Linguaskill amb vigilància a distància
COVID-19
La situació generada per l'actual crisi sanitària ha afectat a la majoria de les activitats quotidianes, entre elles les relacionades amb l'educació i la formació. Molts estudiants d'anglès han vist interrompuda tant la progressió dels seus estudis com els projectes immediats d'obtenir una certificació oficial adequada als seus plans, siguin acadèmics o laborals.
L'examen Linguaskill amb vigiláncia a distància (online) permet acreditar el nivell B1, B2 o C1
del MCER i és una opció addicional per qui no pot esperar i el necessita per a graduar-se en la universitat, accedir a beques, fer un postgrau o presentar-se a oposicions. El test el realitzes a casa, el dia que tu triïs i amb la qualitat de Cambridge English. Per la seva alta seguretat en el processament dels resultats compta amb l'aprovació de ACLES (Associació de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior) i CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles).

 Consulta aquí les universitats i organismes educatius que accepten Linguaskill...

Linguaskill amb vigilància online, el test avaluatiu d'anglès amb resultats ràpids i precisos
Linguaskill és una prova adaptativa multinivell online de tipus avaluatiu creada per a avaluar el nivell d'anglès d'un candidat o d'un grup de candidats. Les noves tecnologies ja permeten proporcionar avaluacions d'alta exigència en qualsevol lloc i moment, garantint els més alts estàndards de seguretat.

 • Per què Linguaskill?
 • Format
 • Resultats
 • Preparació
 • Inscripció
Linguaskil amb vigilància online per a candidats particulars
Els candidats particulars poden poden usar Linguaskill de diverses maneres.
 • Com un indicador de la seva habilitat lingüística en un CV.
 • Per a confirmar l'avaluació d'un certificat estàndard (per exemple, B2 First) obtingut amb anterioritat.
 • Com a orientació o recomanació per a un candidat que desitja saber per a qual dels exàmens estàndard ha de preparar-se.
Exàmens de competència lingüística vs. Tests avaluatius

Exàmens de competència

Tests avaluatius
Necessitats del candidat
Millorar el nivell d'anglès - Aprendre anglès
Dates d'examen i sessions regulars
Comunicació (confiança) & habilitats
Necessitat de certificar el nivell d'anglès
Plans de futur laboral o acadèmic
C1 / C2 (prendre l'aprenentatge de debò)
Invertir a aprendre anglès
Resultats ràpids
Dates del test – a elecció del candidat
Només es necessita acreditar el nivell d'anglès
B1 / B2 (graduation exit exam)
Econòmicament assequible
Valors del producte
Alta seguretat tant en la vigilància com en el processament dels resultats
Mundialment reconeguts
Valor afegit - certificats molt valorats
La darrera tecnologia amb la mateixa qualitat de sempre (resultats en 48 hores)
Dates del test - flexible
Alta seguretat en el processament dels resultats
Assequible
Objectiu principal
Alt impacte en l'aprenentatge
Certificats individuals atorgats per Cambridge
Treball / estudi a l'estranger
Certificat de competència
No és un test pass / fail - entry / exit
Informe detallat individual disponible
Graduació
Informe detallat mostrant el nivell de l'idioma (no es necessita certificat)
Proposta de valor
Els certificats Cambridge English són reconeguts per més de 20.000 universitats ocupadors i governs arreu del món. Obren les portes a l'educació superior, milloren les oportunitats d'ocupació i, en ser reconeguts globalment, incrementen les opcions d'estudiar o treballar.
Linguaskill proporciona una manera ràpida i eficient d'avaluar els nivells de l'idioma en admissions, monitorar la progressió i comprovar els requisits lingüístics necessaris per a la graduació.
Linguaskill, un test adaptatiu multinivell

El mòdul del Reading and Listening de Linguaskill és adaptatiu: les successives preguntes van fent-se més fàcils o més difícils depenent de la resposta formulada per a la pregunta anterior. Com a resultat, cada candidat rep un versió única del test ajustada al seu nivell de competència i això fa que el test sigui adequat per a tots els nivells i ofereixi un experiència personalitzada.

Com funciona l'adaptabilitat en el test Linguaskill
Fes click en la imatge per ampliar
Linguaskill en l'empresa i en l'educació

Institucions d'ensenyament superior: Linguaskill proporciona una manera eficient d'avaluar els nivells d'idioma requerits en el procés d'admissió, monitoritzar la progressió en l'aprenentatge i verificar que els estudiants compleixin amb el nivell d'idioma que és necessari acreditar en el moment de la graduació.
Admissions
Avaluar el nivell de l'idioma dels estudiants en els processos d'admissió.
Graduació
Comprovar si els estudiants compleixen els requisits per a la seva graduació.


Ocupadors
: Poden utilitzar Linguaskill en els processos de selecció per a cerciorar-se que els candidats tenen les competències lingüístiques adequades per al lloc o per a controlar l'eficàcia de les accions de formació lingüística del personal.
Selecció
Contractar empleats amb la competència lingüística adequada en l'ús de l'anglès.
Progressió
Mesurar la millora en les competèncias lingüístiques al llarg del temps.
La ciència darrere de l'examen
Linguaskill ha estat desenvolupat per un equip d'experts de Cambridge Assessment English amb dedicació exclusiva i s'ha provat per parlants de més de 40 idiomes de 50 països per a assegurar la precisió i fiabilitat dels resultats.

Combina la darrera tecnologia amb la fiabilitat i qualitat que s'espera dels exàmens Cambridge Assessment English.
Format de les proves Linguaskill amb vigilància online

La particularitat de la modalitat amb vigilància online és que ofereix a cada candidat la possiblitat de realitzar el test a petició ('on demand'). La prova es pot organitzar en la data que triïs i en el lloc que més s'adeqüi a les teves necessitats, pot ser a casa o en el treball. No necessites cap programari o equip especialitzat, tan sols un ordinador, connexió a Interne, auriculars i tenir instal·lat el software necessàri per a la vigilància online.
IMPORTANT: Tingues en compte que el test no es pot realitzar amb tabletes o telèfons mòbils.

Linguaskill ofereix una avaluació flexible i modular que presenta el següent format:

Format del test
Reading & Listening
(Comprensió lectora i auditiva combinades)
60-80 min. approx
Writing
(Expressió escrita)
45 min.
Speaking
(Expressió oral)
15 min. approx

Els mòduls són independents, per la qual cosa el candidat pot compondre el seu test de la manera que més s'ajusti a les seves necessitats. Pot optar per realitzar el test complet o bé els mòduls de la seva elecció.
 • Opció 1: Test complet (Reading & Listening, Writing and Speaking)
 • Opció 2: Mòduls separats (combinacions dels diferents mòduls entre si).
Linguaskill consta de tres parts:Comprensió de lectura i auditiva: 60-85 minuts (7 apartats)

El mòdul de comprensió de lectura i auditiva (Reading and Listening) és flexible, de manera que no hi ha un nombre establert de preguntes. Cada pregunta que el candidat respon ajuda a l'ordinador a entendre millor el seu nivell. La prova conclou quan el candidat ha contestat suficients preguntes perquè Linguaskill identifiqui el seu nivell amb precisió. Els resultats per al mòdul de comprensió de lectura i auditiva es proporcionen en el mateix moment.

Nombre de apartats:
7
Nombre de preguntes:Variable
Extensió dels textos:Variable
Tipus de preguntes – Reading tasks:

 • Llegir i seleccionar
  Els candidats llegeixen una notícia, diagrama, etiqueta, memoranda o carta contenint un text curt i tria la frase que concorda de manera més exacta amb el significat del text. Hi ha tres possibles respostes.
 • Completar frases
  Els candidats llegeixen una frase a la qual li falta una paraula (gap) i trien la paraula correcta per a completar l'espai en blanc. Hi ha quatre opcions per a cada espai en blanc.
 • Completar frases mitjançant opcions multiples
  Els candidats trien la paraula o frase correcta per a completar els espais en blanc d'un text. Hi ha quatre opcions per a cada espai en blanc.
 • Completar frases de forma lliure
  Els candidats llegeixen un text curt en el qual falten algunes paraules (gaps) i escriuen la paraula que mancada en cada espai en blanc.
 • Lectura extensa
  Els candidats llegeixen un text llarg i responen a una sèrie de preguntes d'opció múltiple. Les preguntes estan en el mateix ordre que la informació en el text.
Tipus de preguntes – Listening tasks:

 • Escoltar i seleccionar
  Els candidats escolten un breu enregistrament d'àudio i responen a una pregunta  d'opció múltiple amb tres opcions.
 • Comprensió auditiva extensa
  Els candidats escolten un enregistrament d'àudio i responen a una sèrie de preguntes d'opció múltiple basades en ella. Les preguntes estan en el mateix ordre que la informació en el text.Expressió escrita: 45 minuts (2 apartats)

El mòdul d'expressió escrita (Writing) requereix que els candidats introdueixin les respostes mitjançant el teclat d'un ordinador. L'ordinador puntua les respostes automàticament. Els resultats estan disponibles en un termini de 12 hores.

Format:
El candidat enregistra les seves respostes
Temes d'exemple:plans futurs, temps lliure i oci, utilitzar i aprendre l'anglès, familiars i amics, viatges i vacances, llocs i llocs d'interès, estudis i treball, compres, esport, música, vida familiar, tecnologia
Apartat 1
Correu electrònic:

El candidat haurà d'escriure un mínim de 50 paraules.

Correspon a la meitat de la nota final d'expressió escrita.

Tipus de preguntes:
Els candidats llegeixen una anotació breu, normalment un email. Utilitzen la informació que conté i les tres vinyetes per a redactar un email d'un mínim de 50 paraules. Els candidats disposen de 15 minuts per fer-ho.
Apartat 2
Text llarg:
El candidat haurà d'escriure un mínim de 180 paraules.

Correspon a la meitat de la nota final d'expressió escrita (Writing).

Tipus de preguntes:
Els candidats llegeixen un text curt esbossant una situació i responen usant la informació obtinguda i les tres vinyetes. Els candidats redacten una carta o informe d'almenys 180 paraules. Disposen per fer-ho d'aproximadament 30 minuts.
Expressió oral: 15 minuts (5 apartats)

El mòdul d'expressió oral (Speaking) es realitza per ordinador amb micròfon i auriculars. Les preguntes es presenten al candidat en la pantalla de l'ordinador i a través dels auriculars. Les respostes s'enregistren i són avaluades per almenys dos examinadors independents. Els resultats estan disponibles en 48 hores.
Apartat 1
Entrevista:

El candidat respón a vuit preguntes sobre ell mateix (les dues primeres preguntes no es califiquen).
Preguntes:
Percentatge de l'apartat 1:
8
20% de calificació total.
Apartat 2
Lectura en veu alta:
El candidat llegeix vuit frases en veu alta.
Preguntes:
Percentatge de l'apartat 2:
8
20% de la calificació total.
Apartat 3
Torn estès 1:
Es dóna al candidat un tema per desenvolupar durant un minut. Es permeten 40 segons per a la preparació.
Preguntes:
Percentatge de l'apartat 3:

1
20% de la calificació total.
Apartat 4
Torn estès 2:
Se li dóna al candidat un o més gràfics (com un diagrama o un full d'informació) perquè parli sobre ells durant un minut. Es permet un minut per a la preparació.
Preguntes:
Percentatge de l'apartat 4:

1
20% de la calificació total.
Apartat 5
Activitat de comunicació:
El candidat dóna la seva opinió amb respostes curtes a cinc preguntes sobre un tema. Es permet un minut per a la preparació.
Preguntes:
Percentatge de l'apartat 5:

5
20% de la calificació total.Resultats de Linguaskill

Els resultats de Linguaskill es proporcionen en un termini de 48 hores en el cas de triar les 4 destreses. S'enviarà un informe de resultats generat per ordinador, de manera que no cal esperar a certificats impresos o altres documents.


Linguaskill avalua els nivells d'anglès alineats amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües MCER, des d'un nivell inicial per sota de l'A1, fins al C1 o superior. Els resultats de les proves també es mostren com a puntuacions corresponents a la Cambridge English Scale.

En els resultats figura la puntuació obtinguda per a cada destresa corresponent a la Cambridge English Scale i al MCER, de manera que és fàcil comprovar on han obtingut millors resultats els candidats i on poden millorar.

Si s'examina de més d'una destresa, també hi figura un resultat general, calculat com a mitjana de les notes corresponents a les destreses individuals.

Cada informe de resultats inclou una breu descripció que detalla el que un candidat és capaç de fer dins de cada nivell del MCER.

La Cambridge English Scale es compon d'una sèrie de puntuacions utilitzades per reportar els resultats dels exàmens de Cambridge English de forma més detallada. Permet conèixer de forma ràpida el nivell d'anglès dels candidats.

El MCER és el marc de referència internacional que estableix el que un candidat és capaç de fer amb l'idioma en cadascun dels seus nivells, la qual cosa permet comparar els resultats de Linguaskill amb els estàndards internacionals.

Puntuació
Linguaskill
Nivell
MCER
180+
C1 o superior
160 - 179
B2
140 - 159
B1
120 - 139
A2
100 - 119
A1
82 - 99
Per sota de A1


Resultats en format de fàcil comprensió
Els resultats Linguaskill es presenten en un Informe de Resultats fàcil de comprendre. Es poden generar informes per a persones individuals o per a grups, depenent de les necessitats. També és possible generar un desglossament de les puntuacions per grup i nivell, la qual cosa permet una fàcil comparació de la capacitat lingüística en tota l'organització.

Format de l'informe de resultatsEls resultats de Linguaskill es presenten en un informe de resultats clar i fàcil d'entendre.

L'informe de resultats per grup mostrarà:
 • la teva puntuació dins de la Cambridge English Scale, detallant els resultats de cada destresa de la qual t'has examinat
 • una qualificació general dins de la Cambridge English Scale, que és una mitjana de les puntuacions individuals de cada destresa
 • la teva puntuació alineada dins del MCER per a cada destresa de la qual t'has examinat
 • una puntuació general alineada dins del MCER
 • un resum del que significa cada puntuació, en termes de la capacitat lingüística en anglès aconseguida.

 Descarrega un exemple d'informe de resultats individual...

Linguaskill Results Service
Linguaskill Results Service permet a les institucions o ocupadors validar l'autenticitat de l'Informe Linguaskill (Linguaskill Test Report Form, TRF). Emplenant la informació del TRF, és possible verificar si un informe TRF és vàlid o invàlid.

Com accedir al Linguaskill Results Service
Cal connectar-se al portal Linguaskill Results Service i fer clic en Verify a result o Sign in. Hauràs de registrar-te i crear un nou compte o bé connectar-te si ja t'havies registrat prèviament.
Una vegada registrat podràs connectar-te usant la teva adreça de correu electrònic i contrasenya.


Resultats ràpids

Resultats confiables

Informe en profunditat
Recursos de preparació per a Linguaskill
Exemples gratuïts de proves online

Poden utilitzar-se aquests exemples de proves online per a familiaritzar-se amb els tipus de preguntes que apareixen en Linguaskill.

Linguaskill GeneralLinguaskill Business
Tests de pràctica online gratuïts
Reading & Listening Elementary test 1
Reading & Listening Elementary test 2
Reading & Listening Elementary test
Reading & Listening Intermediate test 1
Reading & Listening Intermediate test 2
Reading & Listening Intermediate test
Reading & Listening Advanced test 1
Reading & Listening Advanced test 2
Reading & Listening Advanced test
Tests de mostra online gratuïts
Reading & Listening test
Reading & Listening test
Writing test
Writing test
Speaking test
Speaking testNota: La prova model de comprensió de lectura i auditiva (Reading and Listening) no és adaptativa i és més curta que una prova real.
Les proves model no proporcionen resultats ni es guarden les respostes.
Materials oficials de preparació de Cambridge English


Cambridge English Empower
és un curs general que cobreix tots els nivells del MCER. Es pot escollir el curs que s'adapti a les teves necessitats, des del nivell A1 al C1 del MCER.

Compra online el llibre Cambridge English Empower...


Documents informatius Linguaskill

Descargar l'informe de prova d'audició i lectura de Linguaskill...
Descarregar l'informe de prova escrita de Linguaskill...
Descarregar l'informe de les proves d'audició i lectura adaptatives en ordinador de Linguaskill...
Descarregar el fullet de Linguaskill...Com inscriure's per al test Linguaskill amb vigilància online
Pas 1 - Selecciona la data que prefereixis per a realitzar el test

Els tests Linguaskill amb vigilància online es realitzen sota petició i es pot triar la data que s'ajusta millor a les necessitats del candidat.
Pas 2 - Emplena el formulari d'inscripció online

Una vegada hagis decidit la data i l'horari del teu test pots inscriure't des del nostre formulari online i et confirmarem la sessió mitjançant correu electrònic.
Pas 3 - Pagament de les taxes
El pagament de les taxes d'examen ha de realitzar-se, no més tard de 48 hores abans de la data del test (72 hores si és cap de setmana).
Per a realitzar el pagament pots optar entre un dels tres mètodes següents:

 1. Targeta de crèdit/dèbit
 2. Transferència bancària a qualsevol dels següents comptes:
  Banc Santander
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0049 4754 89 2516056032
  IBAN: ES9400494754892516056032
  Banc Sabadell
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0081 0053 54 0001180228
  IBAN: ES7300810053540001180228
  IMPORTANT: Si realitzes el pagament mitjançant transferència bancària has de fer constar clarament el nom i cognom/s del candidat, el test realitzat i la data de la sessió. Qualsevol càrrec o comissió que es generi serà a càrrec de l'ordenant. Exams Catalunya no es responsabilitzarà d'aquests conceptes. Una vegada efectuat el pagament de les taxes d'inscripció és imprescindible enviar el comprovant del pagament al nostre centre a l'adreça de correu electrònic registrations@exams-catalunya.com de manera que puguem comprovar el pagament amb el banc. La matrícula no es considerarà completada fins que el centre no hagi rebut el comprovant bancari.

 3. Pagament presencial en les nostres oficines:
  Pots optar per inscriure't en l'examen i realitzar el pagament directament en les nostres oficines. Si es tria aquesta opció, el pagament ha de realitzar-se en el moment de formalitzar la inscripció. El pagament pot realitzar-se en efectiu, transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.

  C/ Freixa, 5-9
  08021 Barcelona
  Tel: 934 111 333
  Horari: de dilluns a divendres 9am - 5pm

  El candidat pot inscriure's personalment o mitjançant una tercera persona que actuï en el seu nom.
IMPORTANT: En rebre el formulari d'inscripció, el centre enviarà al candidat una confirmació de rebut. Una vegada comprovat el pagament de les taxes el candidat rebrà una confirmació de la inscripció en l'examen.
Si en el termini de 3 dies laborables no has rebut la confirmació de la teva inscripció, si us plau, posa't en contacte amb el centre a través del telèfon 934 111 333. Assegura't abans de comprovar que el missatge no ha estat enviat a la carpeta del correu escombraries.


Top