Cambridge Assessment English: B2 First for Schools
Ready for success in study, work and life
B2 First for Schools está especialmente pensado y diseñado para adaptarse a los intereses de los estudiantes por lo que incrementa su motivación para aprender inglés. Al estar basado en temas y situaciones familiares,

B2 First for Schools proporciona a los estudiantes la confianza para usar su inglés en el mundo real. Les inspira y anima a progresar hacia cualificaciones de nivel superior, o a utilizar sus habilidades en el inglés a la hora de conseguir oportunidades académicas o laborales.


 Preguntas freqüents sobre B2 First for Schools

For schools qualifications, training & support leaflet
COVID-19: A partir de la fase 2 es reanudaran les sessions d'examen. Exams Catalunya implementarà totes les mesures disponibles per a garantir la salut i la seguretat dels candidats en compliment de les recomanacions de les autoritats.
Mesures preventives COVID-19
 • Introducció
 • L'examen
 • Resultats
 • Suport
 • Inscripció
Nivell

For schools qualifications leaflet
B2 First for Schools és un examen d'anglès de nivell intermedi-alto situato en el Nivel B2 del Marc Comú Europeo de Referència (MCER). B2 First for Schools demostra que els estudiants poden usar l'anglès quotidià parlat i escrit amb finalitats laborals i acadèmiques.

Per exemple, en el Nivell B2 un estudiant pot:
 • mantenir converses sobre una àmplia varietat de temes
 • prendre notes mentre algú parla o escriure una carta, incloent sol·licituds no estàndard
 • expressar opinions i argumentar
 • contestar a preguntes previsibles o objectives.
Competències lingüístiques per a la vida real
L'examen utilitza situacions de la vida real especialment pensades i dissenyades per ajudar-te a:
 • comunicar-te de forma més efectiva
 • aprendre les habilitats lingüístiques necesàries per fer el pas següent cap a l'èxit
Aconseguir aquest nivell significa que l'estudiant està adquirint competència en l'anglès i pot aspirar a:
 • estudiar a un nivell intermedi-alt cursar un programa de pregrau, com ara cursos preparatoris o de introducció
 • començar a treballar en un entorn angloparlant.

Equitatiu i fiable
B2 First for Schools és respectat i acceptat internacionalment:
 • proporciona el reflex més fiable de les teves habilitats lingüístiques
 • cobreix la major part de les varietats de l'anglès (p.i. britànic, americà)
 • està dissenyat per ser just per als candidats qualsevol que sigui el seu substrat nacional o lingüístic
 • està recolzat pel major programa de recerca en el seu camp
 • pot ser realitzat per persones amb una àmplia varietat de requeriments especials.

Elecció
B2 First for Schools està disponible a nivell internacional. Així mateix, en disposar de les opcions en paper (paper-based) i en ordinador (computer-based) pots escollir quan i com realitzar l’examen.


Aceptats globalment
El teu certificat B2 First for Schools serà acceptat com a qualificació d'anglès de nivell intermedi-alt per varis milers d'empreses, universitats, col·legis i empreses capdavanteres de tot el món.
Pots saber més sobre les institucions que accepten B2 First for Schools...


Resultats ràpids
Pots obtenir els teus resultats B2 First for Schools en tan sol dues setmanes amb els exàmens en ordinador (computer-based).


Una qualificació Cambridge English
Els estudiants que superin l'examen del B2 First for Schools rebran el mateix certificat internacionalment acceptat que els candidats que realitzen el B2 First.

Qué inclou el B2 First for Schools?
L'examen del B2 First for Schools consta de quatre parts desenvolupades per comprovar la teva competència lingüística en totes les destreses de l'idioma: Reading and Use of English, Writing, Listening y Speaking. La prova del Speaking és un examen cara a cara amb dos candidats i dos assessors a fi de valorar de forma més realista i fiable les teves habilitats comunicatives en anglès.

B2 First for Schools consta de 4 parts:
Reading and Use of English: 1 hora 15 minuts
El B2 First for Schools Reading and Use of English paper té 7 parts i 52 preguntes amb diversos tipus de textos i de qüestions. En les Parts 1 a 4, els candidats llegeixen una sèrie de textos i realitzen tasques gramaticals i de vocabulari. En les Parts 5 a 7, els candidats llegeixen una sèrie de textos i responen preguntes que posen a prova la seva habilitat lectora i que demostren la seva capacitat per afrontar una varietat de tipus de textos diferents. Aquesta prova suposa un 40% de la nota final.
Writing: 1 hora 20 minuts
El B2 First for Schools Writing paper es compon de 2 parts. El candidat haurà de demostrar que és capaç de redactar diferents tipus de textos en anglès. En la Part 1 hi ha una tasca obligatòria mentre que en la Part 2 el candidat escull una tasca d'entre quatre opcions, incloent un comentari sobre el llibre proposat (set text). En la Part 1 es proporciona el títol d'un assaig i dues idees. Els candidats escriuen un assaig donant la seva opinió sobre el títol, usant les idees proporcionades i afegint una idea pròpia. El títol serà un tema d'interès comú i els candidats no necessitaran cap coneixement específic. En la Part 2 els candidats escriuen un text a triar d'entre quatre preguntes. La resposta serà una de les següents: article, correu electrònic/carta, assaig, ressenya, història. Aquest prova suposa un 20% de la nota final.

First for Schools set text
Set text 2020:
Charles Dickens: Great Expectations
(Oxford bookworms edition)

Teachers may choose to prepare candidates for questions on this set text by studying any film version of Great Expectations, as well as, or instead of, the book.

Students should not attempt the optional set text question in Part 2 unless they have the necessary understanding of the text to answer the task set. Teachers are best placed to judge if the set texts and/or film version may be appropriate and stimulating for a given teaching situation.The suggested edition is a graded reader which has been adapted to the level and is suitable for B2 First for Schools candidates.Other editions of this book may be available. Teachers and students should be aware that the language level in other editions may be less accessible.
Listening: al voltant de 35 minuts
El B2 First for Schools Listening paper té quatre parts i 30 preguntes. En cada part els candidats hauran d'escoltar un o diversos textos gravats i respondre diverses preguntes. L'estudiant haurà de ser capaç de seguir i comprendre una sèrie de materials orals tals com a noticiaris, anuncis públics i altres fonts, sempre orientades als interessos dels estudiants en edat escolar. Cada part de l'enregistrament s'escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 20% de la nota final.
Speaking: 14 minuts per cada parella de candidats
El B2 First for Schools Speaking Test consta de quatre parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors: un d'ells, l'interlocutor, condueix la prova (fa preguntes, ofereix als candidats un paper amb temes sobre els quals conversar, etc.) i parla amb el candidat. L'altre examinador, l'assessor, escolta el que el candidat diu. La Part 1 és una conversa amb l'examinador. Aquest realitza preguntes i els candidats han de proporcionar informació sobre ells mateixos, parlar sobre passades experiències, circumstàncies actuals i plans futurs. En la Part 2 l'examinador dóna a cada candidat dues fotografies i li demana que parli sobre elles durant un minut sense interrupció. Les preguntes sobre les fotografies estan escrites en la part superior de la pàgina per recordar al candidat sobre què ha de parlar. Quan han acabat de parlar, el company del candidat ha de respondre una pregunta curta de l'examinador sobre les seves fotografies. La Part 3 és una conversa entre els candidats. L'examinador formula una pregunta als candidats juntament amb algunes ajudes escrites. Els estudiants dialoguen entre ells durant dos minuts i al final l'examinador els demana que prenguin una decisió conjunta sobre el tema. La Part 4 consisteix a continuar la discussió amb l'altre candidat, guiats per preguntes de l'examinador, sobre els temes o qüestions aparegudes en les tasca de la Part 3. El Speaking test suposa un 20% de la nota final.

Triar la teva parella per al Speaking Test
Si vols realitzar el Speaking Test amb un amic o company de classe pots sol•licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats
Gairebé tots els B2 First for Schools Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d'un descans llarg. El format del test és exactament el mateix però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol•licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats.
Exàmens en llapis i paper
Fes una prova de l'examen B2 First for Schools. Aquesta prova inclou la clau de respostes:
 Descarrega l'examen de prova del B2 First for Schools

Exàmens de prova en ordinador
Reading and Use of English
Listening
Writing
Clau de respostes del Reading and Use of English
Clau de respostes del Listening
Instruccions per l'ús del computer-based sample test...
És necessari disposar dels navegadors Firefox o Chrome per realitzar aquests tests de prova.
Podeu comprovar les vostres respostes conforme realitzeu el test – un cop finalitzat no serà possible la comprovació.

Informació per a Candidats
Una guia de l'examen amb una visió general dels continguts i proves d'exemple.
 Descarrega la Informació per a Candidats...

Consells per al el dia de l'examen
Informació pràctica sobre el dia de la sessió.
 Exàmens en paper...
 Exàmens en ordinador...

Normativa per a Candidats
Tota la informació important que cal que sàpigues si et presentes a l'examen.
 Descarrega la Normativa per Candidats...

Advertiment sobre conductes fraudulentes
Cambridge English es pren molt seriosament les conductes fraudulentes. No s'emetran resultats ni certificats a candidats que hagin realitzat actes fraudulents.
 És important que llegiu aquest cartell amb atenció...

Els teus resultats
Els resultats del Cambridge English: First fan referència a la Cambridge English Scale.

 Descarrega el follet sobre la Cambridge English Scale

Rebràs un Statement of Results. Si el teu acompliment se situa entre els nivells C1 i B1, rebràs també un certificat.

Obtindràs una puntuació separada per a cadascuna de les quatre destreses (Reading, Writing, Listening i Speaking) a més del Use of English, proporcionant-te una clara comprensió del teu acompliment. Amb aquestes quatre puntuacions es calcula la mitjana per obtenir el resultat global de l'examen. També rebràs un grau i el nivell corresponent del Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

'Statement of Results'
Conté la següent d'informació:
 1. La teva puntuació conforme a la Cambridge English Scale per a cadascuna de les quatre habilitats (reading, writing, listening i speaking) i use of English
 2. La teva puntuació conforme a la Cambridge English Scale per al conjunt de l'examen
 3. El teu grau (A, B, C, Level B1) per al conjunt de l'examen
 4. El teu nivell del MCER per al conjunt de l'examen. Depenent de la universitat, col•legi o organització on sol•licitis l'ingrés, poden requerir-te un puntuació o grau específic, en el conjunt de l'examen o en una destresa particular.
S'utilitzen les següents puntuacions en l'informe de resultats del Cambridge English: First:
Cambridge English Scale Score
Grade/ CEFR
CEFR level
180-190
Grade A
C1
173-179Grade B
B2
160-172Grade C
B2
140-159Level B1
B1


L'examen se situa en el Nivell B2 del MCER. L'examen també proporciona una avaluació fiable del nivell superior (Level C1) i de l'inferior (Level B1).

Les puntuacions entre 122 i 139 són també informades per al Cambridge English: First. No rebràs un certificat però el teu puntuació de la Cambridge English Scale aparecerá en tu Statement of Results.

Fes clic en la imatge de l'esquerra per saber més sobre la relació entre els nivells del MCER, la Cambridge English Scale i els graus atorgats en el B2 First for Schools.


Pots accedir als teus resultats des del
Cambridge English Results Online website.


El teu certificat
Si l'acompliment demostrat en el conjunt de les proves indica que has acreditat com a mínim el Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència, rebràs un dels següents certificats:

B2 First - Nivell C1
Hi ha candidats excepcionals que demostren uns coneixements per sobre del Nivell B2. Si obtens la qualificació de A, rebràs la teva diploma del B2 First acreditant que has demostrat unes competències equivalents al Nivell C1.
Cambridge English: First - Nivell B2
Si obtens la qualificació de B o C en l'examen rebràs un certificat del B2 First del nivell B2.
Certificat de Nivell B1
selecciona tot el text Si el teu acompliment està per sota del nivell B2 però dins del nivell B1 rebràs un certificat de Cambridge English acreditant que has demostrat habilitats lingüístiques en aquest nivell.

Results Verification Service
Si vols que una universitat, empresa o qualsevol altra organització verifiqui els teus resultats, hauràs de proporcionar-li la informació que consta al teu Statement of Results i dos elements addicionals:

1.- El teu ID Number (una sequència de 9 lletres i numeros).
2.- El teu número secret (un número de quatre dígits).

Tots dos números els trobaràs en el teu Confirmation of Entry, que rebràs quan t'inscriguis en l'examen.
Es pot accedir als resultats des de www.cambridgeenglish.org/verifiers
Recursos útils per ajudar-te en la preparació de l'examen B2 First for Schools

Prácticas de examen gratuitas

Exàmens en ordinador
Prova un exemple de l'examen B2 First for Schools:
TUTORIAL
Reading and Use of English
Listening
Writing
Clau de respostes del Reading and Use of English
Clau de respostes del Listening
Podeu comprovar les respostes conforme realitzeu el test – un cop finalitzat no serà possible la comprovació.
Els exàmens de prova CB són compatibles únicament amb Mozilla Firefox ja que aquest navegador és l'utilitzat pel programa Connect Plus en les sessions d'examen Computer Based. Pots descarregar Firefox gratis aquí. Un cop descarregat, obre Firefox i usa els vincles per veure els tests.

Exàmens en llapis i paper
Proves d'examen B2 First for Schools amb clau de respostes:
 Descarregueu l'examen complet de prova 1 del B2 First for Schools ...
 Descarregueu l'examen complet de prova 2 del B2 First for Schools ...

Descarregueu els comentaris dels examinadors del Speaking paper
No hi ha clau de respostes per al Writing paper, però si respostes model en els Examiner Comments que es troben en la secció Assessment of Writing del Handbook for Teachers.
Recursos, jocs i activitats Cambridge
Recursos Cambridge English per a la preparació del teu examen...
Eines online i materials per practicar les distintes parts dels exàmens, millorar la preparació del candidat i afrontar l'examen amb les màximes garanties d'éxit.
Xarxes socials
Exams Catalunya Facebook
Uneix-te a Exams Catalunya a Facebook:
Facebook d'Exams Catalunya...
Cambridge English Facebook
Uneix-te a la pàgina de Facebook de Cambridge English per obtenir ajuda en la preparació de l'examen.
Exams Catalunya YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens al canal de YouTube d'Exams Catalunya
Cambridge English YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens al Cambridge English TV YouTube channel


Visita la pàgina de suport del Cambridge English: First for Schools http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/First for Schools/how-to-prepare/

Ets un candidat particular?
Inscriure's a l'examen B2 First for Schools
és molt senzill. Pots fer-ho en tres simples passos:
Pas 1  Selecciona la data del teu examen

Pots realitzar els exàmens Cambridge English la major part dels mesos de l'any.
Utilitza la nostra cerca online per trobar la sessió que t'interessa.

Pas 2  Emplena el formulari d'inscripció

Per matricular-te en els exàmens Cambridge English pots emplenar el formulari d'inscripción online o bé inscriure't presencialment a les nostres oficines.

Pas 3  Pagament de les taxes

El pagament de les taxes d'examen ha de realitzar-se dins del període d'inscripció.
En les inscripcions realitzades una vegada transcorregut l'esmentat període s'aplicarà un recàrrec de 40 Euros. Per realitzar el pagament pots optar entre un dels tres mètodes següents:

 1. Targeta de crèdit/dèbit
 2. Transferència bancària a qualsevol dels següents comptes:
  Banco Santander
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0049 4754 89 2516056032
  IBAN: ES9400494754892516056032
  Banco Sabadell
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0081 0053 54 0001180228
  IBAN: ES7300810053540001180228
  IMPORTANT: Si realitzes el pagament mitjançant transferència bancària has de fer constar clarament el nom i cognomeno/s del candidat, l'examen realitzat i la data de la sessió. Qualsevol càrrec o comissió que es generi serà a càrrec de l'ordenant. Exams Catalunya no es responsabilitzarà d'aquests conceptes. Un cop efectuat el pagament de les taxes d'inscripció és imprescindible enviar el comprovant del pagament al nostre centre a l'adreça de correu electrònic registrations@exams-catalunya.com de manera que puguem comprovar el pagament amb el banc. La matrícula no es considerarà completada fins que el centre no hagi rebut el comprovant bancari.

 3. Pagament presencial a les nostres oficines:
  Pots optar per inscriure't en l'examen i realitzar el pagament directament en les nostres oficines. Si es tria aquesta opció, el pagament ha de realitzar-se en el moment de formalitzar la inscripció. El pagament pot realitzar-se en efectiu, transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.

  C/ Freixa, 5-9
  08021 Barcelona
  Tel: 934 111 333
  Horari: de dilluns a vdivendres 9am - 5pm

  El candidat pot inscriure's personalment o mitjançant una tercera persona que actuï en el seu nom.
IMPORTANT: En rebre el formulari d'inscripció, el centre enviarà al candidat una confirmació de rebut. Una vegada comprovat el pagament de les taxes el candidat rebrà una confirmació de la inscripció en l'examen.
Si en el termini de 3 dies laborables no has rebut la confirmació de la teva inscripció, per favor, posa't en contacte amb el centre trucant al telèfon 934 111 333. Assegura't abans que el missatge no ha estat enviat a la carpeta del correu escombraria.

Top