Cambridge Assessment English: Business B1 Preliminary, B2 Vantage & C1 Higher
Cambridge English Business Certificates són reconeguts per empreses, ministeris, organitzacions governamentals i organitzacions professionals de tot el món. Es tracta d’una sèrie de tres valuoses qualificacions que acrediten de forma clara estar en possessió de la competència en llengua anglesa que et converteix en una bona opció per a les empreses.

Assoleix les teves expectatives al món internacional dels negocis
En l’exigent entorn actual dels negocis, les empreses busquen professionals amb les competències lingüístiques en llengua anglesa necessàries per poder competir internacionalment. Pots aconseguir un avantatge vital si posseeixes els requisits lingüístics que busquen les organitzacions. Els Cambridge English: Business Certificates han estat desenvolupats d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) – el sistema internacionalment acceptat per descriure la competència lingüística.

Un camí clar per al progrés
Els Cambridge English Business Certificates presenten tres certificats que proporcionen una forma progressiva de desenvolupament i millora de la competència en l’anglès dels negocis, facilitant l’acreditació davant empreses i ocupadors del nivell exacte de les teves habilitats en llengua anglesa.
COVID-19: Exams Catalunya implementa a les seves sessions d'examen totes les mesures disponibles per a garantir la salut i la seguretat dels candidats i del personal d'examen en compliment de les recomanacions de les autoritats.
Mesures preventives COVID-19
 • BEC Preliminary
 • BEC Vantage
 • BEC Higher
 • Inscripció

Habilitats lingüístiques per entorns reals de negocis

Business qualifications leaflet
Business B1 Preliminary, se situa en el nivell B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). El contingut en el Business B1 Preliminary reflecteix el treball diari i les tasques d'oficina. Preparar-te per a l'examen et proporcionarà les aptituds lingüístiques que et convertiran en una bona basa en l'empresa. A aquest nivell has de ser capaç de desenvolupar tasques bàsica en l'oficina com ara:
 • llegir missatges curts
 • interpretar gràfics
 • redactar correus curts
 • mantenir converses telefòniques curtes i petites discusions
 • conversar sobre temes relacionats amb els negocis
Millorar la teva empleabilitat i les teves expectatives de carrera
Acreditar la teva capacitat en l'anglès dels negocis pot obrir-te les portes a noves oportunitats de carrera en una nova empresa o pot convertir en realitat la promoció desitjada o el desenvolupament de la teva carrera dins de la mateixa organització en la qual treballes.


Una evidència clara i fiable de la tava competència lingüística
Les empreses valoren i confien en el Business B1 Preliminary ja que es tracta d'una prova completa que avalua les quatre habilitats lingüístiques (llegir, escriure, parlar i escoltar) en un context de negocis.


Equitat i validesa
Cambridge English desenvolupa una exhaustiva recerca i unes anàlisis detallades a fi d'assegurar que tots els exàmens són cuidats, rellevants i justs per qui els realitza. Els seus sistemes i processos s'han fet mereixedors de l'internacionalment reconegut estandar de qualitat en la gestió ISO 9001:2008.

Preguntes freqüents sobre Business B1 Preliminary

Business B1 Preliminary consta de 3 parts:
Reading & Writing: 1 hora, 30 minuts
El Business B1 Preliminary Reading & Writing té sis parts pel Reading i dues tasques pel Writing. Hi ha diferents tipus de textos i preguntes. En la part del Reading s'avalua la capacitat d'entendre tant l'essència com el detall i d'identificar els punts principals i informació específica. També s'avaluen el vocabulari i la comprensió de l'estructura i desenvolupament d'un text. En el Writing, la Part 1 és una comunicació amb un col·lega (o col·legues) dins de l'empresa. La Part 2 és una tasca més llarga de correspondència empresarial, normalment amb algú extern a l'empresa. La Part 2 comporta el doble de marques que la Part 1. Quan els examinadors avaluen el Writing, tenen en compte que s'hagin completat les tasques, el nivell d'estructura i vocabulari, la precisió i el control del llenguatge, l'organització i cohesió, l'apropiat del registre i el format i l'efecte que l'escrit tindrà en el destinatari. El Reading & Writing test suposa un 50% de la nota final – 25% pel Reading i 25% pel Writing.
Listening: al voltant de 40 minuts
El Business B1 Preliminary Listening té quatre parts. En cada part hauràs d'escoltar un o diversos textos gravats i respondre a diverses preguntes. Cada part de l'enregistrament s'escolta dues vegades. Els enregistraments estan preparats i es refereixen a temes i situacions del món dels negocis. En la majoria se sent a una o dues persones. L'examen del Listening suposa el 25% de la nota final.
Speaking: 16 minuts per cada parell de candidats
El Business B1 Preliminary Speaking Test es compon de tres parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors: un d'ells (l'interlocutor) parla amb tu mentre que l'altre (l'assessor) no pren part en la prova però escolta el que dius i com interactues amb l'altre candidat. Tots dos examinadors decideixen la qualificació però l'assessor puntua de forma més detallada que l'interlocutor. El Speaking test suposa un 25% de la nota final.

Descarrega els Business B1 Preliminary sample papers

Triar la teva parella del Speaking Test
Si desitges realitzar el Speaking Test amb un amic o company de classe pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l'examen. De totes maneres, tingues en compte que les recerques realitzades sobre l'experiència de milers d'exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com a desavantatges a l'hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l'acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Els teus resultats
Els resultats del Business B1 Preliminary fan referència a la Cambridge English Scale.

Descarrega el follet sobre la Cambridge English Scale

Rebràs un Statement of Results. Si el teu acompliment se situa entre els nivells B2 i A2, rebràs també un certificat.

Obtindràs una puntuació separada per a cadascuna de les quatre destreses (Reading, Writing, Listening i Speaking), proporcionant-te una clara comprensió del teu acompliment. Amb aquestes quatre puntuacions es calcula la mitjana per obtenir el resultat global de l'examen. També rebràs un grau i el nivell corresponent del Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

'Statement of Results'
Conté la següent d'informació:
 1. La teva puntuació conforme a la Cambridge English Scale per a cadascuna de les quatre habilitats (reading, writing, listening i speaking)
 2. La teva puntuació conforme a la Cambridge English Scale per al conjunt de l'examen
 3. El teu grau (Pass with Distinction, Pass with Merit, Pass, Level A2) per al conjunt de l'examen
 4. El teu nivell del MCER per al conjunt de l'examen. Depenent de la universitat, col·legi o organització on sol·licitis l'ingrés, poden requerir-te un puntuació o grau específic, en el conjunt de l'examen o en una destresa particular.
S'utilitzen les següents puntuacions en l'informe de resultats del Business B1 Preliminary:
Cambridge English Scale Score
Grade
CEFR level
160-170
Pass with Distinction
B2
153-159Pass with Merit
B1
140-152Pass
B1
120-139Level A2
A2


L'examen se situa en el Nivell B1 del MCER. L'examen també proporciona una avaluació fiable del nivell superior (Level B2) i de l'inferior (Level A2).

Les puntuacions entre 120 i 139 són també informades per al Business B1 Preliminary. No rebràs un certificat però el teu puntuació de la Cambridge English Scale aparecerá en tu Statement of Results.

Fes clic en la imatge de l'esquerra per saber més sobre la relació entre els nivells del MCER, la Cambridge English Scale i els graus atorgats en el Business B1 Preliminary.


Pots accedir als teus resultats des del
Cambridge English Results Online website.


El teu certificat
Si l'acompliment demostrat en el conjunt de les proves indica que has acreditat com a mínim el Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER), rebràs un dels següents certificats:
Business B1 Preliminary - Nivell B2
Si la puntuació de la Cambridge English Scale obtinguda és de 160-170 (Pass with Distinction) rebràs el teu diploma del Business B1 Preliminary acreditant que has demostrat unes competències equivalents al Nivell B2.
Business B1 Preliminary
Si la puntuació de la Cambridge English Scale obtinguda és de 140-159 (Pass, Pass with Merit) rebràs el teu diploma del Business B1 Preliminary acreditant que has demostrat unes competències equivalents al Nivell B1.
Certificat de Nivell A2
Si el teu acompliment està per sota del nivell B1 però dins del nivell A2 rebràs un certificat de Cambridge English acreditant que has demostrat habilitats lingüístiques en aquest nivell.

Results Verification Service
Si vols que una universitat, empresa o qualsevol altra organització verifiqui els teus resultats, hauràs de proporcionar-li la informació que consta al teu Statement of Results i dos elements addicionals:

1.- El teu ID Number (una sequència de 9 lletres i numeros).
2.- El teu número secret (un número de quatre dígits).

Tots dos números els trobaràs en el teu Confirmation of Entry, que rebràs quan t'inscriguis en l'examen.
Es pot accedir als resultats des de www.cambridgeenglish.org/verifiers
Exàmens en llapis i paper
Fes una prova de l'examen Business B1 Preliminary.
Descarrega els exàmens de prova Business Preliminary
Descarrega la llista de vocabulari
Descarrega la Speaking Test Student Worksheet

Exàmens en ordinador
Fes una prova de l'examen Business B1 Preliminary.
Anar a la pàgina dels exàmens computer-based

Informació per a Candidats.
Una guia de l'examen amb una visió general dels continguts i les proves d'exemple.
Descarrega la Informació per a Candidats

Consells per al el dia de l'examen
Informació pràctica sobre el dia de la sessió.
Exàmens en paper
Exàmens en ordinador

Normativa per a Candidats
Tota la informació important que cal que sàpigues si et presentes a l'examen.
Descarrega la Normativa per Candidats

Advertiment sobre conductes fraudulentes
Cambridge English es pren molt seriosament les conductes fraudulentes. No s'emetran resultats ni certificats a candidats que hagin realitzat actes fraudulents.
És important que llegiu aquest cartell amb atenció.Habilitats lingüístiques per entorns reals de negocis

Business qualifications leaflet
Business B2 Vantage, se situa en el nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER). El contingut en el Business B2 Vantage reflecteix el treball diari i les tasques d'oficina. Preparar-te per a l'examen et proporcionarà les aptituds lingüístiques que et convertiran en una bona basa en l'empresa. A aquest nivell has de ser capaç de desenvolupar tasques bàsica en l'oficina com ara:
 • redactar textos curts de correspondència comercial, informes o propostes
 • llegir extractes de publicacions de negocis
 • escoltar, entendre i intervenir en discussions durant una reunió
Millorar la teva empleabilitat i les teves expectatives de carrera
Acreditar la teva capacitat en l'anglès dels negocis pot obrir-te les portes a noves oportunitats de carrera en una nova empresa o pot convertir en realitat la promoció desitjada o el desenvolupament de la teva carrera dins de la mateixa organització en la qual treballes.


Una evidència clara i fiable de la tava competència lingüística
Les empreses valoren i confien en el Business B2 Vantage ja que es tracta d'una prova completa que avalua les quatre habilitats lingüístiques (llegir, escriure, parlar i escoltar) en un context de negocis.


Equitat i validesa
Cambridge English desenvolupa una exhaustiva recerca i unes anàlisis detallades a fi d'assegurar que tots els exàmens són cuidats, rellevants i justs per qui els realitza. Els seus sistemes i processos s'han fet mereixedors de l'internacionalment reconegut estandar de qualitat en la gestió ISO 9001:2008.

  Preguntes freqüents sobre Business B2 Vantage

Business B2 Vantage consta de 4 parts:
Reading: 1 hora
El Business B2 Vantage Reading paper té quatre parts amb diferents tipus de textos i preguntes. En la part 1, hauràs de llegir un text extens dividit en quatre seccions, o quatre més curts relacionats. No hi ha límit de temps per a cada tasca; algunes poden resultar més llargues que unes altres i hauràs de tenir en compte el temps que necessitaràs per a cadascuna d'elles. No obstant això, val la pena recordar que algunes de les tasques tenen més preguntes i per tant expliquen més en la puntuació. S'avalua la teva capacitat per entendre el sentit, els detalls i l'estructura del text i per identificar els punts principals i la informació específica. També s'avalua el vocabulari, la comprensió dels trets d'estil i la capacitat per detectar errors. Aquesta prova suposa un 25% de la nota final.
Writing: 45 minuts
El Business B2 Vantage Writing paper presenta diferents tipus de textos i preguntes. Hi ha dues parts. En la part 1, la tasca requereix comunicació interna (escriure a algú dins de la mateixa companyia), i pot tractar-se d'una nota, missatge, *memoranda o correu electrònic. En la part 2, la tasca pot ser un text de negocis, fax o correu electrònic o bé un informe o proposta. La part 2 puntua el doble que la part 1. Les puntuacions es converteixen per obtenir una nota sobre 10 per a la part 1 i sobre 20 per a la part 2. Aquesta prova suposa un 25% de la nota final.
Listening: al voltant de 40 minuts (+ 5 minuts per transferir les respostes)
El Business B2 Vantage Listening paper té tres parts. En cada part escoltaràs un o diversos textos gravats i hauràs de respondre diverses preguntes. Sentiràs cada text dues vegades. L'enregistraments estan guionitzades i totes es relacionen amb temes i situacions del món dels negocis. En totes elles intervenen un o dos parlants. Aquesta prova suposa un 25% de la nota final.
Speaking: 10-12 minuts per cada parella de candidats
El Business B2 Vantage Speaking Test consta de tres parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. En el Cambridge English: Vantage, necessites cuidar la gramàtica i triar acuradament el teu vocabulari. Hi ha dos examinadors: un d'ells, l'interlocutor, condueix la prova (fa preguntes, ofereix als candidats un paper amb temes sobre els quals conversar, etc.) i parla amb el candidat. L'altre examinador, l'assessor, escolta el que el candidat diu i pren notes. En les Parts 1 i 2 els candidats parlen a l'interlocutor però en la Part 3 han de parlar l'un amb l'altre i NO amb l'interlocutor. En la Part 4 els candidats poden dirigir-se a l'interlocutor, a l'altre candidat o a tots dos. Tots dos examinadors decideixen la nota però l'assessor puntua de forma més detallada que l'interlocutor. El Speaking test suposa un 25% de la nota final.

Escollitr la teva parella per al Speaking Test
Si vols realitzar el Speaking Test amb un amic o company de classe pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Els teus resultats
Els resultats del Business B2 Vantage fan referència a la Cambridge English Scale.

 Descarrega el follet sobre la Cambridge English Scale

Rebràs un Statement of Results. Si el teu acompliment se situa entre els nivells C1 i B1, rebràs també un certificat.

Obtindràs una puntuació separada per a cadascuna de les quatre destreses (Reading, Writing, Listening i Speaking), proporcionant-te una clara comprensió del teu acompliment. Amb aquestes quatre puntuacions es calcula la mitjana per obtenir el resultat global de l'examen. També rebràs un grau i el nivell corresponent del Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

'Statement of Results'
Conté la següent d'informació:
 1. La teva puntuació conforme a la Cambridge English Scale per a cadascuna de les quatre habilitats (reading, writing, listening i speaking)
 2. La teva puntuació conforme a la Cambridge English Scale per al conjunt de l'examen
 3. El teu grau (A, B, C, Level B1) per al conjunt de l'examen
 4. El teu nivell del MCER per al conjunt de l'examen. Depenent de la universitat, col·legi o organització on sol·licitis l'ingrés, poden requerir-te un puntuació o grau específic, en el conjunt de l'examen o en una destresa particular.
S'utilitzen les següents puntuacions en l'informe de resultats del Business B2 Vantage:
Cambridge English Scale Score
Grade
CEFR level
  180-190
Grade A
C1
  173-179Grade B
B2
  160-172Grade C
B2
  140-159Level B1
B1


L'examen se situa en el Nivell B2 del MCER. L'examen també proporciona una avaluació fiable del nivell superior (Level C1) i de l'inferior (Level B1).

Les puntuacions entre 122 i 139 són també informades per al Business B2 Vantage. No rebràs un certificat però el teu puntuació de la Cambridge English Scale aparecerá en tu Statement of Results.

Fes clic en la imatge de l'esquerra per saber més sobre la relació entre els nivells del MCER, la Cambridge English Scale i els graus atorgats en el Business B2 Vantage.


Pots accedir als teus resultats des del
 Cambridge English Results Online website.


El teu certificat
Si l'acompliment demostrat en el conjunt de les proves indica que has acreditat com a mínim el Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER), rebràs un dels següents certificats:
Business B2 Vantage - Nivell C1
Si la puntuació de la Cambridge English Scale obtinguda és de 180-190 (Grade A) rebràs el teu diploma del Business B2 Vantage acreditant que has demostrat unes competències equivalents al Nivell C1.
Business B2 Vantage
Si la puntuació de la Cambridge English Scale obtinguda és de 160-179 (Grade B, Grade C) rebràs el teu diploma del Business B2 Vantage acreditant que has demostrat unes competències equivalents al Nivell B2.
Certificat de Nivell B1
Si el teu acompliment està per sota del nivell B1 però dins del nivell B1 rebràs un certificat de Cambridge English acreditant que has demostrat habilitats lingüístiques en aquest nivell.

Results Verification Service
Si vols que una universitat, empresa o qualsevol altra organització verifiqui els teus resultats, hauràs de proporcionar-li la informació que consta al teu Statement of Results i dos elements addicionals:

1.- El teu ID Number (una sequència de 9 lletres i numeros).
2.- El teu número secret (un número de quatre dígits).

Tots dos números els trobaràs en el teu Confirmation of Entry, que rebràs quan t'inscriguis en l'examen.
Es pot accedir als resultats des de www.cambridgeenglish.org/verifiers

Exàmens en llapis i paper
Fes una prova de l'examen Business B2 Vantage.
 Descarrega els exàmens de prova
 Descarrega la Speaking Test Student Worksheet

Exàmens en ordinador
Fes una prova de l'examen Business B2 Vantage.
Anar a la pàgina dels exàmens Computer-based

Informació per a Candidats.
Una guia de l'examen amb una visió general dels continguts i les proves d'exemple.
 Descarrega la Informació per a Candidats

Consells per al el dia de l'examen
Informació pràctica sobre el dia de la sessió.
 Exàmens en paper
 Exàmens en ordinador

Normativa per a Candidats
Tota la informació important que cal que sàpigues si et presentes a l'examen.
 Descarrega la Normativa per Candidats

Advertiment sobre conductes fraudulentes
Cambridge English es pren molt seriosament les conductes fraudulentes. No s'emetran resultats ni certificats a candidats que hagin realitzat actes fraudulents.
 És important que llegiu aquest cartell amb atenció.


Habilitats lingüístiques per entorns reals de negocis

Business qualifications leaflet
Business C1 Higher, se situa en el nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER). El contingut en el Business C1 Higher demostra a les empreses que posseeixes la capacitat i motivació necessàries per obtenir el nivell avançat d'anglès de negocis, i que pots usar aquestes capacitats per desembolicar-te de forma efectiva en la major part de les situacions dels negocis a nivell internacional.
C1 és el nivell d'anglès requerit en entorns exigents tant professionals com a acadèmics i demostra a l'empresa que ets capaç de:
 • comunicar-te de forma efectiva a nivell professional i de direcció
 • participar amb confiança en reunions i presentacions en el lloc de treball
 • expressar-te amb un alt nivell de fluïdesa
Si encara no has entrat al mercat laboral, també pots usar Cambridge English: Higher per demostrar a escoles i universitats que ets capaç de:
 • seguir un curs acadèmic de negocis a nivell universitari
 • desenvolupar recerques complexes i exigents
Millorar la teva empleabilitat i les teves expectatives de carrera
Acreditar la teva capacitat en l'anglès dels negocis pot obrir-te les portes a noves oportunitats de carrera en una nova empresa o pot convertir en realitat la promoció desitjada o el desenvolupament de la teva carrera dins de la mateixa organització en la qual treballes.


Una evidència clara i fiable de la tava competència lingüística
Les empreses valoren i confien en el Cambridge English: Business Higher ja que es tracta d'una prova completa que avalua les quatre habilitats lingüístiques (llegir, escriure, parlar i escoltar) en un context de negocis.


Equitat i validesa
Cambridge English desenvolupa una exhaustiva recerca i unes anàlisis detallades a fi d'assegurar que tots els exàmens són cuidats, rellevants i justs per qui els realitza. Els seus sistemes i processos s'han fet mereixedors de l'internacionalment reconegut estandar de qualitat en la gestió ISO 9001:2008.

Preguntes freqüents sobre Business C1 Higher

Business C1 Higher consta de 4 partes:
Reading: 1 hora
El Business C1 Higher Reading paper té sis parts amb diferents tipus de textos i preguntes. En la part 1, hauràs de llegir un text extens dividit en quatre seccions, o quatre més curts relacionats. S'avalua la teva capacitat per entendre el sentit, els detalls i l'estructura del text i per identificar els punts principals i la informació específica. També s'avalua el vocabulari, la comprensió dels trets d'estil i la capacitat per detectar errors. Aquesta prova suposa un 25% de la nota final.
Writing: 1 hora, 10 minutos
El Business C1 Higher Writing paper presenta diferents tipus de textos i preguntes. Hauràs de demostrar que ets capaç de redactar diferents tipus de textos en anglès. Hi ha dues parts: una tasca obligatòria (Parteix 1) i una altra a escollir d'entre tres (Parteix 2). La tasca de la Part 1 es basa en gràfics – gràfics lineals, de barres o de sectors. La part 2 puntua el doble que la part 1. Aquesta prova suposa un 25% de la nota final.

Listening: al voltant de 40 minuts (+ 5 minuts per transferir les respostes)
El Business C1 Higher Listening paper té tres parts. En cada part escoltaràs un o diversos textos gravats i hauràs de respondre diverses preguntes. Sentiràs cada text dues vegades. L'enregistraments estan guionitzades i totes es relacionen amb temes i situacions del món dels negocis. En totes elles intervenen un o dos parlants. Aquesta prova suposa un 25% de la nota final.
Speaking: 16 minutos por cada pareja de candidatos
El Business C1 Higher Speaking Test consta de tres parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors: un d'ells, l'interlocutor, condueix la prova (fa preguntes, ofereix als candidats un paper amb temes sobre els quals conversar, etc.) i parla amb el candidat. L'altre examinador, l'assessor, escolta el que el candidat diu i pren notes. Tots dos examinadors decideixen la nota però l'assessor puntua de forma més detallada que l'interlocutor. El Speaking test suposa un 25% de la nota final.

Triar la teva parella per al Speaking Test
Si vols realitzar el Speaking Test amb un amic o company de classe pots sol•licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Els teus resultats
Els resultats del Business C1 Higher fan referència a la Cambridge English Scale.

Descarrega el follet sobre la Cambridge English Scale

Rebràs un Statement of Results. Si el teu acompliment se situa entre els nivells C2 i B2, rebràs també un certificat.

Obtindràs una puntuació separada per a cadascuna de les quatre destreses (Reading, Writing, Listening i Speaking), proporcionant-te una clara comprensió del teu acompliment. Amb aquestes quatre puntuacions es calcula la mitjana per obtenir el resultat global de l'examen. També rebràs un grau i el nivell corresponent del Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

'Statement of Results'
Conté la següent d'informació:
 1. La teva puntuació conforme a la Cambridge English Scale per a cadascuna de les quatre habilitats (reading, writing, listening i speaking)
 2. La teva puntuació conforme a la Cambridge English Scale per al conjunt de l'examen
 3. El teu grau (A, B, C, Level B2) per al conjunt de l'examen
 4. El teu nivell del MCER per al conjunt de l'examen. Depenent de la universitat, col·legi o organització on sol·licitis l'ingrés, poden requerir-te un puntuació o grau específic, en el conjunt de l'examen o en una destresa particular.
S'utilitzen les següents puntuacions en l'informe de resultats del Business C1 Higher:
Cambridge English Scale Score
Grade
CEFR level
200-210
Grade A
C2
193-199Grade B
C1
180-192Grade C
C1
160-179Level B2
B2


L'examen se situa en el Nivell B2 del MCER. L'examen també proporciona una avaluació fiable del nivell superior (Level C2) i de l'inferior (Level B2).

Les puntuacions entre 160 i 179 són també informades per al Business C1 Higher. No rebràs un certificat però el teu puntuació de la Cambridge English Scale aparecerá en tu Statement of Results.

Fes clic en la imatge de l'esquerra per saber més sobre la relació entre els nivells del MCER, la Cambridge English Scale i els graus atorgats en el Business C1 Higher.


Pots accedir als teus resultats des del
Cambridge English Results Online website.


El teu certificat
Si l'acompliment demostrat en el conjunt de les proves indica que has acreditat com a mínim el Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER), rebràs un dels següents certificats:

Business C1 Higher - Nivell C2
Si la puntuació de la Cambridge English Scale obtinguda és de 200-210 (Grade A) rebràs el teu diploma del Business C1 Higher acreditant que has demostrat unes competències equivalents al Nivell C2.
Business C1 Higher
Si la puntuació de la Cambridge English Scale obtinguda és de 180-199 (Grade B, Grade C) rebràs el teu diploma del Business C1 Higher acreditant que has demostrat unes competències equivalents al Nivell C2.
Certificat de Nivell B2
Si el teu acompliment està per sota del nivell C1 però dins del nivell B2 rebràs un certificat de Cambridge English acreditant que has demostrat habilitats lingüístiques en aquest nivell.

Results Verification Service
Si vols que una universitat, empresa o qualsevol altra organització verifiqui els teus resultats, hauràs de proporcionar-li la informació que consta al teu Statement of Results i dos elements addicionals:

1.- El teu ID Number (una sequència de 9 lletres i numeros).
2.- El teu número secret (un número de quatre dígits).

Tots dos números els trobaràs en el teu Confirmation of Entry, que rebràs quan t'inscriguis en l'examen.
Es pot accedir als resultats des de www.cambridgeenglish.org/verifiers

Exàmens en llapis i paper
Fes una prova de l'examen Business C1 Higher.
Descarrega els exàmens de prova
Descarrega la Speaking Test Student Worksheet

Exàmens en ordinador
Fes una prova de l'examen Business C1 Higher.
Anar a la pàgina dels exàmens Computer-based

Informació per a Candidats.

Una guia de l'examen amb una visió general dels continguts i les proves d'exemple.
Descarrega la Informació per a Candidats

Consells per al el dia de l'examen
Informació pràctica sobre el dia de la sessió.
Exàmens en paper
Exàmens en ordinador

Normativa per a Candidats
Tota la informació important que cal que sàpigues si et presentes a l'examen.
Descarrega la Normativa per Candidats

Advertiment sobre conductes fraudulentes
Cambridge English es pren molt seriosament les conductes fraudulentes. No s'emetran resultats ni certificats a candidats que hagin realitzat actes fraudulents.
És important que llegiu aquest cartell amb atenció.


Ets un candidat particular?
Inscriure's a l'examen Cambridge English: Business
és molt senzill. Pots fer-ho en tres simples passos:
Pas 1  Selecciona la data del teu examen

Pots realitzar els exàmens Cambridge English la major part dels mesos de l'any.
Utilitza la nostra cerca online per trobar la sessió que t'interessa.

Pas 2  Emplena el formulari d'inscripció

Per matricular-te en els exàmens Cambridge English pots emplenar el formulari d'inscripción online o bé inscriure't presencialment a les nostres oficines.

Pas 3  Pagament de les taxes

El pagament de les taxes d'examen ha de realitzar-se dins del període d'inscripció.
En les inscripcions realitzades una vegada transcorregut l'esmentat període s'aplicarà un recàrrec de 40 Euros. Per realitzar el pagament pots optar entre un dels tres mètodes següents:

 1. Targeta de crèdit/dèbit  Des del portal Exams Catalunya Online els Centres Preparadors disposen també de la possibilitat de realitzar el pagament de les taxes dels seus candidats directament mitjançant targeta de crèdit.

 2. Transferència bancària a qualsevol dels següents comptes:
  Banco Santander
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0049 4754 89 2516056032
  IBAN: ES9400494754892516056032
  Banco Sabadell
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0081 0053 54 0001180228
  IBAN: ES7300810053540001180228
  IMPORTANT: Si realitzes el pagament mitjançant transferència bancària has de fer constar clarament el nom i cognomeno/s del candidat, l'examen realitzat i la data de la sessió. Qualsevol càrrec o comissió que es generi serà a càrrec de l'ordenant. Exams Catalunya no es responsabilitzarà d'aquests conceptes. Un cop efectuat el pagament de les taxes d'inscripció és imprescindible enviar el comprovant del pagament al nostre centre a l'adreça de correu electrònic registrations@exams-catalunya.com de manera que puguem comprovar el pagament amb el banc. La matrícula no es considerarà completada fins que el centre no hagi rebut el comprovant bancari.

 3. Pagament presencial a les nostres oficines:
  Pots optar per inscriure't en l'examen i realitzar el pagament directament en les nostres oficines. Si es tria aquesta opció, el pagament ha de realitzar-se en el moment de formalitzar la inscripció. El pagament pot realitzar-se en efectiu, transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.

  C/ Freixa, 5-9
  08021 Barcelona
  Tel: 934 111 333
  Horari: de dilluns a divendres 9am - 5pm
  El candidat pot inscriure's personalment o mitjançant una tercera persona que actuï en el seu nom.
IMPORTANT: En rebre el formulari d'inscripció, el centre enviarà al candidat una confirmació de rebut. Una vegada comprovat el pagament de les taxes el candidat rebrà una confirmació de la inscripció en l'examen.
Si en el termini de 3 dies laborables no has rebut la confirmació de la teva inscripció, per favor, posa't en contacte amb el centre trucant al telèfon 934 111 333. Assegura't abans que el missatge no ha estat enviat a la carpeta del correu escombraria.

Top