Cambridge and Oxford Admissions Testing
En funció de la institució i curs de la seva elecció, és possible que els candidats hagin de realitzar una prova d'admissió com a part del procés de sol·licitud (en casos de dobles titulaciones pot ser necessari que el candidat realitzi dues proves).

Cambridge i Oxford treballen en estreta col·laboració amb universitats, organismes governamentals, ocupadors i altres institutions amb l'objectiu de millorar els seus processos de selecció, oferint una àmplia gamma de tests per a facilitar la selecció i la contractació arreu del món.

Les proves…

  • ajuden les institucions a seleccionar candidats amb un major potencial d'èxit. Les recerques dutes a terme per Cambridge i Oxford mostren que els postulants amb resultats positius en les proves d'admissió tenen més posibilitats de superar els cursos
  • facilitar la comparació entre un gran nombre de sol·licituds internacionals, ja que les proves d'admissió proporcionen una referència fiable en relació amb les habilitats mostrades pels estudiants
  • donen a cada persona l'oportunitat de demostrar com és el seu veritable potencial
  • inclouen materials gratuïts de preparació per a ajudar als sol·licitants en la seva preparació de la prova, incloent mostres d'examen, guies i materials de suport
  • cobreixen les habilitats essencials per a l'educació superior, incloent la resolució de problemes, el pensament crític, la comunicació escrita i l'aplicació del coneixement de la matèria.
Informació important sobre la inscripció…

En el moment de la inscripció has de proporcionar-nos la següent informació:
  • nom, sexe, data de naixement i UCAS number de la forma exacta en què va ser introduït en la teva UCAS application
  • el nom de la teva universitat/s, curs/os i codi/s de curs
Nota important: Si vostè té necessitats especials que requereixen de suport addicional (temps extra, papers modificats, etc) ha de completar la informació pertinent en el seu formulari de sol·licitud. Qualsevol suport addicional que requereixi una modificació en la documentació HA DE sol·licitar-se abans del dimecres 13 de setembre (dimarts 18 d'abril per a STEP).

Cambridge assessments and Oxford tests

University of Cambridge pre-registration assessments

University of Oxford
admissions tests

ENGAA (Engineering Admissions Assessment)

CAT (Classics Admissions Test)
NSSA (Natural Sciences Admissions Assessment)

HAT (History Admissions Test)
TMUA (Test of Mathematics for University Admission)
Oxford ELAT (English Literature Admissions Test)


MAT (Mathematics Admissions Test)


MLAT (Modern Languages Admissions Test)


PAT (Physics Admissions Test)


Philosophy test (for Philosophy and Theology only)


GAT (Geography Admissions Test)



Other admissions tests and assessments

 BMAT (BioMedical Admissions Test)

Dates and fees

 Admissions Tests and Assessments
FeeTest date
Deadline
ENGAA (Engineering Admissions Assessment)
130.00 €
18 October 2023
24 September 2023
NSAA (Natural Sciences Admissions Assessment)
BMAT (The BioMedical Admissions Test)
290.00 €
18 October 202324 September 2023
STEP (Sixth Term Examination Paper) - Paper 2
CLOSED
STEP (Sixth Term Examination Paper) - Paper 3
CLOSED
TSA (The Thinking Skills Assessment)130.00 €
18 October 202324 September 2023
TMUA (The Test of Mathematics for University Admission)290.00 €
18 October 202324 September 2023
Oxford CAT (Classics Admissions Test)130.00 €
19 October 202324 September 2023
Oxford ELAT (English Literature Admissions Test)
Oxford GAT (Geography Admissions Test) - new for 2023
Oxford MAT (Mathematics Admissions Test)160.00 €
19 October 202324 September 2023
Oxford HAT (History Admissions Test)130.00 €
20 October 202324 September 2023
Oxford MLAT (Modern Languages Admissions Test)
Oxford PAT (Physics Admissions Test for Physics, Engineering and Materials Science)
Oxford Philosophy test (for Philosophy and Theology only)


Impressos d'inscripció

 Si us plau, empleneu el formulari d'inscripció i envieu-lo a l'adreça de correu electrònic registrations@exams-catalunya.com


- BMAT registration form (PDF)

- Oxford Admission Tests registration form (PDF)

- University of Cambridge pre-registration asssessments registration form (PDF)

- TMUA registration form (PDF)

- TSA registration form (PDF)
Top