Examen » Informació personal » Pagament

Esculli l’examen, la data i l’horari

info

Esculli els mòduls d’examen que vulgui realitzar

És possible realitzar l’examen complet (tots els mòduls) o, si ho prefereix, escollir el mòdul o mòduls que es necessitin.


info
IMPORTANT: Només cal contestar afirmativament si es pot acreditar la condició d’estudiant de 1r cicle: Grau en el moment de realitzar la matricula.

Informació personal:

 

IMPORTANT:
Si us plau cal escriure el nom i el/s cognom/s exactament com han de constar al certificat.

Sexe *
Nom *
Cognom/s *
Data de naixement *
País *
Comunitat/província *
Codi postal i localitat *
Direcció 1 *
Direcció 2

Informació de contacte:

 
Adreça de correu electrònic *
Confirmar adreça *
 
Telèfon 1 *
Telèfon 2

Pagament:

Perquè la inscripció es consideri completada és imprescindible abonar les taxes d'examen abans de la data límit d'inscripció. Si el pagament es realitza fora de termini (passada la data límit d'inscripció) s'aplicarà un recàrrec de 41,50€.

Si un candidat no es presenta el dia de les proves no es generarà cap dret al reemborsament de les taxes ni serà possible realitzar l'examen en altra data. Si la cancel·lació es produeix abans de la data límit d'inscripció el candidat tindrà dret al reemborsament de l'import de les taxes descomptant 24 Euros en concepte de despeses administratives.

Cap cancel·lació posterior a la data límit d'inscripció generarà dret a reemborsament de les taxes. Tanmateix, si un candidat no pot realitzar un examen a causa de malaltia o incidència familiar greu pot sol·licitar la devolució de les taxes d'examen. Per a això ha d'aportar un certificat mèdic o, si es tracta d'una incidència familiar greu, la documentació relacionada. En aquest cas li serà retornat l'import íntegre de les taxes descomptant 24€ en concepte de despeses administratives.

Totes les cancel·lacions, independentment de si generen o no dret a reemborsament, han de realitzar-se per escrit mitjançant correu electrònic a l'adreça: registrations@exams-catalunya.com.

Si us plau seleccioni l'opció de pagament:

Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
Banco Santander
IBAN: ES94 0049 4754 8925 1605 6032

Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
Banco Sabadell
IBAN: ES73 0081 0053 5400 0118 0228

IMPORTANT: A la transferència cal fer constar de forma clara el nom i els cognoms del candidat i la convocatòria d'examen en què es matricula. En efectuar el pagament de les taxes d'inscripció és imprescindible enviar el comprovant del pagament per correu electrònic a l'adreça registrations@exams-catalunya.com. La matrícula no es considerarà completada fins que el centre no hagi rebut el comprovant.

Carrer Freixa, 5-9,
08021 Barcelona
Tel: 934 111 333
Horari d'oficina: dilluns a divendres 9 – 17 h

Si en el termini de tres dies laborables no ha rebut la nostra confirmació de matrícula, si us plau favor, truqui’ns al telèfon 934 111 333. També ha de comprovar que el nostre email no s'hagi enviat a la seva bústia de correu no desitjat (spam).

Anterior Següent Enviar
Top