Cambridge English per obtenir ajuda en la preparació de l'examen.
Exams Catalunya YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens en el canal de YouTube d'Exams Catalunya
Cambridge English YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens en el Cambridge English TV YouTube channel
Exams Catalunya Twitter
Estigues al corrent de tota l'actualitat des del Twitter d'Exams Catalunya...
Exams Catalunya LinkedIn
Pàgina dedicada del nostre centre
LinkedIn d'Exams Catalunya...

Exams Catalunya Instagram
Pàgina dedicada del nostre centre
Instagram d'Exams Catalunya...
Cambridge English Webinars
Els webinars Cambridge English per a professors són de lliure participació i són conduïts per un equip d'experts de Cambridge English Language Assessment que també responen a les preguntes formulades pels participants.

Els webinars cobreixen la sèrie completa dels exàmens Cambridge English, teaching qualifications com ara CELTA i el Teaching Knowledge Test. Proporcionen una valuosa informació en relació amb les tasques i formats de cadascun dels exàmens, així com detalls sobre el sistema d'avaluació de cada prova i les implicacions per als professors.

Els webinars Cambridge English es desenvolupen normalment els dilluns a la tarda i els dimecres al matí en horari del Regne Unit.

Faci clic aquí per accedir a la web dels Cambridge English webinars...

        Y a més...

Com a professor d'anglès, pots beneficiar-te del desenvolupament professional d'alta qualitat que proporcionen els experts de Cambridge Assessment English. The Digital Teacher ha estat desenvolupat per experts en la pràctica de la matèria sobre el terreny, en col·laboració amb professors i formadors en actiu. Aquesta contribució constitueix la base estructural dels continguts d'aquest lloc web i proporciona una guia centrada i amb principis per al desenvolupament professional.
Ceremònies de lliurament de certificats

Èxit en els exàmens Cambridge English
Ens encanta que els vostres estudiants ho hagin fet tan bé en els seus recents exàmens Cambridge Assessment English.

Les cerimònies de lliurament de certificats són una gran oportunitat per compartir el seu èxit amb els pares i reconèixer també públicament l'esforç dels seus professors. Aquests esdeveniments poden usar-se a més per atreure l'atenció positiva dels mitjans d'informació locals.

Amb aquesta finalitat, Exams Catalunya i Cambridge English han desenvolupat un Certificate ceremony toolkit que podeu descarregar a sota.

Cerimònia de lliurament-
Guia general


Cerimònia de lliurament-
Banner

Cerimònia de lliurament-
Poster

Cerimònia de lliurament-
Postals per als pares


Invitació per als pares i mares
Agraïment als professors
Videos
En aquests videos, Evelina Galaczi i Juliet Wilson feliciten als estudiants per la importància dels objectius assolits. Descarregueu els videos per projectar-los als estudiants durant la cerimònia de lliurament de certificats.

Compartiu les noticies de la vostra cerimònia de lliurament de certificats!

Per poder treure el màxim benefici de la cerimònia de lliurament de certificats, podeu redactar una breu ressenya per publicar a la pàgina web, les xarxes socials o els butlletins informatius del vostre centre. També podeu enviar-la als mitjans informatius locals.

Assegureu-vos de comunicar-nos qualsevol notícia o ressenya que publiqueu o aquelles històries sobre l'èxit dels vostres estudiants que apareguin en els els mitjans locals i els compartirem tant als nostres canals de les xarxes socials com amb Cambridge English.


Top