CAMLA (Cambridge Michigan Language Assessments)
Cambridge Michigan Language Assessments és una col·laboració sense ànim de lucre entre The University of Michigan y The University of Cambridge, dues institucions amb una llarga història dins del camp de l'avaluació, l'ensenyament i la recerca de la llengua. The University of Michigan té una llarga història de tradició, innovació i excel·lència. Va ser creada fa gairebé 200 anys com un exemple per a l'ensenyament superior Americà arribant a ser una de les universitats públiques més importants cap a finals de la Guerra Civil. Avui dia més de 41.000 estudiants del Campus Ann Arbor segueixen programes d'estudis universitaris i de postgrau i els alumni de la Universitat de Michigan continuen distingint-se en cada camp a tot el món.

MCER
Els exàmens de Cambridge Michigan Language Assessments estan alineats amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER), un marc internacionalment reconegut que descriu la capacitat lingüística en una escala de nivells que s'estén des del nivell A2 per als principiants fins al nivell C2 per als qui dominen un idioma.
 • ECCE
 • ECPE
 • MELAB
 • MET
 • YLTE
 • Inscripció


Sobre ECCE
Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) és un examen d'anglès com a llengua estrangera (EFL) de nivell intermedi avançat. Un certificat ECCE pot ser-te útil:
 • per acreditar la teva competència en anglès a un nivell intermedi avançat amb finalitats personals, públiques, educatives o laborals
 • per acreditar el teu nivell d'anglès a les empreses
 • en el moment d'optar a un treball/promoció, o de desenvolupar negocis en el camp internacional amb empreses de tot el món
Nivell
ECCE és equivalent al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) i té una validesa per a tota la vida.

ECCE consta de quatre components:
Speaking - 15 minuts
Una interacció oral estructurada entre el candidat i l'examinador. La interacció es genera mitjançant l'examen d'una imatge (4 etapes).


Listening - 30 minuts, dos parts
Part 1 (opció múltiple) - Una breu conversa gravada seguida d'una pregunta. Les opcions de resposta es mostren com a imatges (30 items).
Part 2 (opció múltiple) - Xerrades breus a càrrec de parlants individuals sobre diferents temes, seguides d'entre 4 i 6 preguntes cadascuna (20 items).

Grammar, Vocabulary, Reading - 90 minuts, tres parts
Grammar (opció múltiple) - Una frase incompleta seguida de diverses opcions de paraules o frases per completar-la. Només una de les opcions és gramaticalment correcta (35 items).
Vocabulary (opció múltiple) - Una frase incompleta seguida de diverses opcions de paraules o frases per completar-la. Tan sol una de les paraules posseeix el significat correcte per al context (35 items).
Reading (opció múltiple) - Part 1: Un curt fragment de lectura seguit de preguntes de comprensió.
Parte 2: Dues sèries de quatre textos relacionats pel mateix tema seguits de 10 preguntes cadascuna (30 items).

Writing - 30 minuts
Una frase incompleta seguida de diverses opcions del candidat llegeix un breu extracte d'un article del periòdic i redacta una carta o assaig donant la seva opinió sobre una situació o un assumpte (1 tasca).


Preparació i recursos
Preparar-se per ECCE
La millor preparació per ECCE és mitjançant l'estudi i l'ús de l'anglès. CaMLA està compromès en l'ajuda al candidat en el seu esforç de preparació. Proporciona una sèrie de materials de suport que resulten útils per familiaritzar-se amb l'estructura i el nivell d'ECCE i per preparar l'examen.

No existeix un curs, temari o programa preceptius per preparar ECCE. No obstant això,
 • Els cursos d'anglès general a nivell intermedi avançat o avançat poden ser útils en la preparació d'ECCE
 • Les tasques que apareixen al llarg del test són similars a les quals els estudiants realitzen en els diversos cursos de preparació en qualsevol lloc del món
 • Diferents editorials elaboren guies d'estudi per ECCE
 • Els materials usat per a la preparació d'altres tests d'anglès de nivell avançat (ECPE, MELAB, TOEFL, TOEIC) poden també resultar d'ajuda en la preparació d'ECCE
 • Hi ha pràctiques d'examen disponibles a través dels centres d'examen autoritzats
Recursos
Visita la secció de recursos ECCE per als tests de prova i materials de pràctica, així com altra informació útil per a candidats, professors, centres d'examen i examinadors.


Sobre ECPE
Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) és un examen d'anglès com a llengua estrangera (EFL). És reconegut en diversos països com a acreditació documental d'un nivell avançat en llengua anglesa i pot ser usat tant per a finalitats professionals com a acadèmiques. És acceptat per diverses universitats com a nivell suficient de competència si el certificat ha estat obtingut durant els dos anys anteriors.

Nivell
ECPE és equivalent al nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) i té una validesa per a tota la vida.

ECPE consta de quatre components:
Speaking - 30 - 35 minuts
Els candidats participen en una tasca semiestructurada en diverses etapes que es desenvolupa entre dos estudiants i dos examinadors (1 tasca).

Writing - 30 minuts
Els candidats redacten un assaig sobre un tema a escollir d'entre dos proposats (1 tasca).

Listening - 30 - 45 minuts, tres parts
Part 1 (opció múltiple) - Una breu conversa enregistrada acompanyada de tres declaracions. El candidat tria una de les declaracions en funció de la seva concordança amb el significat de l'escoltat o que està basada en la conversa (50 Items).
Part 2 (opció múltiple) - Una pregunta enregistrada és acompanyada de tres respostes impreses. El candidat tria la resposta apropiada a la pregunta.
Part 3 (opció múltiple) - Tres converses enregistrades, similars a les quals poden escoltar-se en la ràdio, seguides cadascuna d'elles per preguntes de comprensió. Les preguntes i les opcions de resposta estan impreses en el quadern d'examen. El candidat tria la resposta correcta d'entre les propostes.

Grammar, Cloze, Vocabulary, Reading - 30 minuts
Grammar (opció múltiple) - Una frase incompleta seguida de diverses opcions de paraules o frases per completar-la. Tan sol una de les opcions és gramaticalment correcta (40 Items).
Cloze (opció múltiple) - Dos passatges, cadascun d'ells amb 10 espais en blanc, seguits de diverses opcions de paraules i frases per completar el text. El candidat ha d'escollir l'opció més adequada a la gramàtica i al significat (20 Items).
Vocabulary (opció múltiple) - Una frase incompleta seguida de diverses opcions de paraules o frases per completar-la. Tan sol una de les paraules posseeix el significat correcte per al context (40 Items).
Reading (opció múltiple) - Quatre textos seguits de preguntes de comprensió. El candidat tria la resposta correcta d'entre les opcions impreses (20 Items).

Preparació i recursos
Preparar-se per ECPE
La millor preparació per ECPE és mitjançant l'estudi i l'ús de l'anglès. CaMLA està compromès en l'ajuda al candidat en el seu esforç de preparació. Proporciona una sèrie de materials de suport que resulten útils per familiaritzar-se amb l'estructura i nivell de ECPE i per preparar l'examen.
Recursos
Visita la secció de recursos ECPE per als tests de prova i els materials de pràctica, així com altra informació útil per a candidats, professors, centres d'examen i examinadors.


Sobre MELAB
Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) avalua un nivell avançat de competència en anglès en parlants adults no natius. MELAB està dirigit a:
 • Estudiants que desitgen ingressar en institucions educatives en països en els quals l'anglès és la llengua vehicular (Estats Units, Canadà, Regne Unit,...)
 • Professionals que necessiten l'anglès amb finalitats laborals o formatives
 • Qualsevol interessat a obtenir un certificat d'anglès general que li ajudi a progressar en l'àmbit educatiu o professional
MELAB és un examen fiable administrat exclusivament per examinadors oficials autoritzats. Diverses institucions educatives d'Estats Units, Canadà, Regne Unit i altres països accepten MELAB com una alternativa al TOEFL.

MELAB consta de quatre components:
Writing - 30 minuts
El candidat redacta un assaig sobre un tema a escollir d'entre dos proposats. (1 tasca).

Listening - 35 - 40 minuts, tres parts
Part 1 (opció múltiple) - Una breu pregunta o declaració enregistrada acompanyada de tres respostes impreses. El candidat tria la declaració que suposi una resposta raonable (18 Items).
Part 2 (opció múltiple) - Una conversa enregistrada acompanyada de tres declaracions impreses. El candidat escull la declaració que tracta sobre el mateix tema que el que ha escoltat (22 Items).
Part 3 (opció múltiple) - Quatre entrevistes enregistrades, similars a les quals poden escoltar-se en la ràdio, seguides cadascuna d'elles per preguntes de comprensió. Les preguntes i les opcions de resposta estan impreses en el quadern d'examen. El candidat escull la resposta correcta d'entre les propostes. (20 Items).

Grammar, Cloze, Vocabulary, Reading - 80 minuts
Grammar (opció múltiple) - Una frase incompleta seguida de diverses opcions de quatre paraules o frases per completar-la. Tan sol una de les opcions és gramaticalment correcta (32 Items).
Cloze (opció múltiple) - Dos passatges, cadascun d'ells amb 10 espais en blanc, seguits de diverses opcions de paraules i frases per completar el text. El candidat ha d'escollir l'opció més adequada a la gramàtica i al significat (24 Items).
Vocabulary (opció múltiple) - Una frase incompleta seguida de quatre opcions de paraules o frases per completar-la. El candidat ha d'escollir l'opció que millor completa la frase en termes de significat (31 Items).
Reading (opció múltiple) - Quatre textos seguits de preguntes de comprensió. El candidat tria la resposta correcta d'entre les opcions impreses (23 Items).

Speaking - 15 minuts
Els candidats mantenen una conversa amb un examinador.

Preparació i recursos
Preparar-se per MELAB
La millor preparació per MELAB és mitjançant l'estudi i l'ús de l'anglès. CaMLA està compromès en l'ajuda al candidat en el seu esforç de preparació. Un test de prova de MELAB, pot ser útil per familiaritzar-se amb l'estructura i el nivell de MELAB i per preparar l'examen.
Recursos
Visita la secció de recursos MELAB per als tests de prova i materials de pràctica, així com altra informació útil per a candidats, professors, centres d'examen i examinadors.


About MET
El Michigan English Test (MET) és un examen dirigit a tot aquell que desitja avaluar el seu nivell d'anglès general en contextos socials, educacionals i laborals. Els enregistraments del Listening i els fragments de lectura reflecteixen la interacció real en el dia a dia dins d'un context lingüístic angloamericà. També hi ha disponible un MET Speaking Test.

El MET:
 • posa l'accent en l'ús comunicatiu de l'anglès
 • està dissenyat per comprovar l'habilitat lingüística a les àrees de comprensió auditiva, comprensió lectora i ús de l'idioma (gramàtica i vocabulari)
 • s'ofereix mensualment en centres examinadors de tot el món
La correspondència exacta amb els nivells del MCER, està basada en la recerca duta a terme per CaMLA. Pots accedir a aquesta informació des de  Interpreting Scaled Scores in Relation to the Common European Framework Levels. Els descriptors de competència del MCER seleccionats il·lustren el que els candidats han de ser capaços d'aconseguir en cadascun dels nivells.

A quí s'adreça MET?
El MET està pensat per a adults i adolescents a partir d'un nivell educatiu d'ensenyament secundari que desitgen avaluar el seu nivell d'anglès general en diversos contextos. Pot utilitzar-se amb finalitats educatives com a prova de final de curs, o amb finalitats laborals (sol·licitar un lloc de treball o aconseguir una promoció que requereixi una qualificació de llengua anglesa). El MET no és un test d'admissió per a estudiants que sol·liciten el seu ingrés en escoles i universitats als Estats Units, Canadà o el Regne Unit (veure MELAB).

MET consta de quatre components:
Listening, Reading and Grammar Test
El MET que avalua el listening, reading, y grammar és una prova que es realitza amb llapis i paper i que conté 135 preguntes d'opció múltiple en dues seccions.

Secció I: Listening (aproximadament 45 minuts)
 • 60 preguntes que avaluen la capacitat d'entendre converses i xerrades en contextos socials, educacionals i laborals
Secció II: Reading and Grammar (90 minuts)
 • 25 preguntes avaluant diverses estructures gramaticals
 • 50 preguntes de lectura avaluant la capacitat d'entendre diversos textos en entorns socials, educacionals, i laborals
 • el vocabulari utilitzat s'avalua en les seccions del listening i del reading

Speaking Test

El MET Speaking Test avalua la capacitat individual de produir un discurs comprensible en resposta a una sèrie de tasques i temes. Es tracta d'una interacció estructurada que es desenvolupa cara a cara entre el candidat i l'examinador i que inclou cinc tasques diferents. El candidat ha de transmetre informació sobre una imatge i sobre ell mateix, donar una opinió raonada i formular avantatges i desavantatges respecte d'una proposta concreta. Les cinc tasques han estat dissenyades per donar l'oportunitat de parlar sobre una sèrie de temes diferents.

 • Tasca 1: El candidat descriu una imatge.
 • Tasca 2: El candidat parla sobre una experiència personal o sobre un tema relacionat amb el que es veu en la imatge.
 • Tasca 3: El candidat dóna una opinió personal sobre un tema relacionat amb la imatge.
 • Tasca 4: Se li planteja al candidat una situació i ha d'explicar els avantatges i desavantatges que observa.
 • Tasca 5: El candidat ha de formular una opinió sobre un nou tema i tractar de convèncer a l'examinador perquè estigui d'acord amb ella.
El MET Speaking Test dura aproximadament deu minuts. La puntuació té en compte la fluïdesa, neteja, i claredat d'expressió a més de la capacitat de completar cadascuna de les tasques. La nota final es basa en les respostes a les cinc parts del test.

Preparació i recursos
Prepar-se per al MET
El MET és un examen d'anglès general pel que no segueix un currículum específic; no es requereixen classes especials de preparació. Qualsevol curs d'anglès de nivell intermedi avançat ha de ser suficient. CaMLA proporciona una sèrie de materials de suport per al MET que pots fer servir per familiaritzar-te amb l'estructura i el nivell del MET i per preparar l'examen.
Recursos
Visita la secció de recursos per al MET per accedir als exàmens de pràctica, així com una altra informació útil per a candidats, professors, centres d'examen i examinadors.


Sobre YLTE
CaMLA Young Learners Tests of English (YLTE) són una manera fàcil i motivadora d'avaluar l'anglès dels més petits en els graus primari i intermedi. Els tests abasten les quatre habilitats lingüístiques i han estat desenvolupats per CaMLA en associació amb Cambridge English.

Els tests proporcionen una avaluació clara i transparent des de Bronze (beginner) continuant amb Silver i finalitzant amb Gold (early intermediate). Els tests són internacionals i enfocats a l'anglès americà. És essencial que l'experiència del test tingui un impacte positiu en el nen i en el subsegüent aprenentatge de l'anglès.

 Descarrega el butlletí informatiu de l'YLTE (en anglès)...

Format de l'YLTE
Hi ha tres nivells d'avaluació en el CaMLA YLTE: Bronze, Silver i Gold. Tant l'estructura dels tres nivells del speaking tests com els formats de la resta de les proves són similars, així com l'entorn d'examen, els procediments d'avaluació i l'estandardització dels examinadors. Els nivells difereixen en les tasques que els nens han d'afrontar i en els criteris d'avaluació emprats

Bronze
Listening
Al voltant de 20 minuts
4 parts / 20 preguntes
Reading & Writing
20 minuts5 parts / 25 preguntes
Speaking
3-5 minuts5 parts
Silver
Listening
Al voltant de 25 minuts5 parts / 25 preguntes
Reading & Writing
30 minuts6 parts / 40 preguntes
Speaking
5-7 minuts4 parts
Gold
Listening
Al voltant de 25 minuts5 parts / 25 preguntes
Reading & Writing
40 minuts7 parts / 50 preguntes
Speaking
7-9 minuts4 parts

Preparació i recursos
Preparar-se per a l'YLTE
La millor preparació per al CaMLA YLTE és mitjançant l'estudi i l'ús de l'anglès.
Recursos
Visita la secció de recursos YLTE per exàmens de prova dels tests Bronze, Silver, i Gold.
Ets un candidat particular?
Inscriure's al exàmens CaMLA és molt senzill.
Pots fer-ho en tres simples passos:
Pas 1 Selecciona la data del teu examen

Utilitza la nostra cerca online per trobar la sessió que t'interessa. 

Pas 2 Emplena el formulari d'inscripció

Per matricular-te en els exàmens CaMLA pots emplenar el formulari d'inscripción online o bé inscriure't presencialment a les nostres oficines.

Pas 3 Pagament de les taxes

El pagament de les taxes d'examen ha de realitzar-se dins del període d'inscripció.
En les inscripcions realitzades una vegada transcorregut l'esmentat període s'aplicarà un recàrrec de 40 Euros. Per realitzar el pagament pots optar entre un dels tres mètodes següents:

 1. Targeta de crèdit/dèbit
 2. Transferència bancària a qualsevol dels següents comptes:
  Banco Santander
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0049 4754 89 2516056032
  IBAN: ES9400494754892516056032
  Banco Sabadell
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0081 0053 54 0001180228
  IBAN: ES7300810053540001180228
  IMPORTANT: Si realitzes el pagament mitjançant transferència bancària has de fer constar clarament el nom i cognomeno/s del candidat, l'examen realitzat i la data de la sessió. Qualsevol càrrec o comissió que es generi serà a càrrec de l'ordenant. Exams Catalunya no es responsabilitzarà d'aquests conceptes. Un cop efectuat el pagament de les taxes d'inscripció és imprescindible enviar el comprovant del pagament al nostre centre a l'adreça de correu electrònic [email protected] de manera que puguem comprovar el pagament amb el banc. La matrícula no es considerarà completada fins que el centre no hagi rebut el comprovant bancari.

 3. Pagament presencial a les nostres oficines:
  Pots optar per inscriure't en l'examen i realitzar el pagament directament en les nostres oficines. Si es tria aquesta opció, el pagament ha de realitzar-se en el moment de formalitzar la inscripció. El pagament pot realitzar-se en efectiu, transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.

  C/ Freixa, 5-9
  08021 Barcelona
  Tel: 934 111 333
  Horari: de dilluns a vdivendres 9am - 5pm

  El candidat pot inscriure's personalment o mitjançant una tercera persona que actuï en el seu nom.
IMPORTANT: En rebre el formulari d'inscripció, el centre enviarà al candidat una confirmació de rebut. Una vegada comprovat el pagament de les taxes el candidat rebrà una confirmació de la inscripció en l'examen.
Si en el termini de 3 dies laborables no has rebut la confirmació de la teva inscripció, per favor, posa't en contacte amb el centre trucant al telèfon 934 111 333. Assegura't abans que el missatge no ha estat enviat a la carpeta del correu escombraria.

Top