Inscripció a les sessions d'examen Cambridge English
 • Centres Preparadors
 • Candidats Particulars
 • Com organitzar YLE al vostre centre
 • Linguaskill
 • Sessions d'examen a la teva localitat
 • On examinem?
 
Procediment d'inscripció per a escoles, acadèmies i professors

Taxes d'examen
'Main Suite'

Examen
Preu UP *
  C2 Proficiency

217 €
207 €
  C1 Advanced
211 €
201 €
  B2 First, First for Schools
195
185 €
  B1 Preliminary, Preliminary for Schools
104,50 €98,50 €
  A2 Key, Key for Schools
98,50 €-
'World of Work'

Examen
Preu
  Business B1 Preliminary

105 €
  Business B2 Vantage

195 €
  Business C1 Higher

212 €
'Teaching Knowledge Test'

Examen
Preu
  Modules 1, 2 & 3

66 €
  CLIL, YL

66 €
'Young Learners

Examen
Preu
  Pre A1 Starters

62,50 €
  A1 Movers

62,50 €
  A2 Flyers

65,75 €
* Universities Project: Precios especiales para estudiantes de universidades públicas.
** National Schools Project: Precios especiales aplicables a los centros de enseñanza reglada adscritos al Programa Nacional para Colegios de Cambridge English Language Assessment.


Inscripción de alumnos en las sesiones de examen


Inscribir a vuestros estudiantes en un examen Cambridge English es muy sencillo. Desde el nuevo portal Exams Catalunya Online los Centros Preparadores registrados con Exams Catalunya pueden administrar de una forma fácil y segura las inscripciones de sus estudiantes en las diferentes sesiones de examen, controlando en todo momento la situación de sus candidatos e interactuando de forma directa con el centro. Basta con identificarse en el portal para acceder a la zona privada de gestión de candidatos.

Si todavía no se dispone de acceso al portal Exams Catalunya Online pero se desea incribir candidatos en las sesiones organizadas por nuestro centro es posible darse de alta desde el vínculo https://centres.exams-catalunya.com/sign-in/register.

Por razones de seguridad y de fiabilidad, la inscripción de candidatos por parte de los Centros Preparadores debe realizarse siempre desde el portal Exams Catalunya Online.


Pago de las tasas

El pago de las tasas de examen debe realizarse dentro del periodo de inscripción. En el caso de los alumnos inscritos una vez transcurrido el mencionado periodo se aplicará un recargo de 40 Euros.
Para realizar el pago podéis optar entre uno de los tres métodos siguientes:

 1. Tarjeta de crédito/débito 2. NUEVO: Desde el portal Exams Catalunya Online los Centros Preparadores disponen ahora también de la posibilidad de realizar el pago de las tasas de sus candidatos directamente mediante tarjeta de crédito.

 3. Transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas:
  Banco Santander
  Titular de la cuenta: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de cuenta: 0049 4754 89 2516056032
  IBAN: ES9400494754892516056032
  Banc Sabadell
  Titular de la cuenta: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de cuenta: 0081 0053 54 0001180228
  IBAN: ES7300810053540001180228

  IMPORTANTE: Si realizas el pago mediante transferencia bancaria debes hacerse constar claramente el nombre de la escuela/academia/institución y el/los nivel/es y fecha/s de la/s sesión/es de examen o bien el número de la factura que te hayamos enviado. Cualquier cargo o comisión que se genere correrá a cargo del ordenante. Exams Catalunya no se responsabilizará de estos conceptos. Una vez efectuado el pago de las tasas de inscripción es imprescindible enviar el comprobante del pago a nuestro centro a la dirección de correo electrónico registrations@exams-catalunya.com de forma que podamos comprobar el pago con el banco. Las plazas de vuestros alumnos no serán confirmadas hasta que el centro no haya recibido el comprobante bancario.

 4. Pago presencial en nuestras oficinas:
  Puedes optar por inscribir a vuestros alumnos y realizar el pago directamente en nuestras oficinas. Si se elige esta opción, el pago debe realizarse en el momento de formalizar la inscripción. El pago puede realizarse en efectivo, transferencia bancaria o tarjeta de crédito/débito.

  C/ Freixa, 5-9
  08021 Barcelona
  Tel: 934 111 333
  email: info@exams-catalunya.com
  Horario de oficina:
  De lunes a viernes de 9 a 17 h.

Young Learners

Fins 31/8/2021
Des de 1/9/2021
Examen

Preu
NSP *
PreuNSP *
Pre A1 Starters

61,5058,75 €

62,50 €TBC
A1 Movers

61,50 €60,95 €

62,50 €TBC
A2 Flyers

64,75 €64,03 €
65,75
TBC
* Universities Project: Preus especials per als estudiants d'universitats públiques.
** National Schools Project: Preus especials aplicables als centres d'ensenyament reglat adscrits ap Programa Nacional per a Col·legis de Cambridge English Language Assessment.

Inscripció d'alumnes en les sessions d'examen

Inscriure als vostres estudiants en un examen Cambridge English és molt senzill. Des del nou portal Exams Catalunya Online els Centres Preparadors registrats amb Exams Catalunya poden administrar d'una forma fàcil i segura les inscripcions dels seus estudiants en les diferents sessions d'examen, controlant en tot moment la situació dels candidats i interactuant de forma directa amb el centre. N'hi ha prou amb identificar-se en el portal per a accedir a la zona privada de gestió de candidats.

Si encara no es disposa d'accés al portal Exams Catalunya Online però es desitja incriure candidats en les sessions organitzades pel nostre centre és possible donar-se d'alta des del vincle https://centres.exams-catalunya.com/sign-in/register.

Per raons de seguretat i de fiabilitat, la inscripció de candidats per part dels Centres Preparadors s'ha de realitzar sempre des del portal Exams Catalunya Online.

Pagament de les taxes

El pagament de les taxes d'examen ha de realitzar-se dins del període d'inscripció. En els casos dels alumnes inscrits un cop transcorregut l'esmentat període s'aplicarà un recàrrec de 40 Euros.
Per realitzar el pagament podeu optar entre un dels tres mètodes següents:

 1. Targeta de crèdit/dèbit 2. NOU: Des del portal Exams Catalunya Online els Centres Preparadors disposen ara també de la possibilitat de realitzar el pagament de les taxes dels seus candidats directament mitjançant targeta de crèdit.

 3. Transferència bancària a qualsevol dels següents comptes:
  Banco Santander
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0049 4754 89 2516056032
  IBAN: ES9400494754892516056032
  Banco Sabadell
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0081 0053 54 0001180228
  IBAN: ES7300810053540001180228

  IMPORTANT: Si realitzeu el pagament mitjançant transferència bancària cal fer constar clarament el nom de l'escola/acadèmia/institució i el/s nivell/s i la/les data/es de la/les sesió/ns d'examen o bé el número de la factura que us haguem enviat. Qualsevol càrrec o comissió que es generi serà a càrrec de l'ordenant. Exams Catalunya no es responsabilitzarà d'aquests conceptes. Un cop efectuat el pagament de les taxes d'inscripció és imprescindible enviar el comprovant del pagament al nostre centre a l'adreça de correu electrònic registrations@exams-catalunya.com de manera que puguem comprovar el pagament amb el banc. Les places dels vostres alumnes no seran confirmades fins que el centre no hagi rebut el comprovant bancari.

 4. Pagament presencial a les nostres oficines:
  Podeu optar per inscriure els vostres alumnes i realitzar el pagament directament en les nostres oficines. Si es tria aquesta opció, el pagament ha de realitzar-se en el moment de formalitzar la inscripció. El pagament pot realitzar-se en efectiu, transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.

  C/ Freixa, 5-9
  08021 Barcelona
  Tel: 934 111 333
  email: info@exams-catalunya.com
  Horari:
  de dilluns a divendres 9am - 5pm

Per a més informació, suport per als candidats i per saber què esperar el dia de l'examen podeu visitar la nostra pàgina de Suport
Procediment d'inscripción per a candidats particulars

Taxes d'examen
'Main Suite'

Examen
Preu
UP *
  C2 Proficiency

217 €
207 €
  C1 Advanced
211 €
201 €
  B2 First, First for Schools
195
185 €
  B1 Preliminary, Preliminary for Schools
104,50 €98,50 €
  A2 Key, Key for Schools
98,50 €-
'World of Work'

Examen
Preu
  Business B1 Preliminary

105 €
  Business B2 Vantage

195 €
  Business C1 Higher

212 €
'Teaching Knowledge Test'

Examen
Preu
  Modules 1, 2 & 3

66 €
  CLIL, YL

66 €
'Young Learners'

Examen
Preu
  Pre A1 Starters

62,50 €
  A1 Movers

62,50 €
  A2 Flyers

65,75 €
* Universities Project: Preus especials per a estudiants d'universitats públiques.

Inscriure's en un examen Cambridge English és molt senzill.
Pots fer-ho en tres simples passos:

Pas 1 Selecciona la data del teu examen

Pots realitzar els exàmens Cambridge English la major part dels mesos de l'any.
Utilitza la nostra cerca online per trobar la sessió que t'interessa.
Pas 2 Emplena el formulari d'inscripció

Per matricular-te en els exàmens Cambridge English pots emplenar el formulari d'inscripció online o bé inscriure't presencialment a les nostres oficines.

Pas 3  Pagament de les taxes

El pagament de les taxes d'examen ha de realitzar-se dins del període d'inscripció. En els casos dels alumnes inscrits un cop transcorregut l'esmentat període s'aplicarà un recàrrec de 40 Euros.
Per realitzar el pagament podeu optar entre un dels tres mètodes següents:

 1. Targeta de crèdit/dèbit
 2. Transferència bancària a qualsevol dels següents comptes:
  Banco Santander
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0049 4754 89 2516056032
  IBAN: ES9400494754892516056032
  Banco Sabadell
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0081 0053 54 0001180228
  IBAN: ES7300810053540001180228

  IMPORTANT: Si realitzeu el pagament mitjançant transferència bancària cal fer constar clarament el nom de l'escola/acadèmia/institució i el/s nivell/s i la/les data/es de la/les sesió/ns d'examen o bé el número de la factura que us haguem enviat. Qualsevol càrrec o comissió que es generi serà a càrrec de l'ordenant. Exams Catalunya no es responsabilitzarà d'aquests conceptes. Un cop efectuat el pagament de les taxes d'inscripció és imprescindible enviar el comprovant del pagament al nostre centre a l'adreça de correu electrònic registrations@exams-catalunya.com de manera que puguem comprovar el pagament amb el banc. Les places dels vostres alumnes no seran confirmades fins que el centre no hagi rebut el comprovant bancari.

 3. Pagament presencial a les nostres oficines:
  Pots optar per inscriure't i realitzar el pagament directament en les nostres oficines. Si es tria aquesta opció, el pagament ha de realitzar-se en el moment de formalitzar la inscripció. El pagament pot realitzar-se en efectiu, transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.

  C/ Freixa, 5-9
  08021 Barcelona
  Tel: 934 111 333
  email: info@exams-catalunya.com
  Horari d'oficina:
  De dilluns a divendres de 9 a 17 h.
IMPORTANT: En rebre el formulari d'inscripció, el centre enviarà a l'escola una confirmació de rebut. Un cop comprovat el pagament de les taxes l'escola rebrà una confirmació de la inscripció dels alumnes en l'examen.
Si en el termini de 3 dies laborables no heu rebut la confirmació de les inscripcions, per favor, poseu-vos en contacte amb el centre trucant al telèfon 934 111 333. Assegureu-vos abans que el missatge no ha estat enviat a la carpeta del correu escombraria.

Per a més informació, suport per als candidats i per saber què esperar el dia de l'examen pots visitar la nostra pàgina Suport al candidat

Com organitzar una sessió Young Learners (YLE) al vostre centre
Els centres preparadors poden organitzar sessions d'examen Cambridge English Young Learners (YLE) en el propi centre disposant d'un mínim de 10 candidats per nivell. Si no teniu suficients candidats els vostres alumnes poden realitzar l'examen en qualsevol de les sessions obertes que el nostre centre organitza. Els tests de Young Learners es realitzen sota petició i és el centre qui, des del mateix portal, pot triar la data que més li convingui per a la sessió.

Inscriure als vostres Young Learners en un examen Cambridge English YLE és molt senzill. Des del nou portal Exams Catalunya Online els Centres Preparadors registrats amb Exams Catalunya poden administrar d'una forma fàcil i segura les inscripcions dels seus estudiants en les diferents sessions d'examen, controlant en tot moment la situació dels seus candidats i interactuant de manera directa amb el centre. N'hi ha prou amb identificar-se en el portal per a accedir a la zona privada de gestió de candidats.

Si encara no es disposa d'accés al portal Exams Catalunya Online però es desitja inscriure candidats i realitzar una sessió de Young Learners amb el nostre centre és possible donar-se d'alta des del vincle https://centres.exams-catalunya.com/sign-in/register.

Per raons de seguretat i de fiabilitat, la inscripció de candidats per part dels Centres Preparadors s'ha de realitzar sempre des del portal Exams Catalunya Online.

Normativa de les sessions YLE
Si desitgeu que els vostres estudiants realitzin els exàmens Cambridge English Young Learners (YLE) en el vostre centre és imprescindible que es compleixin les següents normes bàsiques:

Exàmens en paper
Requisits de la sala d'examen:
Taules individuals orientades totes en la mateixa direcció.
Cada candidat ha d'estar almenys a 1,25m de distància de qualsevol altre candidat en totes les direccions.
Un sistema de so bo i fiable pel listening test.
Una pissarra (normal o blanca).
Un rellotge de paret.
No ha d'haver-hi llibres, papers o qualsevol un altre material sobre o sota les taules.
Tots els posters/materials en anglès han de retirar-se de les parets.
Personal de suport:
El centre ha de proporcionar un supervisor que estarà disponible durant tota la sessió d'examen.
El personal del centre ha d'assegurar el silenci en l'exterior de la sala mentre es realitza l'examen.
Emmagatzematge segur:
Fins a la realització de la sessió tots els materials d'examen han de romandre guardats i tancats amb clau en un armari metàl·lic o en una sala/magatzem segur.
El magatzem ha de disposar d'una porta sòlida amb pany i accés limitat. Si hi ha una finestra ha d'estar protegida amb barrots o disposar d'alarma anti-robatori


Per a més informació o consultes poden contactar amb el nostre centre mitjançant l'adreça de correu electrònic info@exams-catalunya.com o el telèfon 934 111 333

Taxes d'examen
Linguaskill General & for Business
Examen
Preu
UP *
 Reading & Listening

50 €
-
 Writing
50 €-
 Speaking
50 €
-
  Reading, Listening, Speaking & Writing

101 €91 €
Universities Project: Preus especials per als estudiants d'universitats públiques.


Com organitzar una sessió Linguaskill
Pot realitzar-se una sessió Linguaskill en la pròpia organització o en el nostre centre sempre que es disposi d'un mínim de 10 candidats. Si no es disposa d'un nombre suficient de candidats poden realitzar l'examen en una de les nostres sessions obertes de Linguaskill.


Organitzar una sessió Linguaskill és fàcil. Des del nou portal Exams Catalunya Online els Centres Preparadors registrats amb Exams Catalunya poden administrar d'una forma fàcil i segura les inscripcions dels seus estudiants en les diferents sessions d'examen, controlant en tot moment la situació dels seus candidats i interactuant de manera directa amb el centre. N'hi ha prou amb identificar-se en el portal per a accedir a la zona privada de gestió de candidats. Els tests Linguaskill es realitzen sota petició i és la pròpia organització qui, des del mateix portal, pot triar la data que més li convingui per a la sessió. Les dates han de reservar-se amb un mínim de tres setmanes d'antelació.

Si encara no es disposa d'accés al portal Exams Catalunya Online però es desitja incribir candidats en les sessions Linguaskill organitzades pel nostre centre és possible donar-se d'alta des del vincle https://centres.exams-catalunya.com/sign-in/register.

Per raons de seguretat i de fiabilitat, la inscripció de candidats per part dels Centres Preparadors s'ha de realitzar sempre des del portal Exams Catalunya Online.

Sessions d'examen a la teva localitat
És un fet que per un gran nombre d'escoles i de candidats la distància geogràfica suposa un problema considerable a l'hora de plantejar-se la realització d'un examen.

Tenint en compte aquesta circumstància, Exams Catalunya ha llançat aquesta iniciativa seguint la línia de Cambridge English d'apropar els exàmens als candidats de Catalunya i Balears, sobre tot als que viuen a les zones més remotes i normalment tenen dificil accés als exàmens de Cambridge English.

En què consisteix el projecte?


El nostre centre d'examens pot organitzar una sessió d'examen de Cambridge English a qualsevol poble o ciutat de Catalunya i Balears per als següents nivells:

Cambridge English: Young Learners (YLE)

A2 Key i A2 Key for Schools
Nivell A2 MCER

B1 Preliminary i B1 Preliminary for Schools
Nivell B1 MCER

B2 First i B2 First for Schools
Nivell B2 MCER

C1 Advanced
Nivell C1 MCER

Quins són els requisits per poder organitzar una sessió d'examen?

Un mínim de 20 candidats per nivell.
Disposar d'una seu d'examen que compleixi amb els requisits de examen de Cambridge English, normalment un col·legi, centre civic o universitat.
Una persona de suport que pugui estar present durant totes les proves
Un lloc segur amb accés limitat on emmagatzemar els exàmens durant aproximadament 3 - 5 dies.

Transport dels examinadors de Cambridge English des de i fins l'estació més propera en cas que no disposin de cotxe propi.


Quin és el próxim pas?
Si penseu que podeu complir amb els requisits i esteu interessats a rebre més informació sobre quin seria sería el procediment d'organització de les sessions poseu-vos en contacte amb nosaltres trucant al telèfon 934 111 333 ó per correu electrònic info@exams-catalunya.com
On examinem?
COVID-19: Exams Catalunya implementa en les seves sessions totes les mesures disponibles per a garantir la salut i la seguretat dels candidats i del personal d'examen en compliment de les recomanacions de les autoritats.
Mesures preventives COVID-19

Exams Catalunya organitza sessions d'examen en nombroses localitats de Catalunya i a Palma de Mallorca, així com sessions a mida en col•legis i institucions de Catalunya i Balears.

En aquesta pàgina web pots consultar el calendari d'examen per conèixer les dates disponibles així com informar-te sobre el procediment d'inscripció i les taxes d'examen.

Totes les nostres seus d'examen es troben en llocs cèntrics i fàcilment accessibles mitjançant transport públic. Els candidats rebran la confirmació del lloc de realització de les proves i informació detallada de la sessió amb suficient antelació a la data de l'examen.

Idoneitat
Les seus utilitzades pel nostre centre per a la realització dels exàmens se seleccionen tenint en compte la seva idoneïtat per a cada prova d'acord amb l'estricta normativa establerta per Cambridge English Language Assessment i les condicions d'examen (distàncies, il•luminació, soroll, qualitat del só,...) són comprovades prèviament de forma exhaustiva pel nostre equip.

També procurem tenir en compte les necessitats i preferències dels candidats pel que es refereix a la ubicació geogràfica dels llocs d'examen, la seva facilitat d'accés i la seva popularitat. La selecció de les seus d'examen depèn també del nombre de candidats de cada sessió i del nivell de les proves així com, si escau, dels requisits específics exigits.

Important: Alguns dels llocs d'examen que oferim apareixen en aquesta pàgina. Per favor, tingui present que es tracta d'una informació proporcionada de forma orientativa i per tant subjecta a canvis. Amb l'objecte de garantir la qualitat i complir amb la normativa d'examen de Cambridge English, Exams Catalunya es reserva el dret de concretar el lloc d'examen per a cada sessió un cop confirmat el nombre final de candidats.

Principals seus d'examen a Barcelona capital
Exams Catalunya
Adreça:
Freixa, 5-9
08021 Barcelona
Tel: 934 111 333


Universitat Pompeu Fabra, Edifici Balmes
Adreça:

Universitat Pompeu Fabra - Edifici Balmes
Balmes, 132
08008 Barcelona

La Salle, Universitat Ramon Llull
Adreça:

Enginyeria i Arquitectura La Salle
Quatre Camins, 30
08022 Barcelona


Seus de sessions obertes d'examen a Catalunya
Sabadell, Manresa, Granollers, Terrassa, Mataró, L'Hospitalet de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Vilafranca del Penedès, Castelldefels, Esparreguera, Tarragona, Girona, Olot, Lleida, La Seu d'Urgell, Bagà, Berga, Andorra ...


INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE EL LLOC DE L'EXAMEN
Tret dels casos en què s'especifiqui al moment de realitzar la inscripció, el centre decidirà per a cada cas el lloc concret de celebració de les proves que serà confirmat amb la suficient antelació a la data de l'examen i notificat als candidats juntament amb la resta de la informació de la sessió. La relació de llocs d'examen que es detalla és orientativa i pot estar subjecta canvis. L'elecció final del lloc idoni per a la realització de les proves queda a criteri exclusiu del centre examinador i dependrà tant del nombre de candidats presentats com dels requisits exigits per a cada tipus d'examen.
Top